četrtek, 23. 1. 2020

Vabilo na predavanje Naš Hieronim

Četrtna skupnost Trnovo vabi na poučno predavanje prof. dr. Rafka Valenčiča Naš Hieronim, ki bo v četrtek, 23. januarja 2020, ob 19.30 uri v Finžgarjevi galeriji.

"Hieronimus noster" – "Naš Hieronim". Takšen je bil programski naslov mednarodnega simpozija, ki sta ga od 23. do 26. oktobra pripravili Teološka in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ob 1600 letnici smrti sv. Hieronima (347 – 419/20).
Hieronim ni samo "naš". Pripada vsemu človeštvu. Je eden izmed štirih zahodnih cerkvenih očetov, med nje prištevamo še škofa sv. Avguština (354-430) in sv. Ambroža (339-397) ter papeža sv. Gregorja Velikega (540-604), ki so utirali pot krščanstvu in teološki misli v tedanji svet in kulturo. Hieronimu pripada posebno mesto v preučevanju, prevajanju in razlagi Svetega pisma. Prispeval je svoj delež k spoznanju razodetja, kakor ga prinaša Sveto pismo, ki je s svoje strani njegovemu imenu zagotovilo spomin za vse čase in rodove. Hieronimovo razgibano življenje, strog in polemičen značaj sta bila hvaležen navdih za umetnike - slikarje in kiparje. Latinska ter v domače jezike prevedena svetopisemska besedila, polna sporočil in zgodb pa neizčrpen izziv za pisatelje, skladatelje in pedagoge. Ko v latinščini molimo Pater noster, Ave Maria, hvalnici Benedictus ali Magnificat se spomnimo, da nam je ta besedila zapustil sv. Hieronim.

Vabljeni!