Svet četrtne skupnosti

Predsednik: Žiga Oven (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsedniki: Ema Kozar (Lista Zorana Jankovića), Tatjana Arrigler (Lista Zorana Jankovića) in Nataša Pivčevič (SDS)

Člani: Aleš Brinar (SDS), dr. David Petelin (Lista Marjana Šarca), Milan Ovnič (SD), Janez Bučar (SDS), Janez Finžgar (Lista Zorana Jankovića), Nevenka Edita Gogala (SDS), dr. Barbara Brečko (Lista Zorana Jankovića), Mitja Vladimir Bavdaž (Lista Zorana Jankovića), Franjo Levačić (Lista Zorana Jankovića), Lonja Tjaša Tavčar (Lista Zorana Jankovića), Vando Arsov (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Žiga Oven, predsednik Sveta ČS Trnovo, (01) 429 16 13, mol.trnovo@ljubljana.si
Odgovorna oseba za stike z mediji: Žiga Oven, predsednik Sveta ČS Trnovo, (01) 429 16 13, mol.trnovo@ljubljana.si