Četrtna skupnost Vič

Dobrodošli v ČS Vič

Četrtna skupnost Vič deluje v skladu s Statutom MOL. Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Svet Četrtne skupnosti Vič sestavlja 15 članov. Sedanji člani Sveta so bili izvoljeni na lokalnih volitvah 20. novembra 2022. Vsi člani sveta opravljajo delo v svetu nepoklicno. Svet ČS Vič ima predsednika in štiri podpredsednike.

Četrtna skupnost sodeluje  pri opravljanju zadev v MOL z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL v skladu z 60. členom Statuta MOL ter opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti v skladu z 60a. in 60. b členom Statuta MOL.  

Četrtna skupnost Vič zajema jugozahodne predele Ljubljane. Na severu poteka meja od Tobačne ulice ob železniški progi Ljubljana Postojna do Malega grabna in se nadaljuje proti severu ob Malem grabnu do naselja ob Vidičevi ulici, ki ga obkroži in gre preko Malega grabna mimo Teniškega centra Dolgi most proti severni obvoznici. Tu poteka meja ob severni strani severne obvoznice, kjer jo pri nadvozu čez Gradaščico seka in poteka po Gradaščici do Ceste na Vrhovce.

Na zahodu poteka meja pravokotno na Cesto na Vrhovce do Ceste Dolomitskega odreda, kjer zavije proti Dobrovi v dolžini 470m in nato zavije pravokotno proti Tržaški cesti. Meja poteka po polju ob naselju Žeje do Podsmreške ceste. Tu poteka v neposredni bližini Ceste na Ključ do Nasperske poti. Meja gre nato po severnem delu Nasperske poti do križišča Tržaške in Podsmreške ceste, kjer se nadaljuje ob gozdu do Tržaške ceste, jo preseka in se nadaljuje preko avtoceste Ljubljana Vrhnika približno 410 metrov od Gmajnic, preko Ceste v Gorice do Ljubljanice.

Na jugu poteka meja po Ljubljanici v dolžnici približno 1230m, kje nato pravokotno zavije proti severu, mimo Regijskega centra za ravnanje z odpadki do Ceste v Mestni log. Tu se meja nadaljuje ob južnem delu Ceste v Mestni log preko južne obvoznice in Malega grabna vse do meje Športnega parka Svoboda.

Na vzhodu poteka meja ob zahodni meji Športnega Parka Svoboda, preko Gerbičeve ulice med Osnovno šolo Bičevje in Pedagoškim inštitutom do Mencingerjeve ulice. Tu meja prečka ulico in poteka ob Mestni Gradaščici do Barjanske ceste, ki jo preseka in poteka po njenem zahodnem delu do križišča Zoisove, Slovenske in Aškerčeve ceste. Tu zavije meja po južnem delu Aškerčeve ceste do križišča z Trgom mladinskih delovnih brigad ter ob Bleiweisovi cesti mimo Tobačne ulice do železniške proge.