Predsednik sveta četrtne skupnosti

Danilo Šarić (1962)

Danilo Šarić je rojen v Ljubljani materi Frančiški (roj. Korošec) in Stjepanu Šariću. Do leta 1966 je živel na Gornjem trgu v Stari Ljubljani, nato se je preselil na Vič, kjer živi še danes. Po končani osnovni šoli je obiskoval Srednjo gradbeno tehnično šolo in po uspešnem zaključku odslužil enoletni vojaški rok pri inženircih v Ilirski Bistrici, potem pa se vpisal na Fakulteto za družbene vede, takratni FSPN, ki je ni zaključil. Do januarja 1990 je bil zaposlen v Metalki, potem pa odprl svoje podjetje Solar d.o.o., v katerem je zaposlen še danes. V prostem času je ljubitelj motociklov in strasten motorist, soustanovitelj Moto kluba Orel Slovenija. Zadnja tri leta je zvest Moto Guzziju 1100 JAG NAL.

Danilo Šarić je eden od ustanovnih članov stranke Pozitivna Slovenija. Na lokalnih volitvah je bil ponovno izvoljen za predsednika Sveta Četrtne skupnosti Vič. To je že njegov peti mandat; prva dva mandata je bil izvoljen na listi LDS. V tem času je bilo na Viču asfaltiranih in urejenih kar nekaj ulic, podaljšani sta avtobusni liniji št. 1 in 6. Zmanjšali so število črnih odlagališč na območju Ljubljanskega barja, v ta namen Svet četrtne skupnosti organizira vsakoletno čistilno akcijo. Skupaj s svetniki četrtne skupnosti Vič si prizadeva za postavitev protihrupne ograje na južni obvoznici ter za poplavno varnost JZ dela Ljubljane. Za zaščito tega dela mesta se močno zavzemajo. Delo mestnega svetnika razume kot nadgradnjo svojega dela v četrtni skupnosti.

V sedanjem mandatu mestnega svetnika in predsednika Sveta Četrtne skupnosti Vič se bo zavzemal za vse dosedanje neizpolnjene zadeve četrtne skupnosti, ki seveda zadevajo tudi širše mestno področje – torej zunaj meja četrtne skupnosti, s poudarkom na ekologiji in izgradnji in ureditvi novih prostorov na območju Četrtne skupnosti Vič za potrebe vseh občanov.

Predvolilni video predsednika ČS Vič