Projekt PSLifestyle

O projektu

Posamezniki smo z vsakodnevnimi odločitvami odgovorni za kar 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvarjamo z našimi načini bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Poskusi spreminjanja navad ljudi doslej niso prinesli zares prebojnih sprememb v smeri bolj trajnostnega vedenja. Namen projekta PSLifestyle (PS pomeni pozitiven in sonaraven), ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem.

V sklopu šestih srečanj Living Lab-a Ljubljana bomo z udeleženkami in udeleženci sooblikovali in nadgrajevali spletno orodje PSLifestyle. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabnikom izvedeti več o vplivu njihovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponuja konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremenijo oziroma izboljšajo. Končni cilj projekta je, da spletno orodje PSLifestyle v naslednjih treh letih doseže skupno 4 milijone uporabnikov v Evropi ter omogoči tudi nadaljnje raziskovanje in oblikovanje ukrepov za obvladovanje podnebnih sprememb v Evropi.

Spomladi 2022 smo v Mestnem muzeju Ljubljana skupaj z Institutom za krožno gospodarstvo Circular Change organizirali prvi dve delavnici, ki ju je skupaj obiskalo več kot 50 udeleženk in udeležencev. Prvi Living Lab je zaznamovala razgibana debata o vizijah trajnostnega življenjskega sloga, pomenu dobrega življenja in o izzivih, ki ljudem preprečujejo, da bi zaživeli bolj zdravo in trajnostno. Na drugem srečanju so udeleženke in udeleženci preizkusili prototip kalkulatorja ogljičnega odtisa in ocenili tako njegov vizualni del, uporabniški vmesnik kot tudi vsebino vprašanj, ki test sestavljajo.

Soustvarjanje orodja bomo nadaljevali jeseni 2022 z dvema delavnicama, na katerih bomo razmišljali o 100 pametnih vsakdanjih rešitvah, katerih cilj je, da uporabnike spodbudijo k spremembi navad in načina življenja. Glavni namen jesenskih srečanj je ovrednotenje pametnih rešitev in njihova prilagoditev lokalnemu slovenskemu kontekstu.