Projekt PSLifestyle

O projektu

LivigLab flyer

Posamezniki smo z vsakodnevnimi odločitvami odgovorni za kar 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov, ki jih ustvarjamo z našimi načini bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Poskusi spreminjanja navad ljudi doslej niso prinesli zares prebojnih sprememb v smeri bolj trajnostnega vedenja. Namen projekta PSLifestyle (PS pomeni pozitiven in sonaraven), ki sočasno poteka v osmih evropskih pilotnih državah, je soustvarjanje skupne vizije kakovostnega trajnostnega življenja ter zmanjšanje vrzeli med zavedanjem o podnebnih spremembah in našim ravnanjem.
V sklopu šestih srečanj Living Lab-a Ljubljana bomo z udeleženkami in udeleženci sooblikovali in nadgrajevali spletno aplikacijo PSLifestyle. Gre za kalkulator ogljičnega odtisa, ki pomaga uporabnikom izvedeti več o vplivu njihovih aktivnosti na okolje, istočasno pa ponuja konkretne predloge, kako lahko s pametnimi vsakdanjimi rešitvami svoje navade spremenijo oziroma izboljšajo. Končni cilj projekta je, da spletno orodje PSLifestyle v naslednjih treh letih doseže skupno 4 milijone uporabnikov v Evropi ter omogoči tudi nadaljnje raziskovanje in oblikovanje ukrepov za obvladovanje podnebnih sprememb v Evropi.

delavnica

Spomladi 2022 smo v Mestnem muzeju Ljubljana skupaj z Inštitutom za krožno gospodarstvo Circular Change organizirali prvi dve delavnici, ki ju je skupaj obiskalo več kot 50 udeleženk in udeležencev. Delavnici je zaznamovala razgibana debata o vizijah trajnostnega življenjskega sloga, pomenu dobrega življenja in o izzivih, ki ljudem preprečujejo, da bi zaživeli bolj zdravo in trajnostno. Udeleženke in udeleženci so v sklopu delavnic preizkusili tudi prototip kalkulatorja ogljičnega odtisa in ocenili tako njegov vizualni del, uporabniški vmesnik kot tudi vsebino vprašanj, ki test sestavljajo.

kolaz LL1

Skupno soustvarjanje spletne aplikacije smo nadaljevali jeseni 2022 še z dvema delavnicama, na katerih smo razmišljali o 100 pametnih vsakdanjih rešitvah, katerih cilj je, da uporabnike spodbudijo k spremembi navad in načina življenja. Glavni namen jesenskih srečanj je bil ovrednotenje pametnih rešitev in njihova prilagoditev lokalnemu slovenskemu kontekstu.

debata na delavnici

V maju 2023 smo izvedli še zadnji dve delavnici na katerih smo udeležencem predstavili alfa različico spletne aplikacije PSLifestyle. Aplikacijo smo testirali, pokomentirali rezultate ter pregledali nabor nasvetov in izzivov, ki nam jih aplikacija predlaga na podlagi naših izbranih odgovorov v ogljičnem kalkulatorju.

 srečanje partnerjev

Tudi vi lahko preizkusite spletno aplikacijo PSLifestyle, opravite test in spoznajte svoj ogljični odtis.

QR code PSL tool

Skupni, končni cilj Living Laba-a Ljubljana je spreminjanje naših vsakodnevnih navad in življenjskega sloga ter izboljšanje zavedanja o okoljskih vplivih našega vedenja in izbir.