Projekt PSLifestyle

O projektu

Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Te ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Poskusi spreminjanja navad ljudi doslej niso prinesli prebojnih sprememb v smeri bolj trajnostnega vedenja. S projektom PSLifestyle (kjer PS pomeni pozitiven in sonaraven) bomo prebivalcem osmih držav Evrope omogočili bolj pozitiven, trajnostni in bolj zdravi življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa.
To bomo dosegli z uvedbo inovativnega nabora orodij ter soustvarjalnega in participativnega pristopa, ki spodbuja aktivno udeležbo prebivalcev in njihovo vključevanje v lokalno pomembne zadeve. Z vzpostavitvijo ogljičnega kalkulatorja bomo prebivalcem pomagali pri sprejemanju še bolj trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.