Projekt UP-SCALE

Opis projekta

V projektu UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments), ki sodi v okvir Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, sodelujemo skupaj z Mestnima občinama Kranj in Velenje ter Inštitutom Jožef Stefan in Envirodualom d.o.o.
Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v Kranju, Ljubljani in Velenju. V Ljubljani se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Gre za enega od ukrepov lokalnega energetskega koncepta in dodaten sloj v energetskem podnebnem atlasu Ljubljane.

Cilji projekta so

  • Testiranje inovativnih pristopov za razogljičenje v mestnih občinah Kranj, Ljubljana in Velenje na različnih področjih.
  • Sistemske spremembe v strukturi upravljanja in vodenja v vseh treh mestih, ki bodo prispevale k večji učinkovitosti, preglednosti in odzivnosti na poti k podnebni nevtralnosti.
  • Trajnostna mobilnost v Mestni občini Kranj: zmanjševanje emisij z optimizacijo javnega potniškega prometa in razvojem MaaS aplikacije (mobilnost kot storitev) ter vplivom na spremembo vedenja meščank in meščanov pri mobilnosti.
  • Uporaba odpadne toplote v visokotemperaturnih sistemih v Mestni občini Ljubljana: identifikacija in analiza virov za posodobitev in širitev sistemov daljinskega ogrevanja, ki bodo omogočili integracijo (odvečne) odpadne toplote.
  • Zmanjševanje emisij ogljika v Mestni občini Velenje, ki izhajajo iz toplotne porabe energije v javnih stavbah in stanovanjskih objektih s pomočjo orodja za upravljanje podatkov (izolacija stavbe, leto prenove in izgradnje, potenciali obnovljivih virov energije itd.).
  • Vzpostavitev enotnih točk za meščanke in meščane v vseh treh mestih, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje, svetovanje, poligon za razvoj idej, izvedba dogodkov in delavnic ter sodelovanje. V Mestni občini Kranj z digitalno platformo in aplikacijo MaaS, v Mestni občini Ljubljana z inovacijskim stičiščem in v Mestni občini Velenje z Energetsko-podnebno pisarno. Meščani in meščanke ter nevladne organizacije bodo povabljeni, da soustvarjajo vsebino enotnih točk.
  • Prenos znanja in izkušenj projektnih rezultatov na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.
  • Sodelovanje in soustvarjanje z meščankami in meščani pri razširjanju rezultatov projekta, ki vodijo k razogljičenju, in ciljem Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.