Čuvajmo mestni gozd

Kaj lahko gozd naredi zame in kaj lahko jaz storim za gozd? Za mestni gozd skrbimo lastniki gozdov, Območna enota Ljubljana Zavoda za gozdove Slovenije, pa tudi obiskovalci.

Lokacije totemov: tri točke gozdne pedagogike (Štepanjsko naselje, Center, Rakovnik)

Dobrodejni vplivi mestnega gozda

Mestni gozd nas bogati s svojo lepoto, blagodejnim vplivom na zdravje, možnostjo za druženje, rekreacijo in sprostitev. Hkrati je naravni vir lesa, gob, sadežev, plodov, cvetov, zelišč in druge hrane. Prispeva k čistejšemu okolju, blaži temperaturne razlike in zmanjšuje hrup. Varuje vodne vire in blaži podnebne spremembe z zmanjševanjem ogljičnega odtisa in porabe energije. Hkrati je življenjski prostor številnim rastlinam in živalim.
Mestni gozd nas spodbuja h gibanju in druženju v naravi ter s tem pripomore k boljšemu počutju in ohranjanju našega zdravja. Hkrati je mestni gozd najboljša igralnica in učilnica v naravi za vse obiskovalce.

Prednosti gozdne pedagogike

foto
Foto: Nik Rovan

Strokovnjaki ugotavljajo, da gibanje in dejavnosti v naravi, še posebej v gozdu, spodbujajo razvoj možganov pri otrocih in krepijo celostno zdravje otrok. Pozitivni učinki rednega preživljanja časa v naravi so vidni na različnih področjih: od izboljšanja gibalnih veščin, miselnih sposobnosti, do večje čustvene stabilnosti, zmanjšane agresivnosti do krepitve socialnih veščin.
Poleg tega redni stiki z naravo pripomorejo tudi k oblikovanju odgovornega odnosa do okolja in družbe.

Bonton v mestnem gozdu

Zaradi vsega navedenega je pomembno, da za gozd dobro skrbimo vsi in ga tako ohranimo tudi za prihodnje generacije. Kaj lahko za gozd storimo sami? Da se z njim ravnamo spoštljivo in se v njem vzorno vedemo.
Za mestni gozd skrbimo lastniki gozdov, Zavod za gozdove Slovenije – Območna enota Ljubljana, pa tudi obiskovalci. Mestna občina Ljubljana je v sodelovanju z Zvezo tabornikov Slovenije pripravila »Bonton v mestnem gozdu«, ki obiskovalce opozarja na primerno obnašanje v gozdu, na spoštovanje lastnine ter nas vabi k občudovanju njegovih lepot in skrivnosti.

foto
Za boljšo ozaveščenost o spoštovanju mestnih gozdov smo izdelali tudi izobraževalno gradivo – gozdni bonton. Vir: URBforDAN

Za radovedne