Tematska pot V gozd po zdravje

Tematska pot V gozd po zdravje

S krožno tematsko potjo V gozd po zdravje želimo obiskovalcem mestnega gozda na Golovcu predstaviti blagodejne vplive mestnih gozdov na naše zdravje in dobro počutje.

Pri oblikovanju poti, ki jo je zasnovala dr. Urša Vilhar z Gozdarskega inštituta Slovenije, smo se oprli na vsebinske poudarke projekta URBforDAN - upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, naravne danosti mestnega gozda Golovec, pristope gozdne pedagogike ter raziskave prof. Kalevija Korpele z Univerze Tampere na Finskem, ki je razvil gozdne poti z aktivnostmi za izboljšanje počutja. Uporabljajo jih na Finskem, Švedskem, v Franciji in v Luksemburgu.

Opis poti

Izboljšanje počutja obiskovalcev poti V gozd po zdravje se prične s fizično sprostitvijo v naravi v okviru prve aktivnosti. Sledijo vaje za izboljšanje čustvenega stanja in razpoloženja obiskovalcev. Nadaljujemo z aktivnostmi, s pomočjo katerih vzpostavimo pozitivno povezanost z naravo, zaključimo pa s samorefleksijo na trenutno stanje v življenju posameznika.

Krožna tematska pot V gozd po zdravje je primerna za vse obiskovalce mestnega gozda Golovec. Aktivnosti za izboljšanje počutja so prilagojene tako otrokom in mladini kot tudi delovno aktivnemu prebivalstvu, upokojencem in turistom.

Pot je dolga približno 2,5 km in poteka po pohodnih poteh od Velikega bajerja na Rakovniku mimo Astronomsko-geofizikalnega observatorija Golovec ter nazaj proti Velikemu bajerju na Rakovniku.

Vaje za boljše počutje

Obiskovalci gozda lahko na sedmih lokacijah vzdolž poti izvajajo aktivnosti za izboljšanje počutja. Na vsaki skrbno izbrani lokaciji sta oznaka in tablica s kratkimi navodili za izvajanje aktivnosti. Glede na izkušnje obiskovalcev takih poti v drugih državah prof. Korpela priporoča, da aktivnostim na poti posvetimo od 45 do 60 minut ter jih izvajamo redno od dva do trikrat na teden. Aktivnosti naj si sledijo v predlaganem zaporedju:

Vaja 1

Naj vaše oči poiščejo mesto, kjer lahko uživate v samoti in miru. Pojdite tja. Nekajkrat mirno vdihnite in izdihnite. Sprostite ramena. Opazujte pokrajino in prisluhnite zvokom okoli sebe. Poglejte okoli sebe in pustite, da vaše oči poiščejo nekaj prijetnih podrobnosti na tleh, v gozdu ali na nebu. Nadaljujete z opazovanjem okolice in pustite, da vas očara. Še naprej mirno dihajte. Občutite, kako vaše misli in telo postajajo mirni.

Vaja 2

Naj pokrajina ali podrobnosti okoli vas vplivajo na vaše razpoloženje. Prisluhnite enemu od zvokov narave, spreminjanju glasov ali tišini. Naj vaše misli prosto odplavajo, osvobojene vsakdanjih skrbi. Lahko počepnete in se dotaknete rastline, skale ali lubja drevesa. Občutite, kako se vaše razpoloženje izboljšuje.

Vaja 3

Naj vaše oči poiščejo mesto, kjer lahko uživate v samoti in miru. Pojdite tja. Nekajkrat mirno vdihnite in izdihnite. Sprostite ramena. Pustite, da spokojnost okolice vpliva na vas.

Vaja 4

Poiščite svoje najljubše mesto v okolici, kjerkoli. Ugotovite njegove značilnosti in dovolite, da pozitivno vplivajo na vas. Vdihnite in začutite, kakšne občutke vam vzbudi. Nato izberite podrobnost (vonj, razgled, rastlina, kamen, žival ali občutek), s pomočjo katerega si boste zapomnili to mesto, morda za več let. Ohranite ta spomin in "spominski ključ" vzemite s seboj. Spomnite se nanj, vedno kadar želite obuditi prijetne občutke, ki ste jih doživeli na tem mestu.

Vaja 5

Predstavljajte si, da lahko Narava na tem mestu sliši vaše misli. Ugotovite, kakšna sta vaše trenutno razpoloženje in stanje duha ter to šepetaje ali v mislih zaupajte temu mestu. Občutite, kako se osvobodite vseh skrbi.

Vaja 6

Naj vaše oči poiščejo nekaj zanimivega. Vaše misli naj prosto odplavajo, osvobojene vsakdanjih skrbi. Lahko počepnete in se dotaknete rastline, skale ali lubja drevesa. Občutite, kako se vaše razpoloženje izboljšuje.

Vaja 7

Nekajkrat mirno vdihnite in izdihnite. Sprostite ramena. Opazujte okolico in pustite, da vas očara. Mirno dihajte. Občutite, kako se vaše misli in telo umirjajo.

Redni obiski krožne tematske poti V gozd po zdravje ter blagodejni učinki sprostitvenih aktivnosti v naravi obiskovalce mestnega gozda Golovec spodbujajo k temu, da tematska pot postane stalnica v vsakodnevnem življenju in skrbi za zdravje. Morda vas tematska pot navduši in boste poiskali tudi druge najljubše kotičke v naravi ter izvajali predlagane sprostitvene aktivnosti.