Otroška igrišča v Ljubljani

Igra otrok naj bo varna

Zabavna predvsem pa varna igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju otroških igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč. Snaga skrbi za 224 otroških igrišč; od tega jih deset spada v prvo kategorijo (igrišča krajevnega značaja, na katera prihajajo tudi ljudje iz drugih krajev), preostala pa so namenjena predvsem določenim predelom mesta ali okoliškim prebivalcem.

Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost. Vsako leto v okviru urejanja javnih zelenih površin prenovimo do 15 javnih otroških igrišč. Zamenjamo dotrajana igrala, uredimo ustrezno podlago igrišča, skladno z veljavnimi standardi in zamenjamo dotrajane klopi in koše. V lanskem letu smo uredili novo otroško igrišče v Šmartinskem parku v letošnjem letu pa bomo uredili otroško igrišče v Parku Kodeljevo.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

  • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan,
  • V drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden,
  • V tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo.