Otroška igrišča v Ljubljani

Otroška igrišča za vse

V Mestni občini Ljubljana posebno skrb namenjamo prav otrokom, kajti če je mesto urejeno po meri otroka, je prijazno tudi vsem drugim. Tako vsako leto obnovimo (cca. 15) ali na novo uredimo več igrišč, pri čemer lahko posebej izpostavimo čudovita nova obsežna igrišča v parku Kodeljevo, parku Muste in Šmartinskem parku, kjer so igrala prilagojena tudi otrokom z gibalnimi oviranostmi.

Vsa javna otroška igrišča so brezplačno dostopna vsem, tako da vsem otrokom omogočamo igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Zabavna predvsem pa varna igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju otroških igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč. 

 

Na javnih otroških igriščih na območju MOL vgrajujemo otroška igrala s certifikatom, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok. Igrala so odporna na zimski mraz in prav tako na poletno vročino, torej so uporabna v vseh letnih časih.

Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost. Za vzdrževanje otroških igrišč skrbi javno podjetje VOKA SNAGA.

Tri kategorije otroških igrišč

Na otroških igriščih pobiramo smeti, praznimo koše, pometamo tlakovane površine, kosimo travo, grabimo listje in vzdržujemo igrala ter parkovno opremo. Redno tedensko pregledujemo igrala na vseh otroških igriščih. Vsa javna otroška igrišča so vključena v plan rednega vzdrževanja. Pogodbeni izvajalec je JP Voka Snaga. Letni stroški z vzdrževanjem otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah je skoraj 700.000 EUR.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

  • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan,
  • V drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden,
  • V tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo. To so manjša igrišča v soseskah, kjer je predvideno vzdrževanje enkrat do dvakrat tedensko. 

POTEM Severni park DANES 2 foto Dunja Wedam

Severni mestni park z otroškim igriščem (površina: 18.925 m2). Leta 2017 so ga v anketi častnika Dnevnik razglasili za najlepše otroško igrišče v Ljubljani. Foto: Dunja Wedam

Rakova jelsa

Mestni park Rakova jelša z ureditvijo piknik prostorov in povezovalne poti do KP Ljubljansko barje ter ureditvijo otroškega igrišča, brvi čez Lahov graben, narejene iz lesenih ožganih tramov vrtičkov in javnega sadovnjaka (površina: 120.000 m2). Foto: Helena Regina

7a 3

V veliko mestno igrišče parka Kodeljevo, ki leži v nekdanjem grajskem parku, smo v okviru prenove namestili nova kakovostna igrala za otroke ter parkovno opremo (površina: 10.000 m2). Foto: Nik Rovan

Igrala Koseski bajer1 Vita Kontic

Degradirano območje ob Koseškem bajerju smo v letu 2015 spremenili v večgeneracijski park (0,15 hektarja) z otroškim igriščem za najmlajše in malce starejše otroke z igrali, ki so primerna tudi za osebe z oviranostmi, ter namestili telovadna orodja tudi za starejše občane, t. i. senior sport. Revitalizacija območja je obsegala odstranitev gradbenih odpadkov, nakup in montažo igral, izgradnjo novih pešpoti, ureditev dostopov do igralnih površin, zasaditev dreves (brezov gaj) in grmovnic za zaščito pred ulico Draga. Foto: Vita Kontić

21

Pred obnovo je bil v območju parka Vodnikova zaraščen travnik z razgibanim reliefom, na katerem so se velikokrat zadrževali narkomani. Z revitalizacijo smo uredili dostop do Vodnikove ceste, zagotovili igrala, zgradili pešpoti in dostop do igralnih površin. Foto: Nik Rovan

 

24 1

Ureditev urbanega sadovnjaka (100 m2) in obnova otroškega igrišča med Linhartovo, Savsko in Mislejevo ulico je del širšega projekta oživitve Savskega naselja. Prenova in oživitev območja okrog Savskega hriba, ki zajema košarkarsko in otroško igrišče, hrib nad zakloniščem ter nekaj zelenic, smo uredili na pobudo tamkajšnje meščanke. Pri prenovi smo ohranili vsa prvotna igrala in jih barvno povezali v enotno zgodbo ter obogatili z nekaj novimi dodatki. V Savskem naselju smo hkrati uredili tudi pravi urbani sadovnjak. Foto: Nik Rovan


180413 otvoritev parka Muste nrovan 026

Gradnjo družinskega parka Muste z igrali za vse starostne skupine otrok, gibalno ovirane otroke in naprave za starejše smo začeli v letu 2017. Zasadili smo javni sadovnjak s 64 sadnimi drevesi in drevored ob otroškem igrišču, dopolnili manjkajočo živo mejo in pripravili teren za parkirišča, ki so namenjena gibalno oviranim. Foto: Nik Rovan