Izberimo drevo leta 2020

Meščanke in meščani, predlagajte drevo leta 2020

Letos meščanke in meščani sami predlagate drevo leta. Drevo leta je lahko vsako drevo, ki je javno dostopno. Lastništvo ni pomembno, pomembno je, da je drevo za vas nekaj posebnega, bodisi po svoji mogočnosti, habitusu, starosti ali je vam še posebej ljubo.

Med vsemi predlogi bo šestčlanska komisija izbrala finaliste. Enemu izmed njih boste že meseca septembra lahko oddali svoj glas in tisto z največ zbranimi glasovi bomo razglasili 28. novembra 2020, na dan, ko obeležujemo prizadevanja meščanov in sodelavcev, ki skrbijo za drevesa v mestu.

 

Spletni obrazec

Pobuda Tree Cities of The World

Ljubljana je z organizirano službo, ki skrbi za mestno drevje, njihovim sistematičnim spremljanjem in vzpostavljenimi pravili za ravnanje z drevjem in njihovo neposredno okolico, postala del pobude Tree Cities of the World. S tem pomembno prispeva k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se predvsem gozdovi in drevesa v urbanih okoljih pravilno negujejo, da se z njimi trajnostno upravlja, in da to tudi primerno proslavijo.