19. Svetovna konferenca Lige zgodovinskih mest

Dobrodošli v Ljubljani!

V Ljubljani bo od 12. do 14. novembra 2024 potekala svetovna konferenca Lige zgodovinskih mest, katere glavna tema bo ustvarjanje živahnega mestnega središča s trajnostno urbano mobilnostjo. 
Na konferenci bomo predstavili študije primerov, politik, praks in izmenjavo znanj za razvoj trajnostnih zgodovinskih mest in mest, osredotočenih na človeka. 

V okviru osrednje teme se bomo osredotočili na naslednje tri podteme:

  • Prihodnost kot dejavnik kakovosti in privlačnosti zgodovinskih mestnih območij
  • Trajnostna mobilnost kot varovalo pred propadanjem kulturne dediščine
  • Izzivi in načini izvajanja trajnostne mobilnosti v zgodovinskih mestih

Del konference bo tudi mladinski program, v okviru katerega bomo v Ljubljani pripravili slikarski natečaj o arhitektu Jožetu Plečniku, čigar dela izbrana dela so vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine.