Mednarodno sodelovanje

Mreža les Rencontres

MOL je od leta 1994 član mreže evropskih mest in regij na področju kulture LIKE, ki ima sedež v Lilleu. Mreža je specializirana za obravnavo različnih kulturnih vprašanj z vidika snovanja in izvajanja lokalnih in regionalnih kulturnih politik. V mrežo, ki se je do leta 2015 imenovala Les Rencontres, je včlanjenih okrog dvesto evropskih mest in regij.

Mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN

Mestna občina Ljubljana se je leta 2011 vključila v mrežo mest zatočišč za preganjane pisatelje (ICORN-The International Cities of Refuge Network) in dokazala, da zavestno stopa na pot velikih kozmopolitskih mest, da ceni ustvarjalnost in svobodo besede. Mreža ICORN je začela delovati na pobudo Salmana Rushdieja in Mednarodnega parlamenta pisateljev (IPW) leta 1994 kot mednarodna mreža mest, ki nudijo zatočišče pisateljem, ki so ogroženi zaradi svoje umetniške ustvarjalnosti in izražanja mnenj. V mrežo mest zatočišč je vključenih preko 70 mest sveta. Mesto zatočišče omogoči preganjenemu pisatelju, da si v novem okolju ustvari socialno mrežo in mu zagotovi pogoje za delo in življenje. Ljubljana je od leta 2011, ko je sprejela prva gosta iz Maroka, gostila preganjane umetnike iz Etiopije, Iraka in Irana, trenutno pa pri nas biva dramaturginja iz Sirije.
Ob desetletnici sodelovanja v mreži ICORN smo pripravili razstavo Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo, ki bo v galeriji Kresija na ogled od 16. 11. do 12. 12. 2021.

Mreža Eurocities

Na Oddelku za kulturo smo v dogovoru z Odsekom za mednarodne odnose in protokol leta 2012 začeli sodelovanje s Kulturnim forumom mreže Eurocities. Osnovni namen srečanj Eurocities mreže je izmenjava izkušenj na različnih področjih kulturnega ustvarjanja;  mesto, ki srečanje gosti, pa predstavi najboljše in aktualne kulturne prakse. Leta 2015 je Ljubljana gostila redno srečanje Kulturnega foruma Eurocities.

Predstavitve Ljubljane v tujini

Oddelek za kulturo, v sodelovanju z drugimi oddelki MU MOL in Turizmom Ljubljana predstavlja Ljubljano v različnih evropskih mestih. V zadnjih letih smo Ljubljano predstavili v Budimpešti in Varšavi ter na knjižnem sejmu v Pulju.  V letu 2017 načrtujemo Dneve Ljubljane v Sofiji, Pragi, Beogradu, Moskvi in na Dunaju.