Največje kulturne pridobitve

Oder pod zvezdami

Sodoben prireditveni prostor na podstrehi Lutkovnega gledališča je prizorišče številnih dogodkov. Prostor brez fiksnega avditorija omogoča različne postavitve in čudoviti pogled na nebo skozi stekleno streho.

Vrednost investicije: 1,7 milijona EUR.
Leto izvedbe: 2011

118

Vodnikova domačija

V Mestni občini Ljubljana objekt, od leta 2012, ko se je v njem začela odvijati kulturna dejavnost, postopoma urejamo (priklop na plin, notranja osvežitev, strojne in elektro inštalacije, prostorska prilagajanja, notranja in tehnična oprema...). Temeljni razlog za celovito obnovo je dejstvo, da Vodnikova domačija ni bila temeljito prenovljena že od 80. let prejšnjega stoletja, kar se pozna na samem objektu.  Leta 2014 smo zato opravili temeljit pregled stanja in ugotovili, da je nujno potrebno urediti požarno varnost (izgradnja požarnih stopnic), da sta glavna stavba in hiša Pri kamnitni mizi potrebna statične in protipotresne utrditve, da je potrebno obnoviti fasado in stavbno pohištvo ter urediti odvode meteorne vode.

LEta 2020 bo izdelana projektna dokumentacija, s katero bo določen dokončen obseg obnove, leta 2021 pa je predvidena izvedba. Pri načrtovanju obnove smo sodelovali z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Vrednost investicije: 87.000 EUR.
Leto izvedbe 1. faze: 2012

Prenova arheoloških parkov Emona in ureditev krožne poti po Emoni

Leta 2011 smo pridobili sredstva evropskih skladov, s katerimi smo revitalizirali arheološke parke in omogočili sodobno predstavitev te pomembne kulturne dediščine z izvedbo novih programskih vsebin, namenjenih najširšemu krogu obiskovalcev. V okviru projekta je bila predstavljena tudi krožna pot EMONA – po rimski Ljubljani, ki povezuje deset prepoznavnih točk antičnih spomenikov, opremljenih z razlagalnimi tablami. Za projekt prenove in revitalizacije arheoloških parkov smo prejeli evropsko nagrado Gubbio 2012 in posebno omembo žirije Europa Nostra.

Vrednost investicije: 410.000 EUR. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi evropskih skladov.
Leto izvedbe: 2012

119

Novi depoji MGML

Z odprtjem novih najsodobnejših depojev velikosti kar 2.640 kvadratnih metrov v Tehnološkem parku Ljubljana smo Muzeju in galerijam mesta Ljubljane omogočili primerne pogoje za hranjenje muzejskih predmetov in kakovostno delo z njimi, s tem pa tudi hitrejšo dostopnost do kulturne dediščine za najširšo javnost.

Vrednost investicije: 4,1 milijona EUR.
Leto izvedbe: 2013

Lutkovni muzej

Javna zavoda Ljubljanski grad in Lutkovno gledališče Ljubljana skrbita za več kot 100-letno tradicijo slovenske lutkovne dediščine. Lutkovni muzej nagovarja široko ciljno publiko, dopolnjuje in bogati kulturno ponudbo v prestolnici in s kakovostnimi izobraževalno-izkustvenimi vsebinami prispeva k razvoju kulturnega turizma. V projektu smo poleg Lutkovnega muzeja uredili še grajsko marionetno gledališče, lutkovno pot in prostor za podporni program Lutkovnemu muzeju. Stalno razstavo si je od odprtja v maju 2015 do vključno decembra 2017 ogledalo blizu 140.000 obiskovalcev.

Vrednost investicije: 2,9 milijona EUR. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi EU.

22 a
Leto izvedbe: 2015

Prenova Plečnikove hiše

Leta 2015 smo prenovili Plečnikovo hišo in jo v celoti odprli za javnost. Med prenovo je bila v celoti inventarizirana dediščina Plečnikove zbirke, digitalizirani originalni Plečnikovi načrti, pridobljeni prostori za novo stalno razstavo Plečnik in občasne razstave ter vzpostavljen nov študijski center za raziskovanje Plečnikove dediščine. Za prenovo hiše z vidika muzealstva, konservacije in arhitekture je Plečnikova hiša prejela stanovske in mednarodne nagrade: na področju muzealstva Valvasorjevo nagrado (komisija je v obrazložitev med drugim zapisala, da je prenova Plečnikove hiše »presežek standardov v slovenskem muzealstvu«); na področju konservacije Steletovo nagrado za koordinacijo, vodenje in izvedbo konservatorskega nadzora prenove Plečnikove hiše; na področju arhitekture Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo in mednarodno nagrado Piranesi. V letu 2017 je bila Plečnikova hiša nominirana za najboljši evropski muzej EMYA 2017.

Vrednost investicije: 2,26milijona EUR. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi EU.
Leto izvedbe: 2015

23 4

Prenova Švicarije

Spomladi leta 2017 smo v osrčju parka Tivoli odprli prenovljeno Švicarijo, sodoben umetniški center z 11 kiparskimi in slikarskimi ateljeji, 2 ateljejema za mlade umetnike in 4 umetniškimi rezidencami za mednarodno izmenjavo umetnikov, s čimer smo zagotovili pogoje za delovanje vrhunskih in perspektivnih ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti. S tem smo vzpostavili umetniško četrt, ki ne bo zgolj delovni prostor umetnikov, temveč odprti javni prostor s prepoznavnimi promocijskimi, pedagoškimi in turističnimi programi.

Vrednost investicije (skupaj z gradbenimi in restavratorskimi deli, ureditvijo okolice in opremo): 5,7 milijona EUR.
Leto izvedbe: 2017

24 4

Prenova Art centra

S celovito prenovo vile iz konca 19. stoletja, danes hiše ustvarjalnosti, umetnosti in drugih dejavnosti na ulici Komenskega 9, je javni zavod Pionirski dom dobil nove prostore za ustvarjanje, ki so namenjeni otrokom in mladim.

Vrednost investicije: 2,17 milijona EUR.
Leto izvedbe: 2017

25 2

Prenova jugovzhodnega dela obzidja na Šancah

Obnovili smo del ostankov utrdb na Grajskem griču, ki ga je arhitekt Jože Plečnik s sodelavci med leti 1938 in 1939 preuredil v sprehajališče. Obnova je obsegala sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož ter ureditev okolice. Leta 2014 smo izvedli prvo fazo posegov, statično sanacijo zidov in ogrožene razgledne ploščadi, letos pa smo se lotili obnove in delne rekonstrukcije preostalega dela Šanc in ožje okolice.

Vrednost: 297.058 €
Leto zaključka: 2018

Zmajev brlog in grajska trgovina z lastno blagovno znamko Friderik

Prenovljeni prostor pod Grajsko kavarno omogoča celostno izvedbo programov za otroke, kot so počitniški programi, Šola zmajeslovja … pa tudi praznovanja tematskih rojstnih dni in več kot dvajsetih različnih pedagoških programov za zaključene vrtčevske in šolske skupine, ki jih tej ciljni skupini ponuja Ljubljanski grad. To je dobrodošla novost, saj se bodo vsi tovrstni programi odslej lahko odvijali v enem prostoru, ki bo namenjen samo otrokom. Vodilo pri obnovi prostora je bilo zagotavljanje prezentacije grajskega okolja, funkcionalnost in dobro počutje obiskovalcev. Prostor je obnovljen skladno s splošnimi smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prostor je bil pred prenovo brez strojnih instalacij (vodovod, prezračevanje, ogrevanje, hlajenje) in brez elektro instalacij. V prenovljenem prostoru pa so zdaj zagotovljeni ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Poudarek je na energetsko učinkoviti rabi energije. 

Tudi nova Grajska trgovina ima prostore pod Grajsko kavarno, tik za vhodom na grad. Prenovljen prostor je razdeljen na sodoben prodajno-informacijski center, ki na enem mestu ponuja obiskovalcem vse informacije, omogoča izdajanje avdiovodnikov, igralnih listov za igro grajski pobeg; na Grajsko trgovino z izdelki lastne blagovne znamke, poimenovane Friderik.

Leto izvedbe: 2018

600pxFriderik + napis WHT BG2

 

 

 

 

Umetniška četrt Šiška

V stavbi bivše občine Šiška na Trgu prekomorskih brigad smo 36 nevladnim organizacijam in posameznikom s področja kulture oddali v uporabo prostore. Tako smo vzpostavili novo umetniško četrt neposredno ob Kinu Šiška in v bližini Vodnikove domačije, s čimer se na tem območju razvija pomembno kulturno središče.

Španski borci

Španski borci so pomemben kulturni center, s katerim smo v Mostah zagotovili prostor za ustvarjanje umetnikov s področja sodobnega plesa. Z njim od leta 2009 upravlja zavod EN KNAP, poleg vsebin s področja sodobnega plesa in gledališča pa tam delujejo še številni ustvarjalci s področja kulture.

ROGLAB – revitalizacija nekdanje tovarne Rog

S projektom Second Chance, ki ga je sofinancirala Evropska unija, smo se lotili vsebinske revitalizacije nekdanje tovarne Rog, z namenom opredeliti primerne vsebine za bodoči Center Rog. Eden glavnih rezultatov projekta je RogLab, prostor produciranja, izobraževanja in predstavljanja, ki skuša odgovoriti na vprašanje, kakšno naj bo sodobno produkcijsko okolje arhitekture, oblikovanja in vizualnih umetnosti. RogLab deluje od oktobra 2012.

Dobra Vaga

V letu 2016 je bila v sodelovanju z javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice odprta prodajna galerija/odprti atelje DobraVaga, ki domuje pod Plečnikovimi arkadami na osrednji tržnici. Kino Šiška posebno pozornost namenja tudi mladim ustvarjalcem, ki jih prav DobraVaga postavlja v ospredje.

---

Delamo naprej

Sodobna streha avditorija v Križankah

Izvajamo rekonstrukcijo pomične strehe nad avditorijem in nadgradnjo Poletnega gledališča, s čimer bodo znamenite Plečnikove Križanke še prijaznejše in prijetnejše.

Palača in Galerija Cukrarna

Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja, bomo prenovili in vzpostavili Palačo in Galerijo Cukrarna, s katerima bo mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za literarna ustvarjanja in srečevanja.

Center Rog

S celostno urbano regeneracijo bomo oživili danes degradirano območje in vzpostavili središče ustvarjalnosti s področja vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja in kreativnih industrij.

Prenova osrednje tržnice

S celostno prenovo območja med Zmajskim mostom, Plečnikovimi arkadami in Krekovim trgom bomo prodajalcem na osrednji tržnici omogočili boljše pogoje za delo, obiskovalcem lažji dostop do tržnice, stanovalcem območja za pešce pa možnost parkiranja.