Projekt ureditve Galerije Cukrarna

Zagotavljanje učinkovite rabe prostora na urbanih območjih

Projekt smo izvedli v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so namenjene odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

V Mestni občini Ljubljana smo obnovili objekt Cukrarna z okolico in v objektu uredili nov prostor za produkcijo in prezentacijo sodobne umetnosti.

Z rekonstrukcijo obstoječega objekta in ureditvijo okolice smo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Prav tako smo odpravili fizično oviro, ki je ovirala mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogočala najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali smo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj je po izvedbi projekta območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv tudi za večkraten obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

Splošni cilji projekta

 • Revitalizacija degradiranega in opuščenega območja.
 • Gospodarska in socialna oživitev degradiranega mestnega območja.
 • Izboljšanje kakovosti javnih površin.
 • Izboljšanje povezanosti urbanih območij in spodbujanje trajnostnih oblik prometa.
 • Zmanjšanje socialne degradacije opuščenega območja.           

Neposredni učinki projekta

 • Prenovljenih 5.863 m2 odprtega prostora in 11.337 m2 javnih stavb.
 • Sanirani temelji in zunanje stene objekta.
 • Zrušen del južnega prizidka.
 • Nove strešne konstrukcije in streha.
 • Izveden jet-grouting pilotov na notranji strani objekta.
 • Izvedene jeklene medetažne konstrukcije in komunikacijska jedra.
 • Izvedena zunanja gradbena dela, elektrokabelska kanalizacija, priključki gospodarske infrastrukture in zunanja ureditev.
 • Izvedene električne in strojne instalacije ter notranja oprema.