30 let Mestnega redarstva Ljubljana

V Desnem atriju Mestne hiše bo od 22. septembra do 6. oktobra 2022 na ogled razstava 30 let Mestnega redarstva Ljubljana.

Razstava prikazuje obdobje razvoja Mestnega redarstva Ljubljana skozi 30 let delovanja.Mestno redarstvo Ljubljana ima svoje zametke delovanja iz leta 1992, kjer so s sedežem na Povšetovi ulici 6 delovali pod okriljem tedanjega Mestnega sekretariata za komunalno gospodarstvo promet in zveze (MSKGPZ). Zaposlenih je bilo z vodjo in administracijo 20 oseb.

Po reorganizaciji Mestne uprave se je združilo z Mestno inšpekcijo in leta 2000 je sledila selitev na Proletarsko ulico. Takrat so dobili naziv Inšpektorat. Leta 2007 so s sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu nastale korenite spremembe v delovanju Mestnega redarstva Ljubljana. Zato se je glede na razsežnost samega dela in ločevanja zadev Mestno redarstvo reorganiziralo od Inšpektorata in postalo posamezna enota. Reorganizaciji je botrovalo tudi dejstvo, da je prišlo do sistemske ureditve Zakona o prekrških, ki je prenos pristojnosti odločanja sodišč preneslo na prekrškovne organe. 

Mestno redarstvo Ljubljana je danes razdeljeno v tri odseke in samostojne izvajalce, v katerem deluje 54 sodelavk in sodelavcev Mestne občine Ljubljana.

Več informacij o pooblastilih in pristojnostih Mestnega redarstva Ljubljana lahko preberete na www.ljubljana.si.