90. let Društva gluhonemih Dravske banovine

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo od 5. do 25. maja 2022 na ogled razstava 90. let Društva gluhonemih Dravske banovine – Prizadevanja za enakopravno vključevanje gluhih v družbo.

Razstava 90. let Društva gluhonemih Dravske banovine – Prizadevanja za enakopravno vključevanje gluhih v družbo, ki jo je pripravilo Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana, na pregleden način predstavi ustanovitev in delovanje prvega društva gluhih pri nas od ustanovitve društva leta 1931 do leta 1941. V glavnem razstava temelji na arhivskih dokumentih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije in tistih, ki jih hrani Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana. Predstavljeni so liki pobudnikov ustanovitve društva. To so Franc Klemenčič, Anton Černe in Ciril Sitar, ki so bili vsi gluhi. Kot zvest in iskren prijatelj jim je pri teh prizadevanjih ob strani stal surdopedagog Vinko Rupnik. Pomemben del razstave je tudi prikaz življenja gluhih takrat in predstavitev zelo odmevnih gledaliških nastopov, ki so jih imeli po vsej Sloveniji. Prikazane so tudi kopije nekaterih originalnih dokumentov. Z razstavo želi društvo počastiti lansko 90. obletnico ustanovitve prvega društva gluhih pri nas, ki sovpada z vpisom slovenskega znakovnega jezika v ustavo; osvetliti začetke njegovega delovanja; omogočiti gluhim v Sloveniji, da pridejo v bolj neposreden stik z njihovo lastno zgodovino organiziranega delovanja in obenem opozoriti širšo javnost na kulturni in družbeni pomen prizadevanj za enakopravno vključitev gluhih v družbo. Razstava bo na ogled v zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani od 5. do 25. maja.

Odprtje razstave: četrtek, 5. 5. 2022, ob 18. uri