Center plezalnih športov

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo od 22. novembra do 4. decembra 2022 na ogled razstava natečajnih elaboratov za izbiro najprimernejše rešitve za Center plezalnih športov Ljubljana.

Predmet javnega, projektnega, enostopenjskega natečaja je gradnja novega Centra plezalnih športov v Ljubljani v Športnem parku Svoboda na Viču. S predvideno gradnjo na JZ vogalu zelenih, nepozidanih površin želi investitor tudi oblikovno zaključiti in povezati po OPPN predviden nov Teniški center ter že zgrajeni Gimnastični center severno in športne-parkovne ureditve predvidene z novim OPPN vzhodno od natečajnega območja.