Enakost spolov: Kako si razdelimo delo v družini

V Osrednjem atriju Mestne hiše bo od 8. do 19. marca 2018 na ogled razstava Enakost spolov: Kako si razdelimo delo v družini, na kateri bodo otroci s svojimi likovnimi in pisnimi izdelki predstavili svoj pogled in mnenja o (po)razdelitvi družinskih obveznosti.

Namen razstave je opozoriti na še vedno prisotne stereotipe, da je ženska odgovorna za dom in otroke ter pri otrocih spodbuditi razmišljanje, da si je potrebno družinske obveznosti porazdeliti. Enakovredno partnerstvo in uravnotežena vloga žensk in moških v družinskem življenju sta namreč temelj uresničevanja enakih možnosti v širšem družbenem kontekstu.

Razstavni projekt je ena izmed aktivnosti Akcijskega načrta Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2016 do 2018.

Osrednji dogodek razstave:

  • četrtek, 8. marca, ob 11.30: učenke in učenci, ki so sodelovali v projektu Enakost spolov, se bodo udeležili »dneva z direktorico«, v okviru katerega se bodo skupaj z direktorico Mestne uprave MOL in direktoricami javnih zavodov MOL pogovarjali o porazdelitvi družinskih obveznosti ter vplivih le-teh na doseganje ravnovesja med zasebnim in poklicnim življenjem. Ob 11.30 se jim bo na odprtju razstave pridružil tudi župan Zoran Janković.