Javna predstavitev natečaja Center Barje

V Desnem atriju Mestne hiše je bo od 10. do 20. maja 2019 na ogled javna predstavitev natečaja Center Barje.

Z natečajem iščemo neprimernejšo urbanistično in arhitekturno rešitev ureditve celotnega območja, ki obsega rekonstrukcijo stare šole, postavitev zunanje nadstrešnice za potrebe tržnice ter ureditev zunanjih športno rekreativnih površin in sejmišča. Želja je ustvariti vaško središče, kjer bi se prebivalci družili, srečevali, rekreirali. Hkrati pa bi se ustvaril tudi prostor za podjetniško dejavnost, prodajo lokalnih proizvodov in pridelkov ter občasna sejmišča.

Nagrajeni projekti natečaja:

1. nagrada:

Avtorji: Mark Koritnik, univ.dipl.inž.arh., Andreja Ajlec, abs.arh., Martina Tepina, univ.dipl.inž.arh., Ana Merklin, mag.inž.arh, prof.dr. Ana Kučan, univ.dipl.inž.kraj.arh., Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh., Danijel Mohorič mag.inž.kraj.arh., Aljaž Babič mag.inž.kraj.arh.
Sodelavci, konzultanti, izvedenci: Peter Brglez, univ.dipl.inž.grad., Standard projekt d.o.o.

Zasnova novega četrtnega centra je prepričljivo utemeljena in logično strukturirana. Vodilna zamisel predlagane rešitve je rekonstrukcija prvotne ureditve šole na eni in čim manjši poseg v še ohranjeno barjansko krajino na drugi strani. Podpirajo jo mreža poti in dostopov iz obeh obodnih cest. Njegova povezana in odprta zasnova zagotavlja poleg večje uporabnosti za današnje potrebe tudi možnost za rast in vključevanje prihodnjih dejavnosti.

2. nagrada:

Avtorji: Aleksander Lužnik, mag.inž.arh, Monika Fink Serša, univ.dipl.inž.arh., Miklavž Tacol, mag.inž.arh., Boris Vranić, abs.arh., Ana Ocvirk Šafar, mag.inž.arh., Katarina Adamič, mag.inž.arh., Manuela Zavec, abs.arh., Djellza Saramati, abs.arh.
Sodelavci, konzultanti, izvedenci: Andrej Pogačnik, univ.dipl.inž.grad. - konzultant za področje gradbeništva, prometnega inženirstva in ekonomičnosti gradnje, Jože Velnar, univ.dipl.inž.str. - konzultant za področje strojništva, Aleš Matuš, univ.dipl.inž.el. - konzultant za področje elektrotehnike, Valerija Skok, univ.dipl.inž.grad. - konzultant za področje požarne varnosti, Andrej Strgar, univ.dipl.inž.kraj.arh., konzultant za področje krajinske arhitekture

Avtorji so ohranili objekt stare šole s historičnim vrtom kot vidno in vsebinsko dominanto ureditve Centra Barje in so uspešno vzpostavili odnos med objektom stare šole, nadstrešnico in osrednjo zatravljeno površino – sejmiščem.

3. nagrada:

Avtorji: Nejc Lebar, univ.dipl.inž.arh., Sergeja Polutnik, univ.dipl.inž.arh., Gregor Bucik, univ.dipl.inž.arh., Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh., Petra Vertelj Nared, univ.dipl.inž.kraj.arh., dr. Jure Zavrtanik, univ.dipl.inž.arh.
Sodelavci, konzultanti, izvedenci: Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad., LUZ d.d., Domen Dolšak, mag.inž.ok.grad., LUZ d.d., Klemen Milovanović, univ.dipl.inž.grad., LUZ d.d., Karla Jankovič, univ.dipl.inž.kraj.arh., LUZ d.d., Dimitrij Najdovski, univ.dipl.inž.grad.

Avtorji te zasnove so programe nanizali ob lesen podest, ki z vodnim kanalom deluje kot »hrbtenica« ureditve. Na lesen podest se proti Iščici nizajo športni programi. V odnosu do ploščadi med obnovljeno šolo in nadstrešnico, kamor se ta obrača s stransko fasado, je dominanten status prepuščen objektu šole, prostor ploščadi pa je programsko nedefiniran