Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana – planning with vision

V Desnem atriju Mestne hiše je od 9. do 21. novembra 2021 na ogled razstava ob izidu knjige Ljubljano načrtujemo z vizijo / Ljubljana – planning with vision.

Z razstavo in izidom knjige z naslovom Ljubljano načrtujemo z vizijo obeležujemo poldrugo desetletje aktivnega prostorskega načrtovanja v Ljubljani. Od leta 2007, ko je bila uveljavljena Vizija Ljubljana 2025, je bilo obdobje do 2010 posvečeno predvsem pripravi novega Občinskega prostorskega načrta MOL, temeljnega prostorskega akta, ki določa pogoje za posege v prostor na območju celotne občine, poznejše obdobje pa njegovim štirim spremembam in dopolnitvam.

Knjigo Ljubljano načrtujemo z vizijo objavljamo skoraj dvajset let po izidu primerljive strokovne publikacije Prostorske zasnove MOL v letu 2002. Njen namen je, poleg vsebinskega prikaza prostorskega načrtovanja MOL, predstaviti tudi procese načrtovanja: od strokovnih podlag in variantnih rešitev, urbanističnih in arhitekturnih natečajev do vključevanja javnosti v načrtovanje, vodenja postopkov ter potrditev prostorskih aktov na Mestnem svetu.

Prostorsko načrtovanje v MOL je trajnostno in obenem razvojno naravnano. V pozornem tehtanju med razvojnimi projekti in varovanjem prostorskih kakovosti je Ljubljana NAČRTOVANA z vizijo, kakovostno OBLIKOVANA in dobro prometno POVEZANA, kakovostno OPREMLJENA in ZELENA ter vse bolj SAMOOSKRBNA in ODPORNA. Tematike se med seboj prepletajo in povezujejo, saj le tako lahko odgovarjajo na kompleksna vprašanja razvoja in varstva v MOL in s tem ohranjajo možnosti dolgoročno vzdržnega prostorskega razvoja.