Miljenko Licul: Oblikovanje za državo

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo od 19. junija do 25. julija 2019 na ogled oblikovalska razstava Miljenko Licul: Oblikovanje za državo.

Oblikovalec Miljenko Licul je zgodovinsko zaznamoval vidno prepoznavnost slovenske države, njegovo delo pa še danes sooblikuje vsakdan njenih državljanov z nekaterimi najpomembnejšimi dokumenti. Kot avtor oblikovne podobe slovenskih tolarjev, potnih listov, zdravstvene izkaznice, pa tudi celostnih grafičnih podob nekaterih najpomembnejših institucij je oblikoval naše dojemanje vzpostavljanja Republike Slovenije, prek njih pa izdatno okrepil zavedanje o pomenu vidnih sporočil in oblikovalcem utrdil zavest o pomenu poklica in stroke.

Liculov grafični oblikovalski opus je bil neverjetno raznolik in prepleten. Začel je kot arhitekt, ki se je zanimal za oblikovanje in se izobraževalno zavzeto izpopolnjeval ter se z lastnim, skupinskim in večdisciplinarnim delom v sodelovanju z najdejavnejšimi soustvarjalci iz generacije utrdil v oblikovalsko zrelega, nadvse razgledanega in pronicljivega avtorja.

Razstava Miljenka Licula je sestavljena iz 40 zložljivih panojev, ki predstavljajo polja oblikovalčevega delovanja. Na njih so predstavljeni slovenski tolarji (tako bankovci kot kovanci), slovenski rezervni denar, nekateri spominski kovanci (Jurij Vega, Anton Tomaž Linhart), slovenski evrski kovanci, zdravstvena izkaznica, potni list, vozniška izkaznica, serija znamk Slovenija - Evropa v malem, ter grafične podobe nekaterih osrednjih slovenskih oz. ljubljanskih institucij: Univerza v Ljubljani, Narodna galerija, Mestni svet Mestne občine Ljubljana ter Zavod za varstvo kulturne dediščine.

Z naštetimi deli je Miljenko Licul s kulturno sporočilnostjo prepričljivo vtisnil izvirno in identitetno vzorčen oblikovalski jezik: znamenja in simbole, ustvarjene z avtorskim pravopisom kot temeljnim pojmovnim in razvojnim označevalnim izrazjem sistemsko celostne vidne sporočilnosti. Marsikatera izmed naštetih del so pomembno sooblikovala identiteto slovenskega naroda, ko je bilo v napetem trenutku osamosvojitve Republike Slovenije treba hitro zasnovati, oblikovati, utemeljiti in sprejeti odločitve za večino državnih, javnih in osebnih dokumentov, avtentičnih listin in smotrno jasnih komunikacijskih prvin, ki so na ustrezen način vidno opredeljevale državnost ter državljanstvo. Miljenko Licul je temu intenzivnemu oblikovalskemu procesu dal neizbrisen pečat, sklicujoč se na bogato narodopisno dediščino ter visoko kulturno zavest.

Ob deseti obletnici smrti Miljenka Licula je Fundacija Brumen založila angleško dopolnitev k monografiji Miljenka Licula, ki je izšla leta 2011. Slednja dopolnjuje razstavo, njen cilj pa ni le predstavitev avtorja in njegovega opusa, temveč tudi razlaga pozicije in vpliva njegovih del v širšem nacionalnem in mednarodnem kontekstu. Knjiga ima tri dele. Prva dva, Delo in podobe ter Življenje in besede, sta podkrepljena s strokovnimi komentarji domačih in tujih sodelavcev, tretji, Znanstveni aparat, vsebuje podrobno bibliografijo, sezname arhivov in zbirk, ki hranijo Liculove projekte itd. Spremne tekste so prispevali Petra Černe Oven (urednica monografije), Stane Bernik, Mate Dolenc, Meta Hočevar, Matjaž Kocbek, Željko Kozinc, Peter Skalar, Andrej Smrekar, Jernej Stritar, Vesna Teržan in Gojko Zupan.