Ne tič ne ptička

V Galeriji Kresija bo od 23. februarja do 2. aprila 2023 na ogled razstava umetnic in umetnikov Nataše Berk, Jana Brovča, Elene Fajt, Tatiane Kocmur, Luke Semeta in Marije Zupanov Ne tič ne ptička.

Znotraj družbe vsak bolj ali manj zavestno igra vlogo spola, ki mu je bil pripisan ob rojstvu ali pa si ga je izbral sam. O vlogi, ki spominja na odrsko, govorimo zaradi narave pojma spola, ki ga lahko delimo na biološki in družbeni spol. Slednji je konstrukt družbe, ki smo ga normalizirali in sprejeli kot dejstvo do točke, ko si spola v drugačni obliki skoraj ne moremo več predstavljati. Zato se nam morda zdijo odkloni od stereotipne spolne podobe nerazumljivi ter v nas vzbujajo predsodke in strah pred neznanim. Ob tem se razvijejo plodna tla za škodljivo retoriko delitve na nas in one, več- in manjvredne ljudi. Vzpostavili smo torej pravila o tem, kakšne lastnosti mora imeti pravi moški ali prava ženska, obenem pa se lahko te, če jih imata in prav tako, če jih nimata, uporabijo proti njima v seksističnem diskurzu. Ta je v družbi občutno prisoten, a pogosto nezaznan. Lahko nas teži s strani družbe kot tudi od znotraj, pri čemer se mu je še toliko težje postaviti po robu. Ponotranjen seksizem se lahko sprva odraža kot naše osebne želje in prepričanja, dokler tega ne začnemo prevpraševati in se zavestno odločimo, kako bomo razumeli in igrali lastni spol.

Diskriminacija posameznika ali skupine na podlagi spola oz. seksizem se v družbi razrašča prek množice akterjev, ki skoraj vsakodnevno ohranjajo družbene normative in jih s tem še dodatno utrjujejo. Seksistične vsebine se legitimirajo s pomočjo literature, filmov, medijev, modne industrije, zgodovine in religije, a hkrati lahko vsi ti mediji pripomorejo tudi k razgradnji spolnih stereotipov.
Umetnice in umetniki Nataša Berk, Jan Brovč, Elena Fajt, Tatiana Kocmur, Luka Seme ter Marijo Zupanov v razstavljenih delih tematizirajo vsebine, kot so stereotipno prikazovanje spolov, razkroj značilnih atributov in lastnosti, ki se pripisujejo moškemu ali ženski, razumevanje fluidnosti spolov, prestopanje okvirov uveljavljenih družbenih vlog ter posledice seksizma.

Razstavni projekt, za katerega je Mestna občina Ljubljana povabila k sodelovanju navedene umetnike in umetnice, spremlja mednarodno konferenco, ki bo potekala od 2. do 3. marca 2023 v ljubljanski Mestni hiši v organizaciji Mesta Ljubljana in Mesta Dunaj v okviru mreže evropskih mest Femcities.
Konferenca z naslovom Seksizem: izziv pri doseganju enakosti spolov bo osvetlila (so)delovanje žensk v politiki, sovražni govor, usmerjen proti ženskam, stereotipno predstavljanje žensk v medijih ter seksizem nasploh.

Odprtje razstave bo v četrtek, 23. februarja 2023, ob 18. uri.