Prostor, ki izobražuje: kakovosten prostor javnih vrtcev in šol

V Desnem atriju Mestne hiše bo od 19. novembra do 1. decembra 2019 na ogled razstava Prostor, ki izobražuje: kakovosten prostor javnih vrtcev in šol.

Razstava želi opozoriti na pomen kvalitetnega prostora vrtcev in osnovnih šol, ki imajo v času razvoja otrok pomembno vlogo in vpliv pri procesu izobraževanja (prostor kot tretji učitelj). Nastala je kot povzetek znanj in ugotovitev, pridobljenih v okviru projekta CRP (2016) Analiza stanja na področju arhitekture javnih vrtcev in šol v Sloveniji – evidentiranje, vrednotenje in varovanje primerov kakovostne (trajnostne) arhitekturne prakse. Izvajalka projekta je Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, soizvajalka Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, projekt financirata ARRS in MIZŠ.
Ljubljana že od samega začetka namenske gradnje vzgojno-izobraževalnih ustanov kroji smernice razvoja in načrtovanja stavb. Na območju MOL so prepoznali veliko število kakovostnih stavb vrtcev in osnovnih šol, ki predstavljajo tudi velik delež obravnavanih primerov raziskave in razstave. Prostori vrtcev in osnovnih šol z vzgojo novih generacij v veliki meri prispevajo k razvoju celotne družbe in h kulturni osveščenosti, zato je njihovo načrtovanje zelo odgovorno delo. Na razstavi so v risbi in besedi prikazani kakovostni elementi že zgrajenih prostorov javnih vrtcev in osnovnih šol. Izpostavljeni so kriteriji fleksibilnosti, umeščenosti v prostor, naravne osvetlitve, prilagodljivosti prostorov, kulturno-varstveni pomen. Obravnavane vsebine so predstavljene na izbranih primerih vrtcev in osnovnih šol.