Razstava rešitev za prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje – Brod

V Desnem atriju Mestne hiše bo od 10. do 17. maja 2017 na ogled razstava elaboratov, prispelih na javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje – Brod.

Nova telovadnica s pripadajočo zunanjo ureditvijo in parkiriščem, ki bo služila predvsem potrebam šole, občasno pa tudi potrebam izvedbe večjih uradnih tekmovanj in ostalih prireditev, bo zgrajena z naravi prijaznimi materiali po principu trajnostne gradnje, bo energetsko varčna, prostorsko in funkcionalno pa bo zadovoljevala tudi zahteve iz natečajne naloge.
Natečaj je bil objavljen 30. januarja 2017, natečajne elaborate s ponudbami pa je oddalo 13 kandidatov. Ocenjevalne komisija je na svojih sejah pregledovala in ocenila natečajne elaborate v skladu z merili za ocenjevanje iz natečajnih pogojev in prvo nagrado dodelila avtorjem Rok Žnidaršič, univ.dipl.inž.arh., Žiga Ravnikar, univ.dipl.inž.arh., Teja Gorjup, abs.arh., Iztok Kavčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.n Dejan Fortuna, univ.dipl.inž.arh.