Špela Petrič: Jaz. fikus

V Galeriji Kresija bo od 4. junija do 4. julija 2021 na ogled razstava Špele Petrič Jaz. fikus.

Umetnica Špela Petrič skupaj z ekipo programerjev in inženirjev predstavlja serijo STROJ-RASTLINA, v kateri prevprašuje možnosti postantropocentične kognicije s poudarkom na strojnem učenju kot orodju za odkrivanje drugačnih odnosov z rastlinami. Umetniška dela izhajajo iz spoznanja, da digitalna reprezentacija, v katero smo pogosto nevede vključeni prek velepodatkovnih (ang. big data) analiz in napovedi, zahteva tudi nove oblike družbenega in političnega udejstvovanja. V delih zato avtorica vztraja pri zaostrovanju odnosa med informacijsko tehnologijo in rastlinami, saj v njem prepozna dve ključni potezi sedanjih razmer: potrebo po preobrazbi odnosa do rastlin ter ontološko sploščitev, v kateri so rastline in statistični človek načelno izenačeni. Umetnica z razstavo Jaz, fikus. kljub prevpraševanju obstoječe rabe algoritmov ne pristaja na kritično distanco, temveč vseskozi napeljuje na možnost apropriacije in subverzije načinov pridobivanja in obdelovanja podatkov, ki v kontekstu umetniških del postanejo surovina za iskanje neutilitarnih, spekulativnih reprezentacij rastlinskega v sferi informacij.
Špela Petrič je novomedijska umetnica, po izobrazbi naravoslovka z doktoratom iz biologije, ki trenutno deluje kot raziskovalka na Vrije Universiteit v Amsterdamu. V svoji umetniški praksi, ki združuje naravoslovje, žive biomedijske prakse in performans, z vključevanjem različnih vrst kritično preizprašuje meje antropocentrizma. V umetniških poskusih z vzpostavljanjem nenavadnih odnosov razodeva ontološke in epistemološke podstati naših (bio)tehnoloških družb. Njeno delo govori o rekonstrukciji in reapropriaciji znanstvene metodologije v kontekstu kulturnih pojavov, pri čemer je usmerjeno v egalitaren in kritičen dialog med strokovno in javno sfero. Zanj je prejela več nagrad, med drugim beli aphroid za posebne umetniške dosežke (Slovenija), nagrado Bioart and Design (Nizozemska) in častno omembo na festivalu Ars Electronica (Avstrija).