Sto let šole za slepe in slabovidne v Sloveniji

V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bo od 11. septembra do 6. oktobra 2019 na ogled razstava Sto let šole za slepe in slabovidne v Sloveniji.

Leta 1919 se je zgodilo kar nekaj prelomnih dogodkov za slovensko zgodovino. Prekmurje je bilo priključeno slovenskemu ozemlju in ustanovljena je bila prva univerza, če naštejemo le dva. Poleg tega je bilo to leto prelomno tudi za slepe in slabovidne, saj je bila v tem letu zanje uradno organizirana šola, v kateri so poučevali v slovenščini. Skozi njeno celotno zgodovino je moč zaslediti veliko predanost, iznajdljivost in požrtvovalno delo pedagoških delavcev na eni strani ter močno željo po znanju in neverjetno vztrajnost učencev pri doseganju le-tega na drugi strani. Pri tem so jih vedno podpirali številni prijatelji doma in po svetu, ki so jim mnogokrat pomagali pri nabavi tako šolske kot tudi druge opreme, ki je bila potrebna za nemoteno delovanje šole. V vseh teh letih se je nabralo veliko zgodb, ki lahko služijo za navdih tudi ljudem, ki nimajo težav z vidom, hkrati pa kažejo, česa vse so slepi in slabovidni sposobni ob primernih prilagoditvah izobraževalnega procesa. Nekaj utrinkov teh zgodb smo zbrali s pomočjo arhivskih fotografij in filmskega gradiva Centra IRIS, ki jih postavljamo na ogled širši javnosti na razstavi z naslovom Sto let šole za slepe in slabovidne v Sloveniji. Na razstavi so poleg tega na ogled postavljene še tipanke, ki služijo za urjenje tipnega zaznavanja oseb z motnjo vida ter izdelki učencev.

Spremljevalni dogodki:

  • vsak ponedeljek ob 12. uri - voden ogled razstave