Tea Curk Sorta: Paradigma linije

V Desnem atriju Mestne hiše bo od 1. julija do 16. avgusta 2020 na ogled razstava Tee Curk Sorta Paradigma linije.

Kiparka in magistrica umetnosti Tea Curk Sorta se na razstavi predstavlja z dvema cikloma »Skozi prehod« (2017–2018) in »Avtoportreti« (2019–). Oba tvorijo za umetnico značilni kipi iz žice, ki kot material prevzema lastnost črte, s katero ustvarja volumen in riše v prostor.
Uporaba žice vnese v skulpture lahkotnost in zračnost, pa tudi dimenzijo spremembe. Žici se v nasprotju z bolj tradicionalnimi kiparskimi materiali močneje pozna čas; linije, ki jih umetnica začrta, so spremenljive, zato je izbrani material hvaležna podlaga za razmislek o človeku in družbi, ki ga prav tako neizogibno definirata čas in spremembe.
Z žičnimi risbami umetnica večinoma upodablja ženske figure, ki so stalnica njenega dosedanjega opusa. Zanimajo jo vloge in položaj, ki ga imajo ženske v današnji družbi, hkrati pa – predvsem v ciklu Avtoportreti – prehaja v avtofikcijsko razpoloženje in se zazira vase. Nekatere žične slike tega cikla so nastale v obdobju samoizolacije, ko nam je bilo danega več časa za premislek o družbi in nas samih.
Za cikel Avtoportreti je značilno, da umetnica uokviri posameznika, glede na naslov verjetno svoj alter ego, ga obda z različnimi obrazi in razstavi kot klasično sliko. Drugače pa je s kipi iz cikla Skozi prehod, ki jih postavi v skupino in razporedi po prostoru. Tu je samost enega premagana, s tem pa vzpostavljen razmislek o posameznikovi poziciji v družbi.