URBRANOST časa, prostora, mesta in ljudi

V Desnem atriju Mestne hiše bo od 21. avgusta do 15. septembra 2018 na ogled arhitekturna razstava URBRANOST časa, prostora, mesta in ljudi.

Razstava naslavlja vprašanja branja ustvarjenih lastnosti odprtega urbanega prostora in prepoznavanja stalnih sprememb kot novih možnosti, ki jih generira sodobno mesto in njegovi uporabniki. Skupaj predstavljajo izhodišče za načrtovanje na razstavi predstavljenih posegov v javne odprte prostore Ljubljane.

Ubranost kvalitetno preoblikovanega javnega prostora z obstoječim mestnim tkivom, njegovo zgodovinsko podobo in novo vlogo v sodobnem mestu, nas nagovarja k širšemu in bolj poglobljenemu razmišljanju o prostoru v katerem bivamo, ustvarjamo in se z njim srečujemo vsak dan.

Razmerje med arhitekturno intervencijo v naše bivalno okolje in drugimi kreativnimi praksami, tudi modnim oblikovanjem, je vzajemna. Tako z duhom časa in prostora kot tudi s temperamentom mesta. Nagovarja nas k prevrednotenju poznanega, k spreminjanju vsakodnevnih navad, nehote nas šepetaje opominja, da smo v urbanem organizmu tudi mi ljudje, zares »živa bitja«, da prav tako s svojo pojavnostjo dopolnjujemo mesto in smo del njegovega ustroja. Opažamo, da se je s celovito prenovo mestnega parterja v zadnjem desetletju, z novo materialno in stilno preobleko javnega prostora, spremenila tudi kultura oblačenja meščanov. Zavedanje o sebi, o odnosu do ulice in mesta se je spremenilo. Kar pa je močno sporočilo in potrditev, da je poleg ubranosti novih arhitekturnih in krajinskih posegov z mestom in krajino, mogoče govoriti tudi o njihovi ubranosti z ljudmi.

Razstavo je arhitekturni atelje Medprostor pripravil skupaj z zadrugo Zoofa.

Spremljevalna dogodka:

  • petek, 7. september 2018 - show room cel dan
  • torek, 11. september 2018, ob 17. uri – javno vodstvo po razstavi