VIZIJE SO 14 _ SPREGLEDANO?

V Galeriji Kresija bo od 13. do 28. novembra 2019 na ogled razstava Društva arhitektov Ljubljane VIZIJE SO 14 _ SPREGLEDANO?

Društvo arhitektov Ljubljane je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani pripravilo že štirinajsto razstavo iz cikla VIZIJE SO z naslovom SPREGLEDANO ?, s katero želi širši javnosti prikazati rezultate raziskave potencialov in kvalitet raznoterih urbanih območij za nadaljnji razvoj mesta Ljubljana. 

Zaradi okoliščin zgodovinskega razvoja se v Ljubljani prepletajo raznolika urbana območja, kar ji kljub majhnemu obsegu, daje metropolitanski značaj. Kolaž urbanih območij, ki odpira možnosti za kakovost bivanja, je z vidika urbanističnih določil izrazito težko regulirati. Tako območja vil v zelenju kot tudi nekdanja vaška jedra z intenzivno pozidavo hitro izgubljajo svoj značaj in primarno kakovost bivanja. To so še danes zaznane kvalitete, ki predstavljajo potencial za razvoj v prihodnje.
S projektom in razstavo stremijo k dvigu zavesti o pomenu kakovostnega in strokovno oblikovanega prostora. Prostorska nasprotja so namreč vedno izziv za arhitekturne ustvarjalce, ki občutljivost za lokalne posebnosti in izročilo prostora prevedejo v sodobne in inovativne projektne rešitve.