Strategija razvoja kulture

Novim kulturnim izzivom naproti

Mestni svet MOL je na oktobrski seji soglasno potrdil Strategijo razvoja kulture v MOL 2020-2023 z usmeritvami do leta 2027. Strategija razvoja kulture, že četrta po vrsti, odgovarja na ključne izzive, pred katerimi se je znašla družba. Strategijo so na Oddelku za kulturo v sodelovanju z javnimi zavodi, nevladnimi kulturnimi organizacijami ter posamezniki pričeli pripravljati še pred izbruhom novega koronavirusa ter jo zaključili, ko je ta nova realnost že močno posegla v kulturni sektor. V dokument je poleg splošnih prednostnih nalog in ciljev vključeno tudi poglavje o kulturi v času krize. Prav tako je pripravo močno zaznamovala kandidatura za naslov Evropska prestolnica kulture 2025.

"Opravili smo široko javno razpravo in upoštevali velik del prispelih predlogov, zato sem prepričana, da je ta strategija resnično dokument, ki bo polno zaživel", je povedala mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo.

V Ljubljani je kultura investicija in ne strošek

Nova kulturna strategija vsebuje vrsto vsebinskih novosti, ki v konceptualnem smislu pomenijo vzpostavitev nove paradigme kulturne politike MOL. Izhajamo iz spoznanja, da je napredna samo tista kulturna politika, ki se je sposobna nenehno prilagajati in odgovarjati na izzive tako kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot tudi celotne družbe. Med vsebinskimi novostmi, ki jih MOL, skladno s to strategijo, uvaja na področju kulture do konca leta 2023, poudarjamo naslednje:

  • okrepljena mednarodna usmerjenost z namenom še močnejšega umeščanja Ljubljane kot globalno prepoznavnega mesta, ki svojim prebivalcem in prebivalkam, kakor vsem obiskovalcem in obiskovalkam ponuja kulturne in umetniške programe najvišjega kakovostnega nivoja,
  • okrepljeno kulturno sodelovanje z občinami znotraj Ljubljanske urbane regije s ciljem ustvarjanja novih občinstev, nove regionalne kulturne identitete, trajnih povezav kulturnih producentov ter mobilnosti umetnikov in umetnic,
  • razširitev mreže umetniških rezidenc za domače in tuje umetnike in umetnice,
  • podpora participativnim kulturnim projektom in programom, ki krepijo socialno kohezijo in vključenost pripadnikov ranljivih skupin v družbeno življenje,
  • podpora skupnostnim projektom, ki jih bodo predlagali prebivalci in prebivalke MOL, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja v njihovih lokalnih okoljih,
  • vzpostavitev sistema, ki bo omogočil izvajanje t. i. »umetniškega deleža« pri investicijskih projektih MOL.

Dosedanje strategije

Prva strategija, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je bila usmerjena predvsem v modernizacijo javnega sektorja v kulturi, dokončanje prenove pomembnih kulturnih objektov (Kino Šiška, Kinodvor) in izvedbo projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Druga strategija (2012–2015) je prinesla dodatno razširitev kulturne infrastrukture in s tem povezanih vsebin (npr. Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu in obnova Plečnikove hiše) ter krepitev programskih aktivnosti, zlasti javnih kulturnih zavodov MOL. 

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 je tretji dokument strateškega načrtovanja, ki je določal razvojne smernice MOL na področju kulture.

Vse tri strategije so dosegle visoko stopnjo uresničitve zastavljenih ciljev.