Strategija razvoja kulture

Novim kulturnim izzivom naproti

Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019 je tretji dokument strateškega načrtovanja, ki določa razvojne smernice MOL na področju kulture.

Prva strategija, ki jo je Mestni svet MOL sprejel 30. junija 2008, je bila usmerjena predvsem v modernizacijo javnega sektorja v kulturi, dokončanje prenove pomembnih kulturnih objektov (Kino Šiška, Kinodvor) in izvedbo projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010.

Druga strategija (2012–2015) je prinesla dodatno razširitev kulturne infrastrukture in s tem povezanih vsebin (npr. Lutkovni muzej na Ljubljanskem gradu in obnova Plečnikove hiše) ter krepitev programskih aktivnosti, zlasti javnih kulturnih zavodov MOL. Obe strategiji sta dosegli visoko stopnjo uresničitve zastavljenih ciljev.

Doseženi rezultati preteklih osmih let so Ljubljano oblikovali kot mesto visokega kulturnega standarda in raznolikega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.