Center za socialno delo Ljubljana - Center

Psihosocialna pomoč mladim je projekt v okviru Centra za socialno delo Ljubljana Center.

  • Psihosocialna pomoč mladim

    Psihosocialna pomoč mladim je projekt, ki ga izvaja CSD Ljubljana - Center. Program za mlade izvajamo že vrsto let. Vanj vključujemo otroke in mladostnike. Program obsega različne aktivnosti, ki jih izvajamo s pomočjo prostovoljcev, ali zunanjih sodelavcev. Redno potekajo različne delavnice za otroke in mladostnike. Pomembna aktivnost so poletni tabori z mladostniki in prostovoljci. Tabori potekajo v dolini reke Dragonje, v slovenski Istri. V času šolskih počitnic organiziramo tudi počitniški program, katerega namen je z načrtno izbranimi aktivnostmi približati mladim družbeno in kulturno dogajanje v našem mestu. S pomočjo prostovoljcev Fakultete za socialno delo in drugih, izvajamo tudi učno-motivacijske aktivnosti.

    • Ciljna skupina: 8 - 21
    • Lokacija izvajanja projekta: Center za socialno delo Ljubljana Center, Dalmatinova 2 in dolina reke Dragonje