Aktivnosti za mlade

Kultura, umetnost in mladi

Kultura in umetnost sta tisti področji, kjer lahko mladi razvijajo raznolike ustvarjalne zmožnosti in bistveno prispevajo h kakovosti življenja.

Kultura je pomemben dejavnik socialne kohezivnosti, obenem pa tudi področje, kjer lahko ustvarjalni mladi najdejo priložnosti za svoje profesionalno udejstvovanje. Še posebej je danes to intenzivno v segmentu kreativnih industrij, tj. arhitekture in oblikovanja, kjer se pojavljajo tudi alternativne oblike organiziranja in poslovnih modelov.

V Mestni občini Ljubljana ponujamo mladim številne zanimive in poučne vsebine s področja kulture ter umetnosti.

Mladi in okolje

Želja po aktivnem preživljanju prostega časa je vedno več. Vabimo vas k raziskovanju svojega bivanjskega prostora, samostojno ali pa v družbi številnih nevladnih ali neprofitnih organizacij, katerih projekte sofinanciramo prek Oddelka za varstvo okolja. Zagotovo se boste nadihali svežega zraka in morda videli ptico, ki je na Rdečem seznamu ogroženih vrst.  

Šport in mladi

V Ljubljani se ponašamo z raznoliko in bogato športno ponudbo za vse starostne skupine. Športno infrastrukturo v Ljubljani sestavljajo športni objekti, s katerimi upravlja javni zavod Šport Ljubljana, športne površine, s katerimi upravljajo različna športna društva, telovadnice in igrišča v upravljanju šol ter komercialna ponudba drugih izvajalcev. Dodatno ponudbo predstavljajo odprte športne površine, med njimi tudi tako imenovani otoki športa v osmih četrtnih skupnostih, ki so bili v zadnjem času opremljeni z zunanjimi fitnes napravami

V Mestni občini Ljubljana si torej prizadevamo, da bi bila vsa športna infrastruktura dostopna kar najširšemu krogu občanov, naloga Javnega zavoda Šport Ljubljana pa je razvijati urbano športno infrastrukturo, ki bo prebivalcem MOL pomagala razvijati športni slog življenja. Slednji je izredno pomemben tudi z vidika telesnega in duševnega razvoja otrok in mladine. 

Pomemben dejavnik zdrave aktivnosti mladih v urbanih središčih je tudi ustrezna razvitost ti. urbanih in outdoor športov, ki vključujejo: rolkanje, longboard, rolanje, bmx in dirt kolesarjenje, break dance, športno plezanje, slack line, parkour in freerun, streetball, futsal ipd. Stopnja razvoja urbanih športov je pomemben pokazatelj sodobnosti in kakovosti življenja v mestih ter oblikovanja skupnosti mladih, ki aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas.

181010 otvoritev skate parka pod Fabianijevim mostom nrovan 015
Park za rolkarje pod Fabianijevim mostom. Z izgradnjo skate parkov - parkov za rolkanje vsem mladim in mladim po srcu omogočamo aktivno preživljanje prostega časa. Foto: Nik Rovan

Kolaž mladosti - dnevi mladih v Ljubljani

Mreža mladinskih centrov Ljubljana in partnerske mladinske organizacije v Mestni občini Ljubljana so se v letu 2016 prvič povezale v skupnem projektu Kolaž mladosti – dnevi mladih v Ljubljani. Osrednji namen tradicionalnega srečevanja mladih, organizacij in mrež aktivnih na področju dela z mladimi / za mlade v Mestni občini Ljubljana, je predstavitev aktivnosti mladinskega sektorja v Ljubljani ter aktivno vključevanje v družbeno dogajanje. Dogodki se vsako leto odvijajo na različnih lokacijah v Ljubljani. Spremljajte rubriko Aktualno in bodite obveščeni o dogajanju.