Društvo Argument

Društvo Argument je društvo, ki se ukvarja z razvojem kritične misli in retorike. Primarno delajo s srednješolci. Izvajajo debatne in argumentativne delavnice in srednješolce pripravljajo na razna debatna tekmovanja.

 • Zdrav duh v kulturnem telesu

  Projekt Zdrav duh v kulturnem telesu je projekt, s katerim želijo mladim, ki so zaradi epidemije Covid-19 izgubili možnost druženja in aktivnega sodelovanja v kulturi in kulturni politiki, omogočiti, da se pod njihovim vodstvom lahko spoznavajo in razmišljajo o umetnosti in o kulturni politiki in svoje zaključke delijo z odločevalci. Menijo, da je ključno, da na prvo mesto kot ključen cilj postavijo dobro počutje mladih v ciljni skupini.

  Mladim v njihovim projektu bo druženje in spoznavanje olajšano, saj jim bodo dali zunanji razlog in motivacijo, da se sploh pričnejo družiti - kar pomeni, da jim bo manj neprijetno in da bo to druženje od njih terjalo manj socialnega kapitala, hkrati pa predstavljalo manjši stres, saj bodo udeleženci zagotovili varno in prijetno okolje, kjer se bodo vsi mladi počutili sprejeto.

  Njihov drugi cilj je, da mladim približajo kritično razumevanje umetnosti. To pomeni, da bodo ob njihovim vodstvu na srečanjih umetnost spoznavali ne samo kot dolgočasno snov iz šole, pač pa bodo preko umetnosti razmišljali o svojih problemih ter s pomočjo sociološke imaginacije preko umetnosti mislili tudi probleme družbe. Na ta način se bodo naučili kritičnega in inovativnega razmišljanja in analize. Pomembno je, da bodo na koncu še dodatno motivirani, da pridejo do skupnega zaključka, ga ubesedijo in diseminirajo med druge mlade prek različnih kanalov, kar pomeni, da se bodo pod določene misli tudi podpisali, jih delili z ostalimi vrstniki in kritično premišljevali tudi na meta ravni - prek dialoga z javnostjo in odzivi na njihovo pisanje.

  Njihov dodatni cilj je, da mladim približajo aktivno vlogo v kulturni politiki. To pomeni, da bodo tekom projekta mladi razmišljali o problemih kulturne politike vis-a-vis mladine. V drugi polovici projekta, ko se bodo spoznavali in srečevali z odločevalci, bodo mladi svojo vlogo dodatno aktivirali, saj bodo skupaj z odločevalci skušali priti do rešitev na probleme, ki jih bodo identificirali.

  • Ciljna skupina: 14 - 19
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: https://drustvoargument.wixsite.com/zdravduhkulturnotelo
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: splet
  • Četrtna skupnost: Splet
  • Strošek: Brezplačno