Društvo Center za pomoč mladim - CPM

Društvo Center za pomoč mladim (CPM) je organizacija, ki zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladih. CPM je organizacija, ki razvija, izvaja in uvaja učinkovite metode in prakse dela z otroki, mladimi in odraslimi. Dejavnosti Društva CPM so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje.

Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.

 • Delavnice

  Kot odgovor na pojave in izzive, s katerimi se srečujejo mladi pri odraščanju – nezadovoljstvo in odtujenost v osebnih odnosih, nasilje, uživanje dovoljenih in nedovoljenih drog, negativna samopodoba ipd. – v našem društvu že vrsto leto izvajamo projekt Delavnice.

  Delavnice so se izkazale kot dobra, zanimiva in učinkovita metoda dela z mladimi v skupini. Na teh skupaj z mladimi raziskujemo pomen ter vrednost boljšega poznavanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih vstopamo. Ker v šolskem sistemu velikokrat ni časa in prostora za bolj poglobljene pogovore o določenih, mladim pomembnih temah, je delavnica primeren prostor, kjer se te teme lahko odpirajo in mladi lahko v varnem okolju o njih sproščeno spregovorijo.

  Pri delavnicah uporabljamo metode izkustvenega in skupinskega učenja, kar udeležencem prinaša nove izzive in spoznanja, omogoča socialno učenje, raziskovanje in preverjanje različnih vplivov našega vedenja v različnih situacijah. Skupinsko delo nudi možnost polnega vključevanja in aktivno participacijo vsakega od udeležencev. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema raznolikost. Pomembno vlogo imata sprotno evalviranje in reflektiranje dogajanja, delovanja in izkustev, saj lahko udeleženci uporabijo rezultate tako znotraj skupine, kot v vsakdanjem življenju. Teme se posredujejo z uporabo različnih iger vključevanja, pogovorov, izkustvenih vaj, kratkih razlag, iger vlog, argumentiranjem za in proti, v celoto pa so povezane s pol vodeno diskusijo. Pri delu uporabljamo tudi avdiovizualne pripomočke in druge didaktične materiale.

  Delavnice so uvrščene v Katalog obveznih izbirnih vsebin, ki ga izdaja Zavod RS za šolstvo, natančneje v sklop Vzgoja za družino, mir in nenasilje ter v sklop Zdravstvena vzgoja in Učenje učenja.

  • Ciljna skupina: 13 - 19
  • Trajanje projekta: različni termini
  • Spletna stran projekta: http://www.cpm-drustvo.si/programi/delavnice
  • Lokacija izvajanja projekta: različne srednje šole, mladinske organizacije
  • Strošek: Brezplačno
 • Svetovalnica

  Svetovalnica CPM je varen prostor, namenjen mladim med 15. in 30. letom starosti. Zagotavljamo anonimnost, zaupnost, udeleženci se vključujejo prostovoljno in udeležba je brezplačna. Svetovalnica je odprt prostor, ki nudi priložnost za skupno reševanje nastalih težav, raziskovanje vprašanj in odkrivanje poti za spremembe. Ne gre za svetovanje, kjer strokovnjak definira problem in rešitve, ampak s svojo naravnanostjo pomaga posamezniku, da lahko odkriva vir težave in rešitve.

  Raziskovanje je usmerjeno v:

  • zavedanje svojih vzorcev vedenja,
  • razumevanje, kako oblikujemo misli, dejanja, čustva, motivacijo in spremembe,
  • izboljšanje komunikacije in odnosov z drugimi,
  • odkrivanje strategij za doseganje lastnega zadovoljstva,
  • ozaveščanje pogledov nase, odnose in svet, s katerimi se omejujemo ter podpora pri iskanju novih pogledov, takih v katerih bomo našli smisel in motivacijo za boljši danes.

  V Ljubljani je svetovalnica odprta ob ponedeljkih in petkih od 9. do 15. ure, torkih, sredah in četrtkih od 9. do 18. ure. V Mariboru je svetovalnica odprta vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

 • Trening asertivnosti

  Trening asertivnosti je praktičen trening, ki je namenjen delu na sebi, razumevanju namena izbire lastnih vedenj, učenju sprejemanja in spoštovanja svojih čustev in sebe v odnosih z drugimi. Na treningu ozaveščamo svoja prepričanja in pričakovanja ter se učimo veščin, s pomočjo katerih krepimo svojo notranjo moč, saj asertivnost pomeni: samozavest in njeno krepitev, zavedanje svojih sposobnosti, zavedanje lastne vrednosti, zavedanje svojega dostojanstva, samouresničevanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, jasno komunikacijo in iskrene odnose.

  Namenjen je vsem, ki želijo:

  • povečati oziroma pridobiti samozavest in samospoštovanje,
  • močneje verjeti vase, v svoje sposobnosti in znanja,
  • okrepiti svojo moč in jasnejše izražanje,
  • spoštovati lastne občutke,
  • izboljšati svojo samopodobo,
  • spremeniti kar lahko spremenijo,
  • sprejeti, česar ne moremo spremeniti,
  • reševati notranje in odnosne konflikte na prijazen način,
  • postati sprememba, ki si je želijo,
  • podeliti svoja vprašanja v skupini ...

  Delo poteka v skupini najmanj osmih in največ štirinajstih ljudi. Metode dela so splošne diskusije, individualno delo, vaje v paru ali manjših skupinah, igre vlog ipd. Izkušnje kažejo, da hitreje napredujemo, če prejmemo podporo skupine, ki nas razume.

 • Trening socialnih veščin - TSV

  TSV je izkustven trening, kjer preizkušamo, kako je živeti s skupino neznanih ljudi, pridobivati in trenirati nove veščine, a hkrati prakticirati že usvojene. Na treningu raziskujmo sebe in druge, govorimo o različnih temah, preizkušamo svojo ustvarjalnost, kuharske veščine, spoznavamo nove ljudi in s tem skupinsko sodelovanje. Namenjen je mladim med 15. in 20. letom.

  Vodilo naših TSV-jev se glasi: JAZ sem JAZ in sem OK, imam svoj stil, svoje sanje, želje in strahove. TI si TI in si OK, imaš svoj stil, svoje sanje, želje in strahove. Skupaj lahko ustvariva MIDVA in če nas je več, lahko ustvarimo MI.

  Vsebina programa TSV Program TSV-ja poteka v obliki treninga ter je sestavljen iz delavnic in prostočasnih dejavnosti. Delavnice so sestavljene iz iger, ki nam pomagajo, da se bolje spoznamo in različnih pogovorov, kjer lahko izrazimo svoje mnenje. Na delavnicah se pogovarjamo o različnih temah, kot so: odnosi, tabuji, stereotipi in predsodki ipd. Poleg tega potekajo tudi različne ustvarjalnice, športne in druge igre, kurjenje ognja, kuhanje, izlet v bližnje gore in še in še, odvisno od dogovora na taboru. Prosti čas sestavljajo sprehodi, glasba, neformalno spoznavanje, počivanje in sproščanje. Treningi imajo lahko različne naslove, vendar je za vse značilno, da udeleženci na njem aktivno raziskujemo pomen in vrednost boljšega poznavanja sebe in drugih. Sami skrbimo za vse, kar je treba, da bi trening čim bolje potekal. Zato je pomemben prispevek vsakega in vsakdo je zase popolnoma odgovoren.

  In še nekaj:

  • SODELOVANJE – skupaj ustvarjamo program in sodelujemo pri aktivnostih, ki so potrebne za dobro delovanje tabora,
  • KUHANJE TER OSTALA SKRB ZA ŽIVLJENJE IN DELO – sami pripravljamo vse obroke in skrbimo za vse, kar je potrebno za življenje v skupnosti,
  • DOBROVOLJNOST – k vsem ljudem in dogodkom pristopamo z dobro voljo,
  • JAZ SEM V REDU, TI SI V REDU – smo takšni, kot smo in druge poskušamo sprejemati takšne, kot so,
  • TVOJ PRISPEVEK – vsakdo vpliva na program in potek treninga,
  • PROSTA IZBIRA – izbiramo lahko med različnimi alternativami, ki so na razpolago, sami se odločamo, kako in s kom bomo preživljali prosti čas.

  Kdaj, koliko, kaj? Vikend treningi potekajo ob koncih tedna (petek, sobota in nedelja), poletni 6-dnevni trening pa v času počitnic, vedno v zanimivih krajih daleč od vsakodnevne naglice.