Društvo Center za pomoč mladim - CPM

V društvu CPM podpirajo mlade na poti odraščanja. Preko različnih inovativnih izkustvenih programov jim omogočajo odkrivanje in krepitev potencialov, širjenje socialnih mrež ter učinkovito spoprijemanje z izzivi.

Njihove dejavnosti so namenjene mladim in tistim, ki so z njimi povezani. Posebno pozornost namenjajo mladim, ki so se znašli v stiski. Nudijo jim celostno obravnavo.

Izvajajo javni verificirani socialno varstveni program, so humanitarna organizacija, imajo status NVO v javnem interesu na področju socialnega varstva ter status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. So valilnica bodočih strokovnih delavk in delavcev.

 • Delavnice

  Kot odgovor na pojave in izzive, s katerimi se srečujejo mladi pri odraščanju – nezadovoljstvo in odtujenost v osebnih odnosih, nasilje, uživanje dovoljenih in nedovoljenih drog, negativna samopodoba ipd. – v njihovem društvu že vrsto leto izvajajo projekt Delavnice.

  Delavnice so se izkazale kot dobra, zanimiva in učinkovita metoda dela z mladimi v skupini. Na teh skupaj z mladimi raziskujejo pomen ter vrednost boljšega poznavanja in razumevanja sebe kot človeka, drugih okoli sebe in odnosov, v katere smo vpeti ali v njih vstopamo. Ker v šolskem sistemu velikokrat ni časa in prostora za bolj poglobljene pogovore o določenih, mladim pomembnih temah, je delavnica primeren prostor, kjer se te teme lahko odpirajo in mladi lahko v varnem okolju o njih sproščeno spregovorijo.

  Pri delavnicah uporabljajo metode izkustvenega in skupinskega učenja, kar udeležencem prinaša nove izzive in spoznanja, omogoča socialno učenje, raziskovanje in preverjanje različnih vplivov našega vedenja v različnih situacijah. Skupinsko delo nudi možnost polnega vključevanja in aktivno participacijo vsakega od udeležencev. Vsakdo lahko izrazi svoje mnenje in izkušnje, posluša druge, spoznava in hkrati sprejema raznolikost. Pomembno vlogo imata sprotno evalviranje in reflektiranje dogajanja, delovanja in izkustev, saj lahko udeleženci uporabijo rezultate tako znotraj skupine, kot v vsakdanjem življenju. Teme se posredujejo z uporabo različnih iger vključevanja, pogovorov, izkustvenih vaj, kratkih razlag, iger vlog, argumentiranjem za in proti, v celoto pa so povezane s pol vodeno diskusijo. Pri delu uporabljajo tudi avdiovizualne pripomočke in druge didaktične materiale.

  Delavnice so uvrščene v Katalog obveznih izbirnih vsebin, ki ga izdaja Zavod RS za šolstvo, natančneje v sklop Vzgoja za družino, mir in nenasilje ter v sklop Zdravstvena vzgoja in Učenje učenja.

  • Ciljna skupina: 13 - 19
  • Trajanje projekta: 1.1.2022-1.1.2023
  • Spletna stran projekta: http://www.cpm-drustvo.si/programi/delavnice
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: različne srednje šole, mladinske organizacije
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Strokovoljci

  Program "Strokovoljci" je namenjen usposabljanju mladih za strokovno mladinsko delo, vodenje mladinskih delavnic, treningov socialnih veščin, mednarodnih mladinskih izmenjav in drugih projektov. S pomočjo programa mladi pridobijo tako teoretično kot tudi praktično znanje ter se pripravljajo na zaposlitev na različnih področjih dela.

  Tekom programa se spodbuja aktiven in zdrav način življenja, saj v izobraževanja vključujemo znanja, ki omogočajo osebno rast, delo na sebi, različne tehnike soočanja s stresom, kvalitetno preživljanje prostega časa, asertivnost ...

  Po zaključku programa bodo mladi Strokovoljci usposobljeni za samostojno pripravo in izvedbo treningov, znali bodo upravljati s skupinsko dinamiko ter se odzivati na potrebe mladih. Prav tako mlade obveščamo o mednarodnih priložnostih in sodelovanjih ter jih spodbujajo k udeležbi.

  Program poteka v različnih fazah:

  1. Teoretično – praktično modularno izobraževanje oziroma usposabljanje. (področje med-vrstniškega nasilja, nenasilne komunikacije, kako mladim približati tabu teme (npr. spolnost, zasvojenost ... ), preventivno delo na področju zasvojenosti, medkulturnosti, sprejemanje drugačnosti ... ).
  2. Preizkušanje znanja pri konkretnem delu z mladimi ob podpori zaposlenih in bolj izkušenih prostovoljcev (pridobivanje veščin za vodenje skupin, pripravo in izvedbo projektov, ustrezno odzivanje na potrebe mladih).
  3. Samostojno izvajanje programov ter podpora pri mednarodnem povezovanju.
  • Ciljna skupina: 19 - 29
  • Trajanje projekta: 1.1.2022-1.1.2023
  • Spletna stran projekta: http://www.cpm-drustvo.si/prostovoljstvo/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Svetovalnica

  Svetovalnica CPM je varen prostor, namenjen mladim med 15. in 30. letom starosti. Zagotavljajo anonimnost, zaupnost, udeleženci se vključujejo prostovoljno in udeležba je brezplačna. Svetovalnica je odprt prostor, ki nudi priložnost za skupno reševanje nastalih težav, raziskovanje vprašanj in odkrivanje poti za spremembe. Ne gre za svetovanje, kjer strokovnjak definira problem in rešitve, ampak s svojo naravnanostjo pomaga posamezniku, da lahko odkriva vir težave in rešitve.

  Raziskovanje je usmerjeno v:

  • zavedanje svojih vzorcev vedenja,
  • razumevanje, kako oblikujemo misli, dejanja, čustva, motivacijo in spremembe,
  • izboljšanje komunikacije in odnosov z drugimi,
  • odkrivanje strategij za doseganje lastnega zadovoljstva,
  • ozaveščanje pogledov nase, odnose in svet, s katerimi se omejujemo ter podpora pri iskanju novih pogledov, takih v katerih bomo našli smisel in motivacijo za boljši danes.

  V Ljubljani je svetovalnica odprta ob ponedeljkih in petkih od 9. do 15. ure, torkih, sredah in četrtkih od 9. do 18. ure. 

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 1.1.2022-1.1.2023
  • Spletna stran projekta: http://www.cpm-drustvo.si/svetovalnica
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: ŠiškaSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Trening socialnih veščin - TSV

  TSV je izkustven trening, kjer preizkušajo, kako je živeti s skupino neznanih ljudi, pridobivati in trenirati nove veščine, a hkrati prakticirati že osvojene. Na treningu raziskujejo sebe in druge, govorijo o različnih temah, preizkušajo svojo ustvarjalnost, kuharske veščine, spoznavajo nove ljudi in s tem skupinsko sodelovanje. Namenjen je mladim med 15. in 20. letom.

  Vodilo njihovih TSV-jev se glasi: JAZ sem JAZ in sem OK, imam svoj stil, svoje sanje, želje in strahove. TI si TI in si OK, imaš svoj stil, svoje sanje, želje in strahove. Skupaj lahko ustvariva MIDVA in če nas je več, lahko ustvarimo MI.

  Vsebina programa TSV Program TSV-ja poteka v obliki treninga ter je sestavljen iz delavnic in prostočasnih dejavnosti. Delavnice so sestavljene iz iger, ki pomagajo, da se bolje spoznamo in različnih pogovorov, kjer lahko izrazimo svoje mnenje. Na delavnicah se pogovarjajo o različnih temah, kot so: odnosi, tabuji, stereotipi in predsodki ipd. Poleg tega potekajo tudi različne ustvarjalnice, športne in druge igre, kurjenje ognja, kuhanje, izlet v bližnje gore in še in še, odvisno od dogovora na taboru. Prosti čas sestavljajo sprehodi, glasba, neformalno spoznavanje, počivanje in sproščanje. Treningi imajo lahko različne naslove, vendar je za vse značilno, da udeleženci na njem aktivno raziskujejo pomen in vrednost boljšega poznavanja sebe in drugih. Sami skrbijo za vse, kar je treba, da bi trening čim bolje potekal. Zato je pomemben prispevek vsakega in vsakdo je zase popolnoma odgovoren.

  In še nekaj:

  • SODELOVANJE – skupaj ustvarjajo program in sodelujejo pri aktivnostih, ki so potrebne za dobro delovanje tabora,
  • KUHANJE TER OSTALA SKRB ZA ŽIVLJENJE IN DELO – sami pripravljajo vse obroke in skrbijo za vse, kar je potrebno za življenje v skupnosti,
  • DOBROVOLJNOST – k vsem ljudem in dogodkom pristopajo z dobro voljo,
  • JAZ SEM V REDU, TI SI V REDU – so takšni, kot so in druge poskušajo sprejemati takšne, kot so,
  • TVOJ PRISPEVEK – vsakdo vpliva na program in potek treninga,
  • PROSTA IZBIRA – izbirajo lahko med različnimi alternativami, ki so na razpolago, sami se odločajo, kako in s kom bomo preživljali prosti čas.

  Kdaj, koliko, kaj? Vikend treningi potekajo ob koncih tedna (petek, sobota in nedelja), poletni 6-dnevni trening pa v času počitnic, vedno v zanimivih krajih daleč od vsakodnevne naglice.

 • Trening za krepitev samozavesti

  Trening za krepitev samozavesti (trening asertivnosti) je praktičen trening, ki je namenjen delu na sebi, razumevanju namena izbire lastnih vedenj, učenju sprejemanja in spoštovanja svojih čustev in sebe v odnosih z drugimi.

  Na treningu ozaveščajo svoja prepričanja in pričakovanja ter se učijo veščin, s pomočjo katerih krepijo svojo notranjo moč, saj asertivnost pomeni: samozavest in njeno krepitev, zavedanje svojih sposobnosti, zavedanje lastne vrednosti, zavedanje svojega dostojanstva, samouresničevanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, jasno komunikacijo in iskrene odnose.

  Namenjen je vsem, ki želijo:

  - povečati oziroma pridobiti samozavest in samospoštovanje,

  - močneje verjeti vase, v svoje sposobnosti in znanja,

  - okrepiti svojo moč in jasnejše izražanje,

  - spoštovati lastne občutke,

  - izboljšati svojo samopodobo,

  - spremeniti kar lahko spremenijo,

  - sprejeti, česar ne moremo spremeniti,

  - reševati notranje in odnosne konflikte na prijazen način,

  - postati sprememba, ki si je želijo,

  - podeliti svoja vprašanja v skupini ...

  Delo poteka v skupini najmanj osmih in največ štirinajstih ljudi. Metode dela so splošne diskusije, individualno delo, vaje v paru ali manjših skupinah, igre vlog ipd. Izkušnje kažejo, da hitreje napredujemo, če prejmemo podporo skupine, ki nas razume.