Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico je humanitarna organizacija, prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki stremi k opolnomočenju in dobremu počutju kvir posameznic (lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih, kvir, aseksualnih, aromantičnih oseb in vseh, ki prevprašujejo svojo spolno usmerjenost ali spolno identiteto) in skupnosti v Sloveniji.

Preko njihovih aktivnosti želijo doseči večje poznavanje, razumevanje, vidnost, ozaveščenost in zastopanost kvir oseb ter se hkrati borijo proti diskriminaciji in za doseganje enakopravnosti in vključevanja kvir oseb.

Delujejo na področjih komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, druženja, športa, rekreacije, kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, ustvarjalnosti in na področjih, ki so kako drugače povezana z kvir osebami. Mnogo vsebin izvajajo v sklopu HIV/AIDS preventivnega programa Pamet v roke, kondom na glavo!, psiho-socialne pomoči v sklopu projektov Srebrna mavrica za kvir starejše, Aktivni pod mavrico in Mladi pod mavrico.

Aktivnosti obsegajo pogovorne skupine, najrazličnejše delavnice in izobraževanja, predavanja, svetovanja, izdajanje publikacij, informiranje preko spleta, sodelovanje z drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, pomoč študentkam pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog, vključevanje prostovoljk v delovanje društva, izobraževanje prostovoljk, medijske kampanje, okrogle mize, športne-kulturne-zabavne aktivnosti in še in še.

 • Aktivni pod mavrico

  Program Aktivni pod mavrico Društvo DIH izvaja že od leta 2003. Cilj programa je mladim omogočiti varen prostor za izražanje lastne identitete, čustev in misli, za učenje novih kompetenc in za drugačno preživljanje prostega časa. Preko različnih aktivnosti želijo pripomoči h krepitvi samozavesti, samopodobi in samosprejemanju mladih ter bolje integrirati mlade kvir osebe v družbo. Izjemnega pomena je vključenost mladih v vse faze projekta, saj je njihovo vodilo "mladi mladim", s tem pa spodbujajo mlade tako k splošnemu odgovornemu ravnanju v odnosu do drugih kot tudi k vključevanju v prostovoljno delo. Projekt sestavljajo tudi podporno družabne aktivnosti za kvir osebe in njihove prijateljice. Program se osredotoča na zagotavljanje varnih prostorov za druženje kvir mladih, njihovih podpornic in vrstnic. Skozi družabne aktivnosti skrbijo za informiranje, opolnomočenje in skupnostno podporo kvir mladih, omogoča varne in alternativne prostore osebnega druženja kvir mladih ter odpirajo priložnosti za pripravo na samostojno življenje.

  V okviru projekta so potekajo naslednje aktivnosti:

  • pogovorno-družabne skupine (Kvir na čil, As čas, Ahilova srečanja, Sapfična srečanja, Trans srečanja, Globoko, Biseksualna srečanja, Poly-kvir, Ruskvir, itd.);
  • informiranje na terenu, "grassroot" aktivizem;
  • skupinske aktivnosti za pripravo na samostojno življenje;
  • tradicionalni izobraževalni tabor;
  • usposabljanje za prostovoljke;
  • izvajanje aktivnosti proti kvirfobiji in nerazumevanju kvir skupnosti v šolstvu (izvajanje delavnic na fakultetah, stojnice na fakultetah);
  • aktivnosti za uspešnejše vključevanje LGBTQIA+ v šolske in študijske prostore;
  • tutorstvo in spodbujanje individualnih aktivnosti njihovih prostovoljk
  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 15.02.2021 do 31.12.2023
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: CenterSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladi pod mavrico

  V sklopu programa Mladi pod mavrico mlade informirajo o temah, povezanih s kvir problematiko; obveščajo o dogodkih, ki se dogajajo v MOL in so povezani s kvir skupnostjo; spodbujajo zdrav način življenja, opolnomočenje, neformalno učenje in krepitev socialnih veščin. Preko vključevanja mladih v vse faze projekta pripomorejo k dvigu informiranosti, posledično pa k sprejemanju različnosti, spoštovanju človekovih pravic, osebnemu in profesionalnemu razvoju ter aktivni participaciji. Poleg tega s projektom informirajo in ozaveščajo mlade in družbo o obstoju različnosti in drugačnosti, sprejemanju drugačnosti, vzgoji za strpnost in nenasilje ter krepitev solidarnosti v družbi.

  V letu 2023 potekajo naslednje aktivnosti:

  • obratovanje info točke in chill-out kotička na lokaciji društva;
  • svetovanje preko telefona, e-pošte in družbenih omrežij;
  • spletno informiranje;
  • informiranje na terenu in aktivnosti za širšo javnost;
  • delo na informativnih stojnicah;
  • pomoč pri študijskih nalogah;
  • literarno-umetniške in informativne delavnice;
  • mladinske izmenjave in prostovoljstvo;
  • aktivno sodelovanje z drugimi mladinskimi, kvir, študentskimi itd. organizacijami;
  • organiziranje aktivnosti za mlade, ki promovirajo spoštovanje človekovih pravic in nenasilja;
  • izobraževanja za prostovoljke;
  • izobraževanja za zaposlene;
  • ponujanje študijske prakse za študentke iz relevantnih smeri;
  • izvajanje različnih kulturno-športno-izobraževalno-zabavnih aktivnosti v varnih prostorih našega društva;
  • itd
  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 15.2.2021 do 31.12.2023
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: CenterSplet
  • Strošek: Brezplačno