Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico je slovenska nevladna organizacija, ki deluje na področju LGBT pravic in aktivnosti od leta 2003. Smo prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki stremijo k uresničevanju ciljev na področjih: integracije in socializacije istospolne usmerjenosti, promocije in zaščite človekovih pravic, komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, druženja, športa, rekreacije, kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, ustvarjalnosti in na področjih, ki so kako drugače povezana z istospolno usmerjenostjo.

Aktivnosti obsegajo pogovorne skupine, delavnice, strokovno svetovanje, tabore, svetovanje glede hiv/aids preventive, publikacije, informiranje preko interneta, sodelovanje pri pripravi in izvedbi Parade ponosa, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki delujejo na področju LGBT pravic, pomoč študentom pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog, vključevanje prostovoljcev v delo, izobraževanje prostovoljcev, medijske kampanje in okrogle mize, družabne in športne aktivnosti.

 • Aktivni pod mavrico

  Projekt Aktivni pod mavrico sestavljajo podporno družabne aktivnosti za mlade lezbijke, geje, biseksualne, trans, interseksualne in queer osebe (LGBTIQ) ter njihove prijatelje. Program se osredotoča na zagotavljanje varnih prostorov za druženje LGBTIQ mladih, njihovih podpornikov in vrstnikov. Skozi družabne aktivnosti skrbi za informiranje, opolnomočenje in skupnostno podporo LGBTIQ mladim (po principu mladi za mlade), omogoča varne in alternativne prostore osebnega druženja LGBTIQ mladih ter odpira priložnosti za pripravo na samostojno življenje.

  Program omenjene vsebine dosega s ključnimi aktivnostmi, prek katerih se mladi vključujejo v program:

  1. pogovorno-družabna skupina;
  2. skupinske aktivnosti za pripravo na samostojno življenje;
  3. tradicionalni izobraževalni tabori za mlade, organizirani v varnem okolju in z LGBTIQ tematiko;
  4. usposabljanje za delo z LGBTIQ mladimi;
  5. udeležba na usposabljanjih na lokalnem, državnem in na mednarodnem nivoju.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.dih.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Informirani pod mavrico

  Program sestavljajo aktivnosti za mlade lezbijke, geje, biseksualne, trans, interseksualne in queer osebe (LGBTIQ) in njihove prijatelje ter prijateljice. Program se osredotoča na promocijo pravic, informacijsko opolnomočenje in skupnostno podporo LGBTIQ mladim z aktivnostmi, v katerih se mladi vključujejo v program.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Od leta 2014
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/drustvodih
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Kampanja proti homofobiji na univerzi

  V sodelovanju s ŠOU v Ljubljani se od leta 2010 na fakultetah Univerze v Ljubljani s pomočjo informativnih materialov osvešča študente, profesorje in ostalo osebje na fakultetah o homofobiji, diskriminaciji in njunih posledicah. Vsako leto pripravimo plakatno akcijo in letake s poročili kampanje, ki jih razdeljujemo oziroma razobesimo po fakultetah. Na stojnicah na fakultetah pa se delimo promocijski material, izvajamo pogovore in informiramo. V sklopu kampanje organiziramo okrogle mize ali druge oblike posvetov, na katerih dodatno opozarjamo predvsem na nasilje, ki se izvaja nad LGBTIQ posamezniki, in njegovimi posledicami.

  Informativne vsebine, povezane s kampanjo, najdete tudi na facebook strani kampanje.

  • Ciljna skupina: 19 - 26
  • Trajanje projekta: Od leta 2010
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/ustavimo.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Pamet v roke, kondom na glavo!

  Pamet v roke, kondom na glavo! je program HIV/AIDS preventive, ki je namenjen moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Namen programa je ozavestiti in izobraziti čim večje število MSM na nacionalni ravni.

  Preko programa se: promovira varno spolnost; prostovoljno anonimno, brezplačno in zaupno testira za hiv/aids s svetovanjem; osvešča, svetuje in motivira MSM spolne delavce za prakticiranje varnih spolnih praks s svojimi strankami, z uporabo kondoma, lubrikanta in rednim testiranjem; izobražuje in usposablja prostovoljce za kontinuirano izvedbo programa; gradi trajen odnos sodelovanja s strokovnjaki za področje primarne in sekundarne preventive hiv/aids (in SPO); s t. i. “spill over” efektom senzibilizira in osvešča tudi širšo javnost. V sklopu projekta MSM informiramo preko info-tainment bloga Glavca.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/kondomnaglavo
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slomškova ulica 25, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno