Društvo Informacijski center Legebitra

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.

Pri delovanju upošteva presečnost ostalih osebnih okoliščin, kot so zdravstveno stanje, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, hendikep, starost, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino.

Pri Legebitri izvajajo številne projekte in programe, ki so primarno namenjeni LGBT-osebam, še posebej LGBT-mladim.

Na Trubarjevi 76 v Ljubljani imajo LGBT-mladinski center, ki je prvi mladinski center v državi, posebej namenjen ranljivi skupini LGBT-mladih.

 • MC LEGEBITRA

  Mladinski center Legebitra je varen prostor za LGBT-mlade, kjer lahko mladi po principu "vse na enem mestu" dobijo celostno podporo in pomoč, kar je posebna odlika novega mladinskega centra (prvega tovrstnega pri nas), ki jo načrtno razvijajo kot primer dobre prakse.

  MC združuje 5 sklopov dejavnosti/programov:

  1. program MC: prostočasne aktivnosti, družabni dogodki, informativne delavnice, krožki, tabori, drop-in, informacijska točka …
  2. druge aktivnosti za mlade: pisanje za Narobe blog, organizacija Živih knjižnic, terensko delo v Mariboru, na Jesenicah, v Brežicah in Kopru;
  3. program prostovoljstva, v okviru katerega se lahko mladi na organiziran in strukturiran način vključijo v prostovoljske aktivnosti (trenutno imajo več kot 50 registriranih in usposobljenih prostovoljk_cev);
  4. program svetovanja in samopomoči: na voljo sta 2 socialni delavki in psihologinja, ki lahko z mladimi naslavljajo številna vprašanja, težave in izzive, s katerimi se soočajo doma, v šoli in v družbi; delujejo 3 samopomočne skupine (mladinska čvekalnica/artiš čvekalnica, skupina za biseksualne osebe in skupina za transspolne osebe);
  5. program zdravja, ki mladim nudi možnost svetovanja o varni in odgovorni spolnosti, vključno z brezplačnim in anonimnim testiranjem na različne spolno prenosljive okužbe ter povezavo z zdravstvenim sistemom (linkage to care).
  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://legebitra.si/ponujamo/#mladinske
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Trubarjeva cesta 76, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Živa knjižnica - ne sodi knjige po platnicah!

  Živa knjižnica (ŽK) deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so v njej knjige ljudje, ki skozi dialog z bralci oz. bralkami odpirajo vrata v svoje osebne zgodbe in izkušnje.

  Žive knjige so predstavniki_ce ranljivih družbenih skupin, ki se soočajo s predsodki in stereotipi, diskriminacijo, stigmatizacijo in socialno marginalizacijo.

  Bralec_ka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen_a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki ter brati (pogovarjati se z predstavnikom oz. predstavnico ranljive skupine) do 30 (oz. 45) minut.

  ŽK je sredstvo, s katerim prek inovativne metode aktivnega (medkulturnega in medgeneracijskega) dialoga aktivno osvešča o civilizacijskih vrednotah, človekovih pravicah ter spodbuja razpravo o predsodkih, stereotipih ter različnih izključevalnih mehanizmih v družbi.

  ŽK postavijo predvidoma dvakrat letno.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. januar - 31. december 2020
  • Spletna stran projekta: https://legebitra.si/ponujamo/#ziva
  • Lokacija izvajanja projekta: Lokacije v Ljubljani po dogovoru z gostujočimi NVO
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno