Društvo Informacijski center Legebitra

Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče Legebitra je nevladna in neprofitna organizacija, ki ima status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva, kot tudi status organizacije v javnem interesu na področju varovanja zdravja.

Pri Legebitri izvajajo številne projekte in programe, ki so primarno namenjeni LGBT-osebam, še posebej LGBT-mladim. Na Trubarjevi 76 v Ljubljani imajo LGBT-mladinski center, ki je prvi mladinski center v državi, posebej namenjen ranljivi skupini LGBT-mladih.

 • FILOVAJE - Delavnice filozofije z LGBT+ temami za mlade

  Namen projekta je ustvarjati nove varnejše prostore za LGBT-osebe (in druge ranljive skupine), zunaj LGBT NVO s širjenjem razprave o LGBT+ tematikah iz Legebitre (prostora, specializiranega za LGBT-osebe) na javna mesta druženja mladih (npr. Študentski Kampus).

  Cilji projekta so:

  • mainstreamizacija LGBT+ tem za ustvarjanje novih varnejših prostorov;
  • razvoj specifičnih kompetenc med mladimi, konkretno:
   1. sposobnosti demokratične izmenjave mnenj z občutkom za soljudi;
   2. razvoj občutka za sprejemanje različnosti;
   3. razvoj sposobnosti kritičnega in jasnega mišljenja;
   4. razvoj spretnosti prevpraševanja norm, univerzalnega in samoumevnega.

  Ciljna skupina so:

  • študentke_ti, ki obiskujejo Kampus;
  • mladi, ki jih zanimajo LGBT-teme, vendar so imeli pred obiskovanjem LGBT-prostorov zadržke;
  • uporabnice_ki mladinskih programov LGBT NVO, ki bi radi o teh temah spregovorili zunaj LGBT-prostorov in z osebami, ki niso LGBT;
  • mlade_i ljubiteljice in ljubitelji filozofije.

  Aktivnosti:

  • 2 filozofskih delavnic (enkrat mesečno);
  • 5 javnih pogovorov z znanimi filozofi_njami;
  • 5 predavanj na filozofske in LGBT+ teme;

  Filozofija kot dejavnost ustvarjanja pojmov ter prevpraševanja univerzalij je več kot primeren način podajanja znanja o LGBT+ osebah, naših potrebah, ter prizadevanjih gibanj za naše pravice, saj na tak način mladim ne bodo zgolj podajali faktografskega znanja ter jih prepričevali, naj spremenijo mnenje, temveč jih bodo usposobili, da sami razmislijo ter ovrednotijo podajane vsebine tako, da uporabijo svoje tekom projekta izboljšane sposobnosti kritičnega mišljenja ter samostojnega presojanja idej.

  Tak način konstruktivnega, avtonomnega razmišljanja, sposobnosti jasnega izražanja misli, spoštljivega poslušanja sogovornika, sodelovanja v demokratični debati, in oblikovanja lastnih ter nevsiljenih mnenj, je uporaben v širšem smislu, onkraj tematskih meja tega projekta, ter je ključna kvaliteta vsakega aktivnega državljana in državljanke.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/Legebitra/
  • Lokacija izvajanja projekta: Študentski kampus, Pivovaniška 6, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno
 • MC LEGEBITRA

  Mladinski center Legebitra je varen prostor za LGBT-mlade, kjer lahko mladi po principu "vse na enem mestu" dobijo celostno podporo in pomoč, kar je posebna odlika novega mladinskega centra (prvega tovrstnega pri nas), ki jo načrtno razvijajo kot primer dobre prakse.

  MC združuje 5 sklopov dejavnosti/programov:

  1. program MC: prostočasne aktivnosti, družabni dogodki, informativne delavnice, krožki, tabori, drop-in, informacijska točka …
  2. druge aktivnosti za mlade: pisanje za Narobe blog, organizacija Živih knjižnic, terensko delo v Mariboru, na Jesenicah, v Brežicah in Kopru;
  3. program prostovoljstva, v okviru katerega se lahko mladi na organiziran in strukturiran način vključijo v prostovoljske aktivnosti (trenutno imajo več kot 50 registriranih in usposobljenih prostovoljk_cev);
  4. program svetovanja in samopomoči: na voljo sta 2 socialni delavki in psihologinja, ki lahko z mladimi naslavljajo številna vprašanja, težave in izzive, s katerimi se soočajo doma, v šoli in v družbi; delujejo 3 samopomočne skupine (mladinska čvekalnica/artiš čvekalnica, skupina za biseksualne osebe in skupina za transspolne osebe);
  5. program zdravja, ki mladim nudi možnost svetovanja o varni in odgovorni spolnosti, vključno z brezplačnim in anonimnim testiranjem na različne spolno prenosljive okužbe ter povezavo z zdravstvenim sistemom (linkage to care).
  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 1. 2019, pon. 12.00-16.00, tor. in pet. 12.00-18.00, sre. in čet.12.00-21.00
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/Legebitra/
  • Lokacija izvajanja projekta: Trubarjeva cesta 76, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Živa knjižnica - ne sodi knjige po platnicah!

  Živa knjižnica (ŽK) deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so v njej knjige ljudje, ki skozi dialog z bralci oz. bralkami odpirajo vrata v svoje osebne zgodbe in izkušnje.

  Žive knjige so predstavniki_ce ranljivih družbenih skupin, ki se soočajo s predsodki in stereotipi, diskriminacijo, stigmatizacijo in socialno marginalizacijo.

  Bralec_ka je lahko kdorkoli, ki se je pripravljen_a soočiti z lastnimi stereotipi in predsodki ter brati (pogovarjati se z predstavnikom oz. predstavnico ranljive skupine) do 30 (oz. 45) minut.

  ŽK je sredstvo, s katerim prek inovativne metode aktivnega (medkulturnega in medgeneracijskega) dialoga aktivno osvešča o civilizacijskih vrednotah, človekovih pravicah ter spodbuja razpravo o predsodkih, stereotipih ter različnih izključevalnih mehanizmih v družbi.

  ŽK postavijo predvidoma dvakrat letno.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. januar - 31. december 2019
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/zivaknjiznicaLJ/
  • Lokacija izvajanja projekta: Lokacije v Ljubljani po dogovoru z gostujočimi NVO
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno