Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi

Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

So najmočnejši slovenski akter tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovanju z ljudmi.

Njihovo osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

 • Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi

  Žrtvam trgovanja z ljudmi je potrebno ustrezno pomagati. Treba jih je rešiti iz ogrožajoče situacije, jim ponuditi ustrezno namestitev, psihosocialno pomoč in vsaj osnovne življenjske potrebščine. Potrebno jim je omogočiti dobo okrevanja ter, po dobi okrevanja, pomoč pri urejanju dokumentov, pravno pomoč, psihoterapevtsko svetovanje, če ga potrebujejo, učenje slovenskega jezika, v primeru, ko gre za tuje državljane in državljanke, (re)integracijo ter socialno vključenost.

  Ciljna skupina projekta so potencialne in dejanske žrtve trgovanja z ljudmi. Nudijo jim 24-urno oskrbo oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi.

 • KLJUČna šola za mladostnike

  Program KLJUČna šola vsebuje dva tipa preventivnih delavnic, in sicer KLJUČno šolo za fante ter KLJUČno šolo za punce.

  Delavnice KLJUČna šola za fante in KLJUČna šola za punce so namenjene ločeno fantom in dekletom, ki se šolajo na srednjih oziroma poklicnih šolah. Izvajajo jih z metodo pogovornih ur in za optimalno izpeljavo uporabljamo različna orodja za spodbujanje odprtega pogovora o tabuiranih temah.

  Med drugim med izvajanjem projekta uporabljajo igrani film, ki so ga za namen projekta posneli in z njim ustvarili situacijo, v kateri na dan pridejo vsi stereotipi o pornografiji in prostituciji, ki ju širše družbeno okolje utrjuje s toleranco do naraščajočega števila javnih lokacij (nočnih lokalov, masažnih salonov, wellness centrov), kjer se pod krinko osnovne dejavnosti izvaja tako imenovana najstarejša
  obrt. Skozi ves čas izvajanja pogovornih ur so z udeleženci tesno interaktivno povezani, film pa je uporabljen predvsem za jasno strukturo pogovora med usposobljenimi izvajalci in izvajalkami ter udeleženci. 

  Prostitucija in pornografija negativno vplivata na odnose ter na razumevanje koncepta konsenzualne spolnosti med mladimi. Z delavnicami želijo preko ločenih pogovornih ur s fanti in dekleti v srednjih šolah spregovoriti o temah, ki so ključne za zdrave medosebne odnose ter zdravo in varno spolnost. Cilj programa je preko pogovora in videogradiv udeležence pogovornih ur izzvati k razmišljanju o stereotipih, ki jih proizvajata kultura pornofilmov, v katerih v zadnjih letih prednjačijo predvsem nasilni in nezaščiteni spolni odnosi in so prosto dostopni na internetu, ter promocija prostitucije kot spolnega dela.

  Namen programa je tudi preseganje stereotipa o prostituciji in pornografiji in posledično razumevanja, kaj prostitucija v svojem bistvu je ter na tak način dolgoročno vplivati na zmanjševanje povpraševanja
  po spolnih storitvah ter boljši predstavi ter ponotranjenju koncepta konsenza v spolnosti in partnerskih odnosih sicer.

  • Ciljna skupina: 15 - 19
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Prava zveza

  Projekt Prava zveza je nadaljevanje projekta Drugačna zveza, ki so ga izvajali do leta 2015.

  Ciljna skupina aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo na območju Mestne občine Ljubljana. S projektom želijo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajajo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah, je, da je za nasilje vedno v celoti kriv povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se da nenasilnega vedenja naučiti.

  V Pravi zvezi sodelujejo Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, TOM telefon ®, Zavod Mladi zmaji, Iz principa, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi.

  Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. Poleg predavanj pa vsako leto izvedejo dodatne aktivnosti, ki so namenjene mladim in širši javnosti. V letu 2017 so izvedli informativno-športni poligon in INFO točko Sem za nenasilje.

  Projekt je aktiven tudi na FB strani Prava zveza. Na instagramu so pozitivna in nenasilna sporočila, ki jih objavljajo, na voljo na profilu sem_za_nenasilje.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/pravazveza
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno