Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi

 

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu.

So najmočnejši slovenski akter tako na področju preventivnih kot tudi kurativnih dejavnosti v boju proti trgovanju z ljudmi.

Njihovo osnovno delo je ozaveščanje rizične skupine (mladih od 14–18 let), širše strokovne in laične javnosti o trgovanju z ljudmi in nudenje konkretnih oblik pomoči žrtvam trgovine z ljudmi.

 • Celostna oskrba žrtev trgovanja z ljudmi

  Žrtvam trgovanja z ljudmi je potrebno ustrezno pomagati. Treba jih je rešiti iz ogrožajoče situacije, jim ponuditi ustrezno namestitev, psihosocialno pomoč in vsaj osnovne življenjske potrebščine. Moramo jim omogočiti dobo okrevanja ter, po dobi okrevanja, pomoč pri urejanju dokumentov, pravno pomoč, psihoterapevtsko svetovanje, če ga potrebujejo, učenje slovenskega jezika, v primeru, ko gre za tuje državljane in državljanke, (re)integracijo ter socialno vključenost.

  Ciljna skupina projekta so potencialne in dejanske žrtve trgovanja z ljudmi. Nudijo jim 24-urno oskrbo oseb z izkušnjo trgovanja z ljudmi.

 • Prava zveza

  Projekt Prava zveza je nadaljevanje projekta Drugačna zveza, ki so ga izvajali do leta 2015. Ciljna skupina aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo na območju Mestne občine Ljubljana. S projektom želijo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja. Glavno vodilo delavnic, ki jih izvajajo v okviru projekta na srednjih šolah in fakultetah, je, da je za nasilje vedno v celoti kriv povzročitelj, da je nasilje problem družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo moči, za katero ni opravičila ter da se da nenasilnega vedenja naučiti.

  V Pravi zvezi sodelujejo Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja, Društvo informacijski center LEGEBITRA, TOM telefon ®, Zavod Mladi zmaji, Iz principa, Društvo za nenasilno komunikacijo in Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi. Vsakoletne aktivnosti projekta zajemajo preventivne delavnice o vseh oblikah nasilja in trgovanja z ljudmi, ki so namenjene dijakom in študentom v Mestni občini Ljubljana. Poleg predavanj pa vsako leto izvedejo dodatne aktivnosti, ki so namenjene mladim in širši javnosti. V letu 2017 so izvedli informativno-športni poligon in INFO točko Sem za nenasilje. Projekt je aktiven tudi na FB strani Prava zveza.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/pravazveza
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Preventivni projekti za mlade

  Preventivni projekti vključujejo delavnice o izbiri nenasilja in pasteh trgovanja z ljudmi za mlade, saj le-ti veljajo za rizično skupino oseb, da postanejo žrtve izkoriščanja. Mladim tematiko približajo skozi resnične zgodbe oseb z izkušnjo TzL, videi in spletno stranjo (www.telesnica.si).

  Preventivne projekte nadgrajujejo z vsakoletnim brezplačnim koncertom za širšo laično javnost, info točko v centru Ljubljane na zadnji šolski dan, lovom na zaklad za mlajše otroke v Zalogu na Plati ter s partnerskimi organizacijami vabijo na pogovorne popoldneve o aktualnih temah v Pritličje.

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: Tekom šolskega leta
  • Spletna stran projekta: www.telesnica.si
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija, osnovne šole, srednje šole, fakultete
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno