Društvo Parada ponosa

Namen društva je prispevati k vzpostavitvi družbe, ki bo nediskriminatorna, vključujoča in odprta do vseh posameznic_kov, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spolno identiteto, spolni izraz ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Društvo je ustanovljeno zaradi uresničevanja človekovih pravic in interesov lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne, interspolne in queer (v nadaljevanju LGBTIQ+) populacije.

Društvo deluje kot mladinska organizacija in skladno z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) skrbi za zagotavljanje interesov mladih LGBTIQ+ oseb, izvaja mladinski program ter skrbi za ustrezno notranjo organizacijsko strukturo, predpisano zakonom.

Društvo deluje kot organizacija za samopomoč na področju socialnega varstva LGBTIQ+ oseb in skladno z Zakonom o humanitarnih organizacijah (ZHO) skrbi za skupno medsebojno reševanje psihosocialnih težav članic_ov organizacije in vseh drugih LGBTIQ+ (mladih) oseb s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njene_i članice_i. Dodatno društvo razvija programe naslavljanja stanovanjske izključenosti (mladih) LGBTIQ+ oseb.

Skladno z Zakonom o društvih in Zakonom o prostovoljstvu je društvo prostovoljsko, samostojno, nepridobitno, neprofitno in neodvsino združenje članic_ov, ki se združujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v statutu in v skladu z zakonom.

 • DekontRaminacija in transformacija sovražnega govora

  Projekt Transformacija sovražnega govora želi mladinskim delavkam_cem, učiteljicam_em, strokovnim pedagoškim delavkam_cem ter vsem osebam, ki delajo s skupinami mladih, ponuditi pripravljena in v praksi preizkušena orodja za prepoznavanje, naslavljanje in transformacijo sovražnega govora znotraj mladinskih izobraževalnih aktivnosti.

  Temelji namreč na prepričanju, da sta neposredna konfrontacija in/ali izključevanje oseb, ki v kontekstu mladinskih aktivnosti uporabljajo sovražni govor, neustrezni in nekonstruktivni reakciji. Zato želi ponuditi alternativna orodja, ki združujejo izkušnje raznolikih mednarodnih sodelujočih organizacij pri delu z marginaliziranimi skupinami mladih – metode, postopke in smernice, ki osebam, ki delajo s skupinami mladih, omogočajo naslavljanje in razreševanje konfliktov ter pojavljanja sovražnega govora med mladimi na trajnosten način.

  Paralelno, povsod po Evropi trenutno opažamo velik porast sovražnega in diskriminatornega govora ter sovraštva v medijskem diskurzu, na družbenih omrežjih, v politiki … iz tega seveda niso izvzete naše ulice, zidovi, zgradbe, parki … Veliko sovražnega in diskriminatornega govora tako razberemo iz grafitov, napisov, nalepk, plakatov, ki “krasijo” naš javni prostor. Marginalizirane skupine so primarne tarče sovražnosti, negativne stereotipizacije in stigmatizacije. Procesi drugačenja (othering) pa se vse intenzivneje razlivajo na LGBTIQ+ skupnost, begunke_ce in priseljenke_ce, temnopolte osebe, muslimanke_e … Projekt DekontRaminacija ponuja prostor beleženja pojavov sovražnega govora in sovraštva proti marginaliziranim in družbeno stigmatiziranim skupinam. Omogoča nam spremljanje, kaj se na ulicah dogaja, omogoča nam tudi prostor inspiracije za odzive na sovraštvo.

   

 • Festival Parada ponosa

  Festival poteka zadnje tedne pred Parado ponosa. Poteka v Ljubljani, pri tem pa združuje in predstavlja kulturno produkcijo LGBTIQ+ skupnosti na nacionalni in mednarodni ravni.

  Festival teži k temu, da odpira zamolčane in nevidne teme znotraj LGBTIQ+ skupnosti, ob tem pa vzpostavlja kritičen odnos do družbenih struktur ter njihove neaktivnosti in ignorance do obstoječe diskriminacije.

  • Trajanje projekta: Vsako leto v mesecu juniju, letos v septembru
  • Spletna stran projekta: http://ljubljanapride.org/2021/
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • LGBTIQ+ prostovoljstvo

  Društvo že od svojega začetka deluje in ustvarja skoraj povsem s pomočjo prostovoljnega dela. Tako osebe v vodstveni strukturi kot tudi nosilke_ci celotnega programa in aktivnosti so v veliki meri prostovoljke_ci.

  Vsako leto se v izvedbo Festivala vključi več kot 100 mladih prostovoljk_cev iz Slovenije in tujine, čez leto pa aktivnosti podpira 20 rednih prostovoljk_cev. Prostovoljstvo je tudi eden od glavnih stebrov društva: zavedajo se njegove moči za participacijo mladih, povečevanje vidnosti LGBTIQ+ skupnosti in aktivacijo celotne družbe. Zavedajo se tudi, da vse organizacije ne nudijo zadostne podpore mladih LGBTIQ+ osebam, zato je njihovo poslanstvo predvsem le-te vključevati v svoje delovanje in jim nuditi priložnosti. V svoje aktivnosti vključujejo tudi mednarodne prostovoljke_ce, večinoma prek programa Evropske solidarnostne enote. Do zdaj so gostile_i več kot 40 prostovoljk_cev na kratkoročni in 9 na dolgoročni izmenjavi.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.ljubljanapride.org/prostovoljstvo/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana in tujina
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mreža vključujočih organizacij

  Z namenom opolnomočenja in opremljanja (mladinskih) organizacij za bolj vključujoče in kvalitetno delo z mladimi, so se v Društvu Parada ponosa odločile_i povezati večje število mladinskih ter sorodnih organizacij, ki delujejo tudi na področju mladih v MOL v Mrežo vključujočih mladinskih organizacij.

  S tem želijo tako mlade, kot njihove organizacije opolnomočiti, jim ponuditi orodja za dostopanje do širšega in bolj raznolikega kroga mladih uporabnic_kov, ki se bodo bolj aktivno in dolgoročno vključevale_i v aktivnosti (mladinskih) organizacij ter seveda pomembno priložnost in podporo pri razvoju organizacije kot take.

  S strani mladih, ki delujejo v različnih mladinskih organizacijah so zaznale_i potrebo, da bolj organizirano, konkretno in celostno stopijo skupaj k intersekcijskemu vključevanju mladih z manj priložnostmi, saj se jim še vedno dogaja, da se jim na terenu izmuznejo najbolj ranljive skupine mladih, oz. jih težko zadržijo. Menijo, da je nastopil čas, da se organizacije, ki se posvečajo vključevanju mladih z manj priložnostmi (socialno ogroženih mladih, mladih, ki so izpadli iz šolanja, mladih, ki jih pesti stanovanjska negotovost, LGBTIQ+ mladih, gluhih in naglušnih, slepih in slabovidnih mladih, mladih z gibalno oviranostjo, mladih z motnjo v duševnem razvoju, mladih s težavami z duševnim zdravjem, mladih, ki pripadajo etničnim manjšinam ali pa imajo begunsko izkušnjo itd.) ali pa vsaj stremijo k vključevanju omenjene populacije, povežejo in okrepijo sodelovanje z namenom bolj vključujočega mladinskega dela.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: /
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Na različnih lokacijah in preko spletnih klicev.
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Parada povezuje

  Parada povezuje je naslov cikla dogodkov, ki potekajo vsak torek ob 19.00 v prostorih društva na Dunajski 10.

  Gre za raznolike dogodke z aktivistično noto, od filmskih projekcij, delavnic, okroglih miz, pogovorov, pa vse do večerov igranja političnih in poučnih družabnih iger.

  S ciklom Parada povezuje si prizadevajo povezati lokalne LGBTIQ+ mlade, aktivistke_e in vse, ki jih zanima politična plat parad ponosa in boj za človekove pravice LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in po svetu.

  Zavedajo se, da je to, da se pojavimo kot LGBTIQ+ osebe na ulici, samo po sebi politično dejanje. In vemo, da to ni enostavno – zato želijo ustvarjati varnejši prostor in prostor opolnomočenja za vse LGBTIQ+ osebe.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: Od septembra dalje
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Dunajska 10, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Preseganje kulture poniževanja

  Projekt Preseganje kulture poniževanja naslavlja tematiko vrstniškega nasilja in nasilja na spletu, posebno na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Osrednja dejavnost projekta so delavnice za mlade, katerih cilj je opolnomočenje mladih oseb, da reagirajo na nasilje, ki so mu priča.

  Z delavnicami društvo gostuje po mladinskih centrih ter srednjih šolah in gimnazijah po Sloveniji, spremlja pa jih tudi otvoritev ene od dveh potujočih razstav. Razstava Kultura poniževanja je delo umetnikov in aktivistov Antonija Karadzoskega in Daniela Arzole, ki sta skozi ustvarjanje plakatov prikazala lastne izkušnje z (vrstniškim) nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete.

  Razstava Preseganje kulture poniževanja pa je delo skupine mladih umetnic_kov, ki so ustvarile_i ilustracije, stripe, poezijo in intermedijsko umetnost. Dela so nastala skozi 6-mesečni proces, v katerem so mlade osebe skozi umetnost naslavljale lastne izkušnje z vrstniškim nasiljem na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, in sicer pod strokovnim mentorstvom umetnic_kov in s pedagoško podporo trenerk društva Parada ponosa.

  Otvoritev razstave v mladinskih centrih in na šolah spremlja osebna pripoved osebe z lastno izkušnjo vrstniškega nasilja na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete. Pripovedovalskih veščin in tehnik so se trenerke_ji in prostovoljke_ci društva izučile_i skozi vrsto delavnic, pridobljeno znanje pa nato predale_i naprej v okviru večdnevnega treninga za mlade.

  Predstavitev osebne izkušnje skozi pripovedovalstvo omogoča prisotnim mladim, da se jih skozi oseben stik tematika dotakne na čustveni ravni, vzbudi njihovo zanimanje, s tem pa se širi njihova osveščenost.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: https://www.cultureofhumiliation.org/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno