Društvo Parada ponosa

Namen društva Parada ponosa je prispevati k vzpostavitvi družbe, ki bo nediskriminatorna, vključujoča in odprta do vseh posameznic_kov, ne glede na njihovo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Ustanovljeno je bilo z namenom uresničevanja človekovih pravic in interesov lezbične, gejevske, biseksualne, transpolne, interspolne in kvir/queer (LGBTIQ+) populacije.

Društvo deluje kot mladinska, prostovoljska, samostojna in nepridobitna organizacija civilne družbe. Decembra 2017 so prejeli uradni status organizacije v javnem interesu na področju mladine pri Uradu za mladino (Ministrstvo za šolstvo). V zadnjih letih so zgradile_i številna partnerstva in sodelovanja v lokalni skupnosti in na mednarodni ravni, med drugim z Mestno občino Ljubljana, sestrskimi LGBTIQ+ organizacijami, Evropsko mladinsko fundacijo, Evropsko kulturno fundacijo ter Mladinsko mrežo MaMa, pa tudi s šolami po vsej Sloveniji.

Od leta 2014 gradijo močan mladinski program z dejavnostmi neformalnega izobraževanja. Gostijo ESE (nekdanje EVS) prostovoljke_ce in organizirajo najvidnejši in največji LGBTIQ+ kulturno-politični festival v Sloveniji. Organizacija je del konzorcija organizacij prostovoljk_cev in je razvila celovit mentorski program za podporo prostovoljk_cev, saj vsako leto sodelujejo z več kot 100 različnimi prostovoljkami_ci.

Njihove primarne ciljne skupine so LGBTIQ+ mlade_i, LGBTIQ+ skupnost, LGBTIQ+ osebe, ki doživljajo intersekcijsko diskriminacijo, mladinske_i delavke_ci, aktivistke_i, učitlji_ce in ostale_i, ki delajo z mladimi, ter zaveznice_ki.

 • Festival Parada ponosa

  Skozi izkušnje in razumevanje potreb LGBTIQ+ skupnosti v Sloveniji so razvile_i koncept kulturno-političnega festivala, ki skozi umetnost, kulturo, glasbeno produkcijo in poglobljeno javno naslavljanje tematik izraža družbeno kritiko in nastavlja ogledalo slovenski družbi.

  Festival poteka v mesecu juniju zadnje tedne pred Parado ponosa. Poteka v Ljubljani, pri tem pa združuje in predstavlja kulturno produkcijo LGBTIQ+ skupnosti na nacionalni in mednarodni ravni. Festival teži k temu, da odpira zamolčane in nevidne teme znotraj LGBTIQ+ skupnosti, ob tem pa vzpostavlja kritičen odnos do družbenih struktur ter njihove neaktivnosti in ignorance do obstoječe diskriminacije.

  • Trajanje projekta: Vsako leto v mesecu juniju
  • Spletna stran projekta: http://ljubljanapride.org/2019/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Popoldan, Dopoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • LGBTIQ+ prostovoljstvo

  Društvo že od svojega začetka deluje in ustvarja skoraj povsem s pomočjo prostovoljnega dela. Tako osebe v vodstveni strukturi kot tudi nosilke_ci celotnega programa in aktivnosti so v veliki meri prostovoljke_ci.

  Vsako leto se v izvedbo Festivala vključi več kot 100 mladih prostovoljk_cev iz Slovenije in tujine, čez leto pa aktivnosti podpira 20 rednih prostovoljk_cev. Prostovoljstvo je tudi eden od glavnih stebrov društva: zavedajo se njegove moči za participacijo mladih, povečevanje vidnosti LGBTIQ+ skupnosti in aktivacijo celotne družbe. Zavedajo se tudi, da vse organizacije ne nudijo zadostne podpore mladih LGBTIQ+ osebam, zato je naše poslanstvo predvsem le-te vključevati v svoje delovanje in jim nuditi priložnosti. V svoje aktivnosti vključujejo tudi mednarodne prostovoljke_ce, večinoma prek programa Evropske solidarnostne enote (nekdanje Evropske prostovoljske službe). Do zdaj so gostile_i 33 prostovoljk_cev na kratkoročni in 7 na dolgoročni izmenjavi (3 osebe za 6 mesecev in 4 za 12 mesecev).

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.ljubljanapride.org/prostovoljstvo/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana in tujina
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Parada povezuje

  Parada povezuje je naslov cikla dogodkov, ki potekajo vsak torek ob 19.00 v prostorih društva na Dunajski 10.

  Gre za raznolike dogodke z aktivistično noto, od filmskih projekcij, delavnic, okroglih miz, pogovorov, pa vse do večerov igranja političnih in poučnih družabnih iger.

  S ciklom Parada povezuje si prizadevajo povezati lokalne LGBTIQ+ mlade, aktivistke_e in vse, ki jih zanima politična plat parad ponosa in boj za človekove pravice LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in po svetu.

  Zavedajo se, da je to, da se pojavijo kot LGBTIQ+ osebe na ulici, samo po sebi politično dejanje. In vedo, da to ni enostavno – zato želijo ustvarjati varnejši prostor in prostor opolnomočenja za vse LGBTIQ+ osebe.

  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Dunajska 10, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Preseganje kulture poniževanja

  Projekt Preseganje kulture poniževanja naslavlja tematiko vrstniškega nasilja in nasilja na spletu, posebno na podlagi spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete. Osrednja dejavnost projekta so delavnice za mlade, katerih cilj je opolnomočenje mladih oseb, da reagirajo na nasilje, ki so mu priča.

  Z delavnicami društvo gostuje po mladinskih centrih ter srednjih šolah in gimnazijah po Sloveniji, spremlja pa jih tudi otvoritev ene od dveh potujočih razstav. Razstava Kultura poniževanja je delo umetnikov in aktivistov Antonija Karadzoskega in Daniela Arzole, ki sta skozi ustvarjanje plakatov prikazala lastne izkušnje z (vrstniškim) nasiljem na podlagi spolne usmerjenosti in/ali identitete.

  Razstava Preseganje kulture poniževanja pa je delo skupine mladih umetnic_kov, ki so ustvarile_i ilustracije, stripe, poezijo in intermedijsko umetnost. Dela so nastala skozi 6-mesečni proces, v katerem so mlade osebe skozi umetnost naslavljale lastne izkušnje z vrstniškim nasiljem na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete, in sicer pod strokovnim mentorstvom umetnic_kov in s pedagoško podporo trenerk društva Parada ponosa.

  Otvoritev razstave v mladinskih centrih in na šolah spremlja osebna pripoved osebe z lastno izkušnjo vrstniškega nasilja na podlagi svoje spolne usmerjenosti in/ali identitete. Pripovedovalskih veščin in tehnik so se trenerke_ji in prostovoljke_ci društva izučile_i skozi vrsto delavnic, pridobljeno znanje pa nato predale_i naprej v okviru večdnevnega treninga za mlade.

  Predstavitev osebne izkušnje skozi pripovedovalstvo omogoča prisotnim mladim, da se jih skozi oseben stik tematika dotakne na čustveni ravni, vzbudi njihovo zanimanje, s tem pa se širi njihova osveščenost.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: https://www.cultureofhumiliation.org/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Transformacija sovražnega govora

  Projekt Transformacija sovražnega govora želi mladinskim delavkam_cem, učiteljicam_em, strokovnim pedagoškim delavkam_cem ter vsem osebam, ki delajo s skupinami mladih, ponuditi pripravljena in v praksi preizkušena orodja za prepoznavanje, naslavljanje in transformacijo sovražnega govora znotraj mladinskih izobraževalnih aktivnosti.

  Temelji namreč na prepričanju, da sta neposredna konfrontacija in/ali izključevanje oseb, ki v kontekstu mladinskih aktivnosti uporabljajo sovražni govor, neustrezni in nekonstruktivni reakciji. Zato želi ponuditi alternativna orodja, ki združujejo izkušnje raznolikih mednarodnih sodelujočih organizacij pri delu z marginaliziranimi skupinami mladih – metode, postopke in smernice, ki osebam, ki delajo s skupinami mladih, omogočajo naslavljanje in razreševanje konfliktov ter pojavljanja sovražnega govora med mladimi na trajnosten način.

  Projekt vključuje dve celodnevni delavnici za mladinske delavke_ce o prepoznavanju, naslavljanju in transformaciji sovražnega govora, ki ju izvajajo trenerke iz mednarodnega bazena trenerjev, ki prihajajo iz marginaliziranih skupin in imajo tudi na lastni koži izkušnje s sovražnim govorom. V sklopu projekta je bila razvita spletna platforma http://transforminghate.eu/, na kateri je poleg drugih materialov dostopen tudi priročnik za mladinske delavke_ce, ki obravnava teme, povezane s sovražnim govorom in njegovo transformacijo. V pripravi pa je tudi praktični priročnik, ki ponuja navodila za izvedbo konkretnih aktivnosti, ki vodijo in podpirajo proces transformacije v mladinskem okolju. V vzporednem procesu iste teme naslavljamo tudi znotraj formalnega izobraževanja – v osnovnih in srednjih šolah – v sodelovanju z učitelji_cami in drugimi pedagoškimi delavkami_ci.

  • Ciljna skupina: 18 - 99
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: http://transforminghate.eu/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno