Društvo sokolske mladine Ljubljana

Društvo sokolske mladine Ljubljana je prostovoljsko mladinsko društvo za otroke in mlade. Prav tako je ena izmed ustanoviteljev nacionalne Zveze društev sokolske mladine, ki je del globalnega svetovnega gibanja International Falcon Movement (IFM-SEI), z več kot sto letno tradicijo delovanja prisotno v 50 državah sveta.

Cilj organizacije je skozi različne interaktivne aktivnosti, krepiti načela, na katerih temelji njihovo delovanje. To so solidarnost in prijateljstvo, zagovorništvo otrokovih pravic, internacionalizacija ter širše ideje demokratičnega socializma; enakost spolov, vzpostavitev trajnostnega miru, okoljska zaščita, enakost narodov v mednarodni skupnosti ter boj proti rasizmu in diskriminaciji.

 • "OPAZIM-UKREPAM" – opolnomočenje mladih za preprečevanje spolnega nasilja

  Namen projekta "OPAZIM-UKREPAM" je ozavestiti mladostnike o problematiki spolnega nasilja, kako ga prepoznati, na kakšen način se temu zoperstaviti in kako ga preprečiti.

  Skozi projekt se želijo osredotočiti tako na žrtve spolnega nasilja kot tudi na opazovalce oziroma tiste, ki so pri tem prisotni, deležni a tovrstnega nasilja ne prepoznajo ali se ga odločijo ignorirati. V veliki večini naletimo na primere, ko opazimo nasilje, vendar temu primerno ne znamo ali se ne želimo odzvati in smo tako zgolj pasivni opazovalci. Skozi neformalni izobraževalni proces želijo doseči, da postane vsak posameznik bolj ozaveščen in opolnomočen na dotičnem področju. Posledično postane bolj dosleden opazovalec in je aktivno prisoten ter zna uporabiti metode praktičnega in odgovornega posredovanja v dani situaciji. S tem spodbujajo in gradijo odgovorna ravnanja, ki terjajo izziv.

  Projekt je primarno namenjen usposabljanju mladinskih voditeljev, ki bodo pridobljeno znanje prenesli na mlade člane organizacije in s tem vplivali na širšo populacijo mladih o ozaveščenosti glede spolnega nasilja. Ob tem bo zagotovljeno varno in udobno okolje za mladostnike.

  Program zajema različne teme, ki so pomembne za razumevanje spolnega nasilja; analiziranje in razumevanje struktur 'moči' na podlagi kulturnih in metodoloških ozadij, učenje o različnih spolnih identitetah, analize vzorca obnašanja storilcev, ter kritičen pogled na predsodke in obnašanja tako posameznikov kot organizacij.

  S tem namenom želijo skozi projekt približati problematiko mladim, jih opolnomočiti in jim podati znanje, s katerim se bodo lahko soočili v primeru ogroženosti, tudi s strani opazovalca, saj je pomembno nasilje prepoznati in temu primerno ukrepati.

  Program se tako osredotoča na teoretično kot praktično učenje. S projektom bodo mladi pridobili znanje in vednost s področja etike in spolnega nasilja. Ozaveščeni mladi bodo lahko bolj odgovorno prepoznali in odreagirali na obstoječe spolno nasilje v družbi. Ključno je, da bodo mladi prenašali to znanje naprej med vrstnike. Prav tako se bo organizacija v nadaljevanju zavzemala za ozaveščanje o problematiki in njenemu reševanju.