Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani

So društvo tabornikov, ki deluje na širšem območju zahodnega dela Ljubljane in pokrivajo osnovne šole Vič, Bičevje in Vrhovci, k njim pa prihajajo tudi otroci iz ostalih ljubljanskih šol, Brezovice, Loga, Dragomerja in celo Horjula.

Mlade spodbujajo k temu, da bi postali čim bolj samostojni, znali živeti v svetu, ki se tako hitro spreminja, s spoštovanjem do sebe, drugih in okolja.

Mladim želijo pokazati zdrav in drugačen način preživljanja prostega časa, ki se v čim večjem obsegu dogaja v naravi. Ravno s tem razlogom, poleg tedenskih sestankov na sedežu njihovega društva, pripravljajo tudi različne mesečne izlete in druge aktivnosti, med zimskimi počitnicami zimovanja in med poletnimi počitnicami deset dnevne tabore.

 • Spoznajmo pravo

  Projekt “Spoznajmo pravo” je skladen s predmetom razpisa MOL, ker ga izvajajo znotraj taborniškega društva, ki je prostovoljna in neprofitna organizacija, na območju MOL. Projekt je časovno omejen od januarja 2023 do decembra 2023 in vključuje (št. članov v rodu) udeležencev, starih med 15 in 29 let. Vsebina projekta je skladna z razpisom, saj z njihovim projektom omogočajo mladim dostop do neformalnega izobraževanja preko številnih aktivnosti.

  Njihovi prostovoljci in člani imajo tekom leta priložnost soustvarjati vsebino projekta za vse člane društva. Pri tem projektu specifično prostovoljci ustvarijo orodje za vse člane, na katerem vsak lahko pusti svoj pečat in je njegov doprinos viden in merljiv. Projekt člane spodbuja k sodelovanju pri organizaciji aktivnosti, izzivov in dogodivščin na različnih področjih. Kompetence, ki jih mladi s tem razvijajo so: uspešna in nenasilna komunikacija, vodenje skupin, kreativno razmišljanje, reševanje problemov, delovanje v timu in vse splošna organizacija. Vse to so kompetence, ki jih danes iščejo tudi delodajalci.

  Taborništvo mladim privzgaja tudi vrednote, ki so v današnjem času vedno bolj pozabljene, vendar so ključne za uspešno in zadovoljno življenje, kot so prijateljstvo, medsebojno spoštovanje, solidarnost, strpnost, zdravo življenje, prostovoljstvo, poštenost, enakost priložnosti za vse in podobno (podrobno opisane v našem temeljnem programskem dokumentu Program za Mlade - več na http://www.taborniki.si/tabornistvo/).

  Ponosni so tudi na to, da je njihov program v celoti dostopen tudi mladim, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, saj taborništvo velja za cenovno najbolj dostopno prostočasno dejavnost. Poleg tega so vse aktivnosti za mlade, vključene v projekt brezplačne. Vse aktivnosti se bodo izvajale v prostem času udeležencev in bodo osnovane na njihovih željah, potrebah in pobudah. Izvajalci so strokovno usposobljeni in kompetentni za izvajanje projekta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 4. 2023 -31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://mocvirc.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Vič
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Taborniška knjiga rekordov

  Njihov program se navezuje na vse ključne probleme mladih v MOL. Taborniški program za razliko od ostalih prostočasnih aktivnosti pokriva vseh 6 področij človekovega razvoja (čustven, socialni, intelektualni, telesni, moralni in duhovni) in je hkrati prilagojen posamezniku.

  Vodilo letošnjega projekta je zdrav in aktiven način življenja mladih s poudarkom na duševnem zdravju mladih, saj so to potrebo opazili tudi pri svojih članih. Pokazalo se je, da so zaradi položaja na trgu delovne sile, ti pod stresom že v srednji šoli, ko se trudijo za dovolj veliko število točk in nato vpis na želeno fakulteto. Ker je pomembno, da mladi vseeno preživljajo kvaliteten prosti čas bodo skrbeli, da jih ob vseh šolskih aktivnosti čaka tudi kvaliteten prosti čas.

  Prav tako bodo organizirali delavnice na temo duševnega znanja z njihovim članom, ki se s tem ukvarja tudi v poklicnem življenju. Dostop do psihosocialne pomoči je zelo otežen, zato njihov program zasleduje v prvi meri preventivno delovanje, hkrati pa so tudi varno okolje za njihove člane in jim pomagajo v primeru težav.

  Delavnice se bodo osredotočale na spopadanje z duševnim zdravjem v varnem okolju oseb, ki jih poznajo. Prav tako želijo s programom razbiti tabu duševnega zdravja in v njihovem društvu odkrito govoriti o teh temah. To je pomembno, saj bodo le tako lahko mladi v primeru težav poiskali pomoč.

  Prav tako pa bodo mladim poleg tega nudili tudi druge odlične aktivnosti, za druženje, neformalno izobraževanje in krepitvijo osebne rasti. Ta cilj se navezuje na velik del njihovih prostovoljcev, ki jih želijo tekom letošnjega leta uspešno opolnomočiti za nadaljnje prostovoljno delo (z različnimi znanji), kajti zavedajo se, da so začetki najbolj pomembni.

  Tekom programa bodo mladi pomagali načrtovati in tudi izvedli večino aktivnosti, saj je njihova glavna metoda "učenje skozi delo". Pri tem se bodo naučili organizacijskih veščin, dela v timu, kreativnega razmišljanja, retorike in javnega nastopanja, udeleževali se bodo različnih izobraževanj, ki jih ponuja tako Zveza tabornikov Slovenije, kot tudi druge organizacije. Nekateri pa bodo pri organizaciji in izvedbi izobraževanj na ravni Zveze tabornikov Slovenije tudi sodelovali. Taborniki skozi svoje programe ustvarjajo bodoče vodje. Mladi iz taborniških vrst, ki se udeležujejo programov, kot je njihov, skozi aktivnosti in izobraževanja pridobijo ogromno izkušenj in kompetenc, ki so pri delodajalcih zelo zaželene.

  • Ciljna skupina: 15 - 26
  • Trajanje projekta: 1.1. 2023 - 31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://mocvirc.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Četrtna skupnost: Vič - Rudnik
  • Strošek: Brezplačno
 • Taborništvo – mladi si kuhajo prihodnost

  Program taborništva sledi Programu za mlade (PzM) - temeljnemu dokumentu Zveze tabornikov Slovenije. S tem programom želijo vzgojiti avtonomne, kritične, odgovorne, samostojne in razgledane mlade, z občutkom za sočloveka in lokalno skupnost.

  Skozi taborniške aktivnosti se bodo mladi neformalno izobraževali, pridobivali veliko novih izkušenj ter znanj na področju vodenja, nenasilne komunikacije, organizacije, timskega dela, dela z otroki in mladino, odgovornosti do sebe in drugih, kreativnosti in javnega nastopanja.

  Njihov program je stopnjevan in prilagojen posamezniku. Pridobljeno znanje mladi preizkušajo na aktivnostih, ki jih sami načrtujejo in izvedejo. Skupaj z izkušnjami to prenašajo na mlajše člane, ki se že zgodaj spoznajo z zdravim in aktivnim preživljanjem prostega časa, spoštovanjem sočloveka, predvsem pa z življenjem v naravi, kar je v današnjih časih še kako pomembno. S pomočjo znanj in izkušenj pridobljenih pri tabornikih, mladi pridobijo tudi na samozavesti in osebni rasti, potrebni za doseganje najvišjih ciljev.

  "Taborništvo – mladi si kuhajo prihodnost" je taborniški program njihovega društva za srednješolce in študente v letu 2022, ki ga sestavljajo številne aktivnosti, razporejene preko celega leta. Nekaj teh bodo v tem letu namenili učenju kuhanja in trajnostnega prehranjevanja, ki sta kot pomemben del njihovega vsakdana pomemben faktor za osamosvajanje mladih na svoji življenjski poti. Preko aktivnosti se bodo mladi neformalno izobraževali, se družili in na zdrav ter kvaliteten način preživljali svoj prosti čas.

  Cilj letošnjega leta je tako mentorstvo in motiviranje mladih prostovoljcev in opremljanje le-teh s primernimi pristopi za privzemanje nadaljnjih odgovornosti in funkcij.

  Program sestavljajo sledeče aktivnosti:

  • Tedenska srečanja

  • Sodelovanje z lokalno skupnostjo in z drugimi organizacijami: javni zavodi (šole), vladne organizacije (MOL – Oddelek za zaščito in reševanje… ), druga prostovoljna društva (taborniški rodovi).

  • Specialistična in druga izobraževanja prostovoljcev (vodniški tečaji, specialistični tečaji in tečaj za vodje, modularna usposabljanja).

  • Zimovanje in poletno taborjenje

  • Pomoč pri organizaciji nočnega orientacijskega tekmovanja (NOT)

  • Organizacija delavnic na temo zdravega in trajnostnega prehranjevanja

  • Izdelava kuharskega priročnika za taborniške jedi

  • Udeležba na akcijah Mestne zveze tabornikov Ljubljana (Vesela srečanja MČ, taborniški Feštival, GG race, Fotoorientacija, Žaboboj)

  • Poletni večdnevni tabor

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://mocvirc.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška c. 74, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno