Društvo tabornikov rod Rožnik

Društvo tabornikov rod Rožnik deluje od leta 1959. Pokrivajo področje osnovnih šol Dravlje, Koseze, Miško Kranjec in Spodnja Šiška. Društvo je član Mestne zveze tabornikov Ljubljana ter Zveze tabornikov Slovenije. Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.

 • Tekmovanje za znanje

  Osrednja dejavnost in poslanstvo taborništva je predajanje najrazličnejših znanj na neformalen, zabaven, sproščen način, kar omogoča, da mladi pridobijo znanja in izkušnje, ki jih ne dobijo v okviru formalnega izobraževanja.

  Ob zaključku osnovne šole, in hkrati prvega obdobja taborništva, mladi začnejo aktivno sodelovati pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji različnih aktivnosti v in izven društva.

  Glede na to, da se njihovo izobraževanje tu šele "zares" začne, jim želijo omogočiti čim več priložnosti in aktivnosti, preko katerih si lahko pridobijo širok nabor znanj in izkušenj.

  Mlade spodbujajo, da se v sklopu njihovih lastnih interesov udeležijo čim več krajših izobraževanj tekom leta, kot so Megamodul, Taborniška akademija, Vikend za vodnike, Vikend za vodstvo. S tem želijo omogočiti, da se mladi izobražujejo na področju, ki jih zanima, ne glede na njihove finančne zmožnosti. Na teh izobraževanjih dodatno izpopolnjujejo in osvežujejo svoja znanja.

  Poleg tega je v duhu taborništva čim več aktivnosti izvedenih v naravi. Mladi svoje izobraževanje dodatno nadgradijo na poletnih, bolj specializiranih tečajih, ki jih organizirata Mestna zveza tabornikov Ljubljana in Zveza tabornikov Slovenije (Vodniški tečaj, Tečaj bivanja v naravi, Topografski tečaj, Tečaj za vodje,...).

  Na podlagi vseh pridobljenih znanj zainteresiranim mladim ponudijo tudi možnost, da sodelujejo pri pisanju projektov kot je ta.

  Poleg pridobivanja znanj jim je v interesu, da mladi svoja znanja in kompetence tudi preizkusijo, zato jih aktivno spodbujajo, da se v duhu zdravega tekmovanja udeležijo čim več taborniških tekmovanj.

  Ta tekmovanja so sicer večinoma usmerjena v poznavanje orientacije in topografije in razna specifična "taborniška" znanja kot so vozlanje, prva pomoč ... hkrati pa mladi pridobijo dodatne izkušnje z delom in sodelovanjem v skupini in delom pod pritiskom za dosego zastavljenega cilja.

  Prej omenjene aktivnosti (izobraževanja in tekmovanja) so same po sebi zasnovane, da se pripravijo in izvedejo v sodelovanju z več različnimi društvi. Zato bodo redno sodelovali z drugimi taborniškimi društvi in sorodnimi organizacijami.

  Poleg izobraževanj bodo tekom leta izvajali še neformalna srečanja mladih, katerih glavni namen je druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Različni kraji po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno