Društvo tabornikov rod Rožnik

Društvo tabornikov rod Rožnik deluje od leta 1959. Pokrivajo področje osnovnih šol Dravlje, Koseze, Miško Kranjec in Spodnja Šiška.

Društvo je član Mestne zveze tabornikov Ljubljana ter Zveze tabornikov Slovenije. Poslanstvo taborništva je prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot, ki sloni na prisegi in zakonih, ter na ta način pomagati graditi boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi.

 • Z naravo in družbo pripravljamo za službo

  Osrednja dejavnost in poslanstvo taborništva je vzgoja in izobraževanje mladih v samostojne, odgovorne, solidarne in angažirane posameznike preko predajanja najrazličnejših znanj na neformalen, zabaven, sproščen in zdrav način, kar omogoča, da mladi pridobijo znanje, izkušnje in kompetence, ki jih ne dobijo v okviru formalnega izobraževanja.
  Ob zaključku osnovne šole mladi postanejo prostovoljci in začnejo aktivno sodelovati pri organizaciji, izvedbi in evalvaciji različnih aktivnosti v in izven društva. V tem obdobju začnejo tudi s prevzemanjem nalog in vlog, ki pomenijo večjo odgovornost. Glede na to, da se njihovo izobraževanje tu šele zares začne, jim želijo omogočiti čim več priložnosti in aktivnosti, preko katerih si lahko pridobijo širok nabor znanj in izkušenj, s katerimi bogatijo svoje kompetence.
  Mlade spodbujajo in jim omogočajo, da se v okviru njihovih lastnih interesov udeležijo čim več različnih izobraževanj, kot so Megamodul, Taborniška akademija, Vikend za vodnike,... S tem se mladi izobražujejo na področju, ki jih zanima, ne glede na njihove finančne zmožnosti. Poleg samega pridobivanja znanj jim je v interesu, da mladi svoja znanja in pridobljene kompetence tudi preizkusijo in uporabijo v praksi. S tem namenom mlade aktivno spodbujamo in jim nudimo možnost sodelovanja pri pisanju tovrstnih projektov in izvedbi posameznih projektnih aktivnosti.
  Poleg izobraževanj bodo tekom leta izvajali še neformalna srečanja mladih, katerih glavni namen je druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: rr.taborniki.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Dopoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Različni kraji po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno