Društvo za nenasilno komunikacijo

Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnovarstvenih storitev. Že vrsto let je društvo pomemben akter pri preprečevanju nasilja v širši družbi s širjenjem principov nenasilne komunikacije.

Preko svojih programov osvešča ljudi kako prepoznavati in ustavljati nasilje v medsebojnih odnosih. Nasilje razumejo kot problem celotne družbe in problem tistih, ki nasilje povzročajo. Zato so si že ob ustanovitvi zadali tri glavne naloge: zmanjševati toleranco do nasilja v družbi, pomagati osebam, ki doživljajo nasilje, nuditi pomoč osebam, ki nasilje povzročajo, da spremenijo svoje vedenje.

 • Izobraževanje in usposabljanje za prostovoljno delo

  Prostovoljke in prostovoljci z Društvom za nenasilno komunikacijo sodelujejo v okviru Programa pomoči otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja. Program je namenjen vsem otrokom in mladim, ki v svojem življenju povzročajo, doživljajo katero izmed oblik nasilja. Prostovoljec ali prostovoljka se z otrokom, ki je vključen v program srečuje enkrat tedensko. Otroku ponuja izkušnjo sodelovanja z odraslim človekom, ki upošteva principe nenasilne komunikacije ter prek njih vzpostavlja in vzdržuje stik z otrokom.

  Prostovoljke se lahko glede na potrebe programa vključijo tudi v program Varna hiša za ženske in otroke žrtve nasilja, ki deluje v okviru Društva za nenasilno komunikacijo. Srečujejo se z otroki, ki so nastanjeni v Varni hiši.

  Možnost vključitve v delo kot prostovoljka ali prostovoljec je možna le enkrat letno. Za nove sodelavke in sodelavce vsak oktober organizirajo uvodno usposabljanjem na katerem prostovoljci pridobijo osnovno znanje o nasilju in delovanju proti nasilju, sodelovanju z otroki, svoje znanje pa preizkusijo tudi v praksi. Udeležba na uvodnem usposabljanju je brezplačna in obvezna za vse, ki želijo opravljati prostovoljno delo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvo-dnk.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Vojkova cesta 1, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno