Gledališče Ane Monro

Gledališče Ane Monro (GAM) se je od ustanovitve leta 1981 iz majhne, a izrazno in umetniško močne gledališke skupine, ki je okrogla tri desetletja ustvarjala za ulico in na ulici, razvilo v referenčno producentsko hišo ter se oblikovalo v društvo (1990) in nevladno organizacijo (2019), ki deluje v javnem interesu na področju kulture (od 2014) ter vzgoje in izobraževanja (od 2017).

So osrednja organizacija v Sloveniji in edina v Evropi, ki je dejavna na vseh področjih sodobnih performativnih uličnih umetnosti. Organizirajo namreč festivale in druge javne dogodke, kreirajo avtorske produkcije, izvajajo različne programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja, vpeti pa so tudi v mnoga mednarodna sodelovanja.

Njihova osnovna dejavnost je ustvarjanje in predstavljanje gledališke umetnosti v javnem prostoru za najširše občinstvo. Z namenom spodbujanja umetniške rasti in povezovanja ustvarjalcev na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti, pa so na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni aktivni tudi na področju prenosa znanja in izmenjave izkušenj ter partnerskega povezovanja oziroma sodelovanja.

Zavzemajo se za javni prostor kot prostor svobodnega, enakopravnega izražanja in delovanja in so specialisti za organizacijo in izvedbo prosto dostopnih kulturno-družabnih dogodkov v njem. Z njimi nagovarjajo najbolj raznoliko občinstvo in spreminjajo namembnost urbanih kotičkov v mestih ter vanje privabljajo tudi ljudi, ki sicer ne obiskujejo kulturnih dogodkov.

 • Ulična kritika

  ULIČNA KRITIKA je celoletni modularni program kritiške delavnice na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti – delavničarji se lahko udeležijo enega ali več modulov. Skozi leto bodo skupno vpogledovali v prakse sodobnega plesa, uličnega in improvizacijskega gledališča ter druge prakse t. i. snovalnega oz. postdramskega gledališča. Poudarek bo na praktičnih aspektih kritištva, ki bodo obsegali skupne oglede festivalov, notranje diskusije, pogovore z umetniki, bralna srečanja, gledanja videov in dve performativni delavnici. Delavničarji bodo svoje vtise s festivalov strnili v rednih pogovornih oddajah na Radiu Študent. Nekateri moduli bodo posvečeni poglobljenemu delu na kritiških tekstih – ti bodo objavljeni na Radiu Študent in honorirani. Mentor delavnice je Samo Oleami.

  SPOMLADANSKI CIKEL (FEBRUAR–MAJ 2022) je primeren tako za začetnike kot te, ki imajo že kak tekst objavljen. Njihov čas in napor bosta usmerjena v oblikovanje in poglabljanje kritiških orodij, kar bo njim služilo tudi kot priprava na poletne festivale, kjer bo poudarek na pisanju tekstov. Ker bodo pri iskanju pristopov za vstop v nenarativne umetniške kode, uporabljali tudi metodologije iz vizualnih umetnosti in literature, je delavnica primerna tudi za pisce s prej omenjenih področij. Pa čak i šire.

  Ostali načrtovani cikli v 2022

  - Festivalske delavnice s skupinskimi diskusijami in poglobljenim delom na tekstih. Festivali: Spider (junij), Ana Desetnica (julij), Goli oder (november).

  - Uvodna delavnica kritiškega pisanja ob festivalu Mladi levi s sprotnimi objavami (avgust).

  • Ciljna skupina: 18 - 19
  • Trajanje projekta: Februar 2022 - Oktober 2022
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno