Komunikum, Inštitut za podatkovno povezovanje v medmrežju

Inštitut KOMUNIKUM deluje od leta 2012, predvsem na področju depriviligiranih skupin (slepi in slabovidni) in še posebej na polju mladinskega dela. V preteklih letih je tesno sodelovanje z Zavodom Bob vodilo do izvedbe nekaj odmevnih projektov, kot so na primer: NEXTival, ki je namenjen javni in medijski predstavitvi neuveljavljenih skupin mladih in mladih posameznikov ter različnih projektov, nastalih v organizacijah, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem.

Razstava znanj je bil projekt, ki je preko spletnega portala nudil prostor mladim za trajno in širši javnosti dostopno predstavitev svojih dosežkov ter krepitev spretnosti "unovčitve" dosežkov na drugih življenjskih področjih. Spletni portal je deloval kot orodje za arhiviranje in sprotno vrednotenje učnih in delovnih dosežkov, vzpostavitev multimedijskega življenjepisa za potencialne delodajalce, ter promocijo programov Zavoda Bob.

Kot podporne aktivnosti spletnemu portalu je projekt ponujal delavnice za upravljanje z njihovim predstavitvenim profilom na portalu, z uporabo fotografije, videa in kratkih zapisov. Mladi hišni prijatelji (MHP) je bil projekt skupine mladih, ki se je tri leta aktivnosti usmerjala v to, da je Savsko naselje postajalo bolj prijetna, zanimiva, aktivna, urejena in povezana lokalna skupnost. Urejenost in dogajanje na »Šerkcu« (igrišče in park med Šerkovo in Majaronovo ulico) je postal zgled drugim lokalnim skupnostim kot tudi širše!

Projektne izkušnje danes skupina diseminira v Štepanskem naselju (Štepcival) in v Mladinski postaji Moste. TimLab je projekt, ki nudi strokovno podporo skupinam mladih pri realizaciji njihovih kariernih idej na:

 • Odnosnem področju (gradnja povezane skupine, prepoznavanje močnih točk in šibkosti, vzpostavljanje vrstniške podpore in konstruktivne komunikacije);
 • Vsebinskem področju (strateško in projektno načrtovanje);
 • Organizacijskem področju (organizacijska struktura, komunikacijska platforma, načrtovanje dela, spremljanje uspešnosti);
 • Finančnem področju (pridobivanje in vodenje sredstev za delovanje skupine).

Partnerske povezave: Inštitut Komunikum je partnersko povezan z Zavodom Bob, ki zagotavlja večino strokovnih, prostorskih, logističnih in organizacijskih pogojev za delovanje. Na drugi strani s svojim delovanjem omogočamo, da se depriviligirane skupine slepih in slabovidnih mladih vključujejo v vrstniške skupine in v mladinsko delo (mladinske centre).

 • NEXTival

  Kljub mnogim dogodkom nevladnega sektorja je NEXTival eden redkih, ki ima za cilj predstavitev dela in idej ter projektov mladih, tudi neorganiziranih, mladinskih organizacij in organizacij za mlade. Gre za izviren in edinstven dogodek, ki je že dobro uveljavljen in ga mnoge organizacije iz Ljubljane in širše sprejemajo kot obvezen del leta.

  Namen NEXTivala je omogočiti mladim, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da svoje delo predstavijo drug drugemu, pa tudi širši javnosti, ki jo na ta način ozaveščajo o aktivnih mladih, ki so pomemben del družbe, ki jo soustvarjajo, sooblikujejo in v kateri se odzivajo na izzive ter jih naslavljajo na izvirne načine ter si tako ustvarjajo prostor znotraj nje.

  NEXTival 2020 bodo organizirali v Severnem mestnem parku Navje, v neposredni bližini Zavoda Bob. Vsebinsko bo dogodek zasnovan tako, da bodo vsi prisotni ves čas čim bolj aktivno vključeni, bodisi v dogajanje na odru, kjer bodo imeli možnost predstavitve mladi glasbeniki, pesniki, plesalci (...), ki bodo (nekateri prvič) pridobivali kompetence javnega nastopanja..

  Dogodek nudi priložnost mladim, mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade, da predstavijo svojo produkcijo in da preizkusijo nekatere rezultate, zasnovane v različnih programih in projektih ter v neformalnem okolju, vrstnikom in širši javnosti. Dogodek služi tudi predstavitvi dejavnosti širši skupnosti.

  Tako kot lanskoletni NEXTival tudi letošnji spodbujal participacijo udeležencev, saj je v pripravo vsebin vključenih več mladih iz različnih mladinskih organizacij in drugih, aktivnosti pa so zasnovane povezovalno. Projekt NEXTival mladim ponuja prostor, strokovno podporo in pridobivanje izkušenj. Pri tem je ključno, da sta forma in procesna struktura jasno definirani, znotraj nje pa je projekt vsebinsko odprt. S tem omogoča, da mladi ustvarijo vsebino v skladu z lastnimi sposobnostmi in ambicijami.

  Mentorska podpora je vedno na voljo, a samo kadar zanjo izrazijo potrebo. Vključeni mladi zasnujejo, pripravijo in izvedejo aktivnosti na javni površini glede na lastne potrebe in želje ter z organizacijo in izvedbo dogodka odkrivajo, razvijajo in (samo)potrjujejo svoje sposobnosti.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 30. 9. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/events/3512807018746576/
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Robbova 15, Trg OF 10, Severni mestni park Navje
  • Četrtna skupnost: BežigradCenter
  • Strošek: Brezplačno