KUD Anarhiv

Kulturno umetniško društvo Anarhiv je bilo ustanovljeno februarja 1999 v želji po nadaljevanju in izboljšanju projekta Škratova čitalnica ter razširitvi dejavnosti v okviru emancipatornih družbenih gibanj.

KUD Anarhiv tako nadgrajuje in poglablja osnovne smernice – omogočiti mladim (še posebej študentom), a tudi ostali zainteresirani javnosti dostop do raznolikega gradiva, ki je bodisi na aktivistični bodisi na teoretični ravni povezano z emancipatornimi družbenimi gibanji – anarhizmom, feminizmom, ekologizmom, anti-militarizmom, anti-nacionalizmom, anti-rasizmom, kritično umetnostjo itd.

Poleg informativno-posredniške vloge ter sodelovanja z drugimi društvi in iniciativami kompatibilnih aspiracij, KUD Anarhiv redno organizira različne projekte, dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti, ki vključujejo predstavitve, predavanja, delavnice na Metelkovi kot v drugih dovzetnih institucijah svobodomiselne kulture.

Naš cilj je spodbujati mlade in študente, da se izven formalnih izobraževalnih institucij neformalno izobražujejo, predvsem pa, da se jim da priložnost ustvarjalnega delovanja, razvijanja kritičnega mišljenja, spodbujanja samoiniciativnosti in študentskih pobud oziroma pobud mladih, zaradi česar se KUD Anarhiv predstavlja kot društvo, ki budno spremlja aktualne procese v družbi, saj so mladi (večinoma študentska populacija) tisti, ki predlagajo projektne vsebine in jih kot take tudi sami izvajajo.

Naš cilj je med drugim tudi omogočiti, da je večina naših aktivnosti javno, predvsem pa brezplačno dostopna tudi po njihovem uradnem zaključku, kar pomeni, da društvo še posebno spodbuja izdelovanje zbornikov in drugih publikacij, v času novih tehnologij pa tudi posluževanje novih medijev.

 • Feministični seminar

  S študijskim letom 2019/2020 smo zagnali t.i. Feministični seminar, pod katerim se združujeta cikel predavanj Feminizem danes, ki ga je Škratova čitalnica v prejšnjem programskem obdobju organizirala v sodelovanju s THL in MKLJ, in bralni krožek Sestrovščine ponosnega delfina. Feministčni seminar se odvija pod vodstvom Katje Čičigoj in Klare Otorepec, dolgoletnih članic KUD-a Anarhiv, ki sta hkrati del našega kolektiva Delfink.

  Srečanja potekajo izmenično v THL, kjer se odvija serija predavanj in razprav o perečih tematikah na področju feministične teorije in zgodovine, spola in seksualnosti, ki so pospremljena s filmskimi in literarnimi primeri, in v Škratovi čitalnici, kjer poteka bralni krožek Sestrovščine ponosnega delfina, na katerem se obravnava izbrana dela, ki so temeljna s področja feminizma. Srečanja so zasnovana v obliki razprave prebranega, ki skuša skozi dialog iskati tudi sodobne vzporednice s tekstom in navezavo na aktualne teme s področja feminizma.

  V študijskem letu 2020/2021 v sodelovanju z Društvom za uveljavljanje Enakosti in Pluralnosti Vita Activa v THL načrtujemo izvedbo cikla petih dogodkov oz. predavanj na temo »Ameriške in slovenske TV serije in spol«. Izbrana dela za vzporedni bralni krožek bodo podpirala temo predavanj.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. – 31. 12. 2020, prekinitev med julijem in septembrom
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/Sestrov%C5%A1%C4%8Dina-ponosnega-delfina-340955103002618/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7 in Škratova čitalnica, Trg prekomorskih brigad 1
  • Četrtna skupnost: ŠiškaCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Francoski literarni krožek: Po poteh francoske literarne književnosti

  V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana, enoto Knjižnica Šiška, tudi v letu 2020 enkrat mesečno poteka Francoski literarni krožek Po poteh francoske literarne književnosti, ki ga vodi magistrica anglistike in francoščine Aicha Boughazi. Krožek je koncipiran na način branja izbrane sodobne francoske literature v izvirniku in razprave z udeleženci v francoskem jeziku, zato se za udeležbo zahteva solidno znanje francoskega jezika (vsaj nivo B1).
  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020, prekinitev med julijem in septembrom
  • Spletna stran projekta: http://kudanarhiv.org/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno
 • Slabi filmi

  Projekt Slabi filmi skozi ogled izsekov filmov specifične kategorije »slab film« stremi k izobraževanju na področju filmske vzgoje oz. širše avdiovizualne kulture.

  V letu 2020 organiziramo že tretji cikel predvajanj izsekov filmov, ki jih vsakič izbere druga oseba. Ogled je vsakokrat pospremljen z refleksijo o izseku in o gledalskem izkustvu ob njem. Pri tem odpiramo tudi razpravo o tem, kaj definira slab film, ki pade v kategorijo »tako slab, da je nenamerno dober«, govorimo o subverziji okusa, subverziji ustaljenih žanrov, avtorskem filmu z estetsko konsistenco, filmih, ki so zasloveli kot slabi, o filmih, pri katerih je v ospredju produkcija in recepcija, ne pa sama narativna struktura ipd.

  Projekcija izsekov filmov se odvija enkrat mesečno ob sobotah med 19.00h in 22.00h. Pred projekcijo je vsakič podan kratek uvod z osnovnimi informacijami, ogledu pa sledi neformalna diskusija – refleksija videnega, razmislek o širših vprašanjih filma in estetike.

 • Škratova čitalnica

  Škratova čitalnica vrsto let na temelju angažiranih prostovoljk in prostovoljcev skrbi za to, da se mladim v MOL brezplačno omogoča dostop do izjemno raznolikega gradiva, ki je povezano z emancipatornimi družbenimi gibanji – anarhizmom, feminizmom, ekologizmom, anti-militarizmom, anti-nacionalizmom, anti-rasizmom, kritično umetnostjo itd. Ponosni smo tudi na možnost izposoje afriške, indijske in romske književnosti. Pri tem gre za gradiva, ki so težko dostopna, kar pomeni, da je Škratova čitalnica praktično edina knjižnica v Ljubljani, ki mladim ponuja omenjeno literaturo. Izposoja je na voljo v odpiralnem času na Trgu prekomorskih brigad 1, kjer je naš osrednji čitalniški prostor, katalog gradiva pa je na voljo 24h/dan na spletni povezavi Škratove biblioteke: http://kudanarhiv.org/sc/.

  Raznoliko knjižno gradivo je na voljo za izposojo v študijske namene ali razširitev znanj, vključitev v prakse vsakdanjega življenja in aktiviranja, služi pa lahko tudi za izhodišče debatnih skupin, ki jih zainteresirani lahko v okviru Škratovih mesečnih ciklov samoiniciativno vodijo in izpeljejo. Škratova čitalnica namreč deluje kot prostor, ki spodbuja avtonomno delovanje in podpira lastne iniciative po realizaciji mnogih idej, ki se mladim porodijo s številnih področij, ki jih pokrivamo. Tekom dolgoletnega delovanja smo na tak način razvili vrsto kakovostnih programskih in projektnih vsebin, kot so delavnice, predavanja, izobraževanja, bralni krožki, ki se nanašajo na vsebine, ki jih hranimo v naši čitalnici, brezplačni tečaji tujih jezikov …

  Na Škratovo čitalnico je vezano tudi delovanje Škratove info točke, ki je del mreže L'mit, s katero že več let uspešno sodelujemo. Poleg brezplačnega dostopa do interneta in samostojnega računalniškega mesta, info točka mlade zalaga z informacijami s področja družbenega aktiviranja, družbeno kritične misli, filozofije, ekologije, filma, feministične teorije in akcije ter drugih kulturnih vsebin in aktivnosti. V okviru info točke od leta 2012 dalje nudimo tudi Škratovo projektno svetovalnico, ki mladim omogoča najti informacije za razvoj lastnih projektov oz. jim ponudi platformo za razvoj slednjih v okviru našega društva.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020, od torka do petka od 16.00 do 20.00
  • Spletna stran projekta: http://kudanarhiv.org/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno
 • Škratove zvočne delavnice

  Škratove zvočne delavnice so namenjene zvočnemu samoizražanju, spodbujanju glasbenega ustvarjanja in pridobivanja osnov dela v kreativnih industrijah.

  Tudi v letu 2020 mladim nudimo serijo delavnic iz zvoka in glasbe. Poleg organiziranja serije glasbenih vaj in učenja igranja na različne inštrumente, izvajamo tudi serijo delavnic s področja glasbenega založništva in osnov organizacije glasbenih dogodkov. Med drugim organiziramo tudi delavnice iz oblikovanja in programiranja spletne strani (wordpress), saj je ta nujno potrebna tako za glasbenike kot za založbe. S tem mladim ponujamo samo-zaposlitvene ideje in možnosti na področju kreativne industrije. V ta namen dajemo tudi mladim neodvisnim glasbenim založbam možnost samopredstavitve, kar predstavitev dela v kreativnih industrijah premakne iz abstraktne ideje v prakso.

  Ob koncu serije zvočnih delavnic ponujamo tudi možnost predstavitve potencialno nastalega materiala na spletni strani Škratovih zvočnih delavnic, prav tako pa tudi predstavitev posnetega materiala na posebnih dogodkih, npr. v sodelovanju z mladinskim kolektivom na Metelkovi, ki predstavlja tudi način povezovanja s skupnostjo.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. – 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/sopdiler/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Škratova čitalnica, Trg prekomorskih brigad 1
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno