KUD Anarhiv

Kulturno umetniško društvo Anarhiv je bilo ustanovljeno februarja 1999, potem ko so se sodelujoči pri projektu Škratova čitalnica odločili, da bi radi delovanje slednje izboljšali in razširili, poleg tega pa se lotili še drugih polj dejavnosti v okviru  emancipatornih družbenih gibanj.

KUD Anarhiv nadgrajuje in poglablja smernice, ki so si jih zadali že ob splavitvi projekta Škratova čitalnica – omogočiti mladim (še posebno študentom), a tudi ostali zainteresirani javnosti, dostop do izjemno raznolikega gradiva, ki je bodisi na aktivistični bodisi na teoretični ravni povezano z emancipatornimi družbenimi gibanji – anarhizmom, feminizmom, ekologizmom, anti-militarizmom, anti-nacionalizmom, anti-rasizmom, kritično umetnostjo itd.

Poleg informativno-posredniške vloge ter sodelovanja z drugimi društvi in iniciativami kompatibilnih aspiracij, Kud Anarhiv redno organizira različne projekte, dejavnosti in ustvarjalne aktivnosti, ki vključujejo predstavitve, predavanja, delavnice na Metelkovi kot v drugih dovzetnih institucijah svobodomiselne kulture.

Njihov cilj je spodbujati mlade in študente, da se izven formalnih izobraževalnih institucij neformalno izobražujejo, predvsem pa, da se jim da priložnost ustvarjalnega delovanja, razvijanja kritičnega mišljenja, spodbujanja samoiniciativnosti in študentskih pobud oziroma pobud mladih, zaradi česar se Kud Anarhiv predstavlja kot društvo, ki budno spremlja aktualne procese v družbi, saj so mladi (večinoma študentska populacija) tisti, ki predlagajo projektne vsebine in jih kot take tudi sami izvajajo.

Njihov cilj je med drugim tudi omogočiti, da je večina aktivnosti javno, predvsem pa brezplačno dostopna tudi po njihovem uradnem zaključku, kar pomeni, da društvo še posebno spodbuja izdelovanje zbornikov in drugih publikacij, v času novih tehnologij, pa tudi posluževanje novih medijev.

 • Feministični literarni krožek

  Feministični literarni krožek se v okviru Škratove čitalnice odvija na mesečni ravni. Pred srečanji si udeleženci prebirajo posamezna dela ženskih avtoric kot so Margaret Atwood, Marlen Haushofer, Sylvia Plath, Nawal el Sadaawi, Toni Morisson, Audre Lorde in druge, katerih romane (ali poezijo) bi lahko v določeni stopnji označili za feministične.

  Krožek poteka v obliki pogovora o izbranih literarnih delih, preizpraševanjem njihove »feministične« note, kontekstualizacije posameznih del in primerjave z že prebranim, obenem pa se udeleženci krožka skupaj sproti dogovarjajo o sledečih čtivih glede na skupna zanimanja za določene avtorske glasove ali tematike.

 • Francoski krožek

  V sodelovanju z Mestno knjižnico Ljubljana (Enota Šiška) in Aicho Boughazi organizirajo francoski literarni krožek, kjer se enkrat na dva meseca pogovarjajo o enem izmed sodobnih romanov znanih francoskih pisateljic in pisateljev.

  Berejo v izvirniku, prav tako tudi krožek praviloma poteka v francoščini, torej je namenjen vsem, ki imajo solidno znanje francoskega jezika (vsaj nivo B1) in radi berejo sodobno leposlovje.

  • Ciljna skupina: 20 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 11. 2018–1. 5. 2019
  • Spletna stran projekta: kudanarhiv.org
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Šiška
  • Strošek: Brezplačno
 • Škratova čitalnica

  Škratova čitalnica je edinstvena knjižnica, založena s knjigami s področij družbeno kritične misli, aktivizma, filozofije, ekologije, filma, feministične teorije in akcije ter vsebin, ki nastajajo znotraj avtonomnih založb.

  Namenjena je vsem, ki jih tovrstne vsebine zanimajo, jih želijo vključevati v prakse vsakdanjega življenja in aktiviranja ali pa se želijo z njimi spoznati kar tako.

  Je torej knjižnica, kjer si številno gradivo lahko izposodite, lahko ga izberete za izhodišče debatne skupine, ki jo boste v okviru Škratovih mesečnih ciklov samoiniciativno vodili in izpeljali, lahko pa vam služi kot študijska literatura ali razširitev znanj, ki ste jih pridobili v okviru njihovih drugih projektov.

  Je tudi prostor, ki spodbuja avtonomno delovanje in podpira lastne iniciative pri realizaciji mnogih idej, ki se vam porodijo s številnih področij, ki jih pokrivajo.

  Znotraj programa Škratove čitalnice tako organizirajo delavnice, predavanja, izobraževanja, informiranja, bralne krožke, ki se nanašajo na vsebine, ki jih hranijo v njihovi čitalnici, brezplačne tečaje tujih jezikov ...

  • Ciljna skupina: 20 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: http://kudanarhiv.org/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova ulica 4, 1000 Ljubljana in na spletu
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • "Škratova projektna svetovalnica - naredi sam in povzroči spremembo na bolje" ali kako izvedem svoj projekt: seznanitev mladih z osnovami projektnega dela.

  Delavnice s področja svetovanja ter delavnice s področja oblikovanja in izpeljevanja projektov s področja socialnega ter kulturnega podjetništva, pa tudi socialnega dela v sodelovanju z Moniko Skaberne, Trubarjevo hišo literature, Mestno knjižnico Ljubljana ...

  Škratova projektna svetovalnica z informiranjem o projektnem delu vzpodbuja aktivno zaposlovanje mladih, hkrati jih informira o njihovem socialnem položaju, jim ponuja svetovanje za izvajanje lastnih projektnih vsebin, predvsem pa skupaj z mladimi išče načine za realizacijo njihovih potencialov, predvsem pa zanimanj. Svetovalnica je organizirana na način nudenja svetovanja pri prijavljanju na lokalne kot tudi mednarodne razpise z različnih področij, s fokusom na področje kulturnega in socialnega podjetništva, pa tudi na organizacijo izobraževanj.

  • Trajanje projekta: 1.1.2019–31.12.2019
  • Spletna stran projekta: kudanarhiv.org
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Škratove zvočne delavnice

  S Škratovimi zvočnimi delavnicami so začeli leta 2014. Od leta 2014 se je tako zvrstilo na stotine zvočnih srečanj, ki so bila organizirana po principu druženja z vsebino. Prav tako so organizirali vrsto izobraževalnih dogodkov z glasbenega področja, pri čemer sodelujejo z Moniko Skaberne.

  V letu 2019 načrtujejo delavnice glasbene improvizacije in elektronske produkcije, v okviru katerih bodo mladim nudili možnost sodelovanja v glasbeni improvizaciji, nastopanju in produciranju lastne avtorske glasbe ter kasneje še promociji in distribuiranju po zainteresiranih kanalih s pogojem, da bo glasba vedno na voljo brezplačno.

  Program bo sestavljen iz predavanj o glasbeni improvizaciji, pri katerem bosta sodelovala elektronski improvizator Andrej Pervanje in Tit Podobnik. Miksanje in snemanje bo predstavil Srečko Lubšina. Osnovne produkcijske trike bosta razkrila akterja z underground scene Kaganovich in Jozo Elektronik, glavne aspekte založništva, distribucije in širšega projektnega dela pa bo predstavila Monika Skaberne. Delavnice bo zaokrožila predstavitev materiala v okviru spletne delavnice s Titom Podobnikom.

  • Ciljna skupina: 20 - 29
  • Trajanje projekta: 1.1.2019–31.12.2019
  • Spletna stran projekta: kudanarhiv.org
  • Trajanje aktivnosti: Vikend, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno