Kulturno umetniško društvo Pozitiv

 

KUD Pozitiv deluje v neposredni povezavi z Dijaškim domom Ivana Cankarja in vključuje dijake, bivše dijake ter druge mladostnike in zunanje strokovne delavce povezane z mladinskim delom v domu. Dejavnosti skupine Pozitiv segajo na področje medijskih in scenskih umetnosti kot so: ples in gledališče, publicistična dejavnost, video in internet. Namen teh dejavnosti je animacija mladih za kreativno zapolnitev prostega časa, učenje novih veščin ter kritično osvetljevanje problematike in tem, ki zanimajo mlade (zasvojenost, ksenofobija, spoznavanje drugih kultur enakopravno vključevanje mladih v družbeno življenje, ipd.).

Poslanstvo skupine lahko na kratko označimo kot: prizadevanje za aktivno vključevanje mladih v različne kulturno umetniške dejavnosti, omogočanje pridobivanja uporabnih znanj in veščin (competence) s področja sodobnih medijskih umetnosti ter oblikovanje pozitivnih vrednot pri in promocijo mladinske kulture.

Leta 2008 je društvu Ministrstvo za kulturo dodelilo Status društva v javnem interesu.

 • Kreatorij DIC

  Projekt omogoča ciljni populaciji mladih kreativno preživljanje prostega časa, druženje z vrstniki in zabavo. Temelji na aktivni participaciji -  pri pripravi in izvedbi posameznih dejavnostih in dogodkov,  povezanih  z mladinsko (sub)kulturo, oziroma s sodobnimi načini zabave. Za sodelujoče pri pripravi in izvedbi programa to predstavlja hkrati tudi neformalno izobraževanje, saj si na ta način pridobivajo nova znanja in veščine, ki jih lahko uporabijo pri nadaljevanju svojega formalnega izobraževanja in poznejši zaposlitvi.

  Program si  konceptualno, glede na zunanje partnerje, prizadeva pokriti tudi širši spekter družbenih tematik, ki se dotikajo mladih in o katerih se na ta način lahko seznanjajo in učijo iz prve roke. Gre za pomemben vidik, ki pri mladih prispeva tudi k razvoju tolerance in empatije ter hkrati krepi njihove socialne kompetence. Za izvedbo konkretnega projekta so potrebni ustrezni pogoji in organizacijska struktura, ki jo ob mladinskih voditeljih in ob mentorski podpori udejanjajo mladi sami. Gre za mlade, ki prihajajo iz različnih koncev Slovenije (večina udeležencev v projektu so mladi, ki bivajo v dijaškem domu, njihovi sošolci in vrstniki), katerim odprtost projekta Kreatorij DIC omogoča druženje, »preskok depriviligiranega položaja« in možnost enakovredne komunikacije in participacije v novem okolju.

  Program omogoča mladim:

  • Različne oblike neformalnega izobraževanja, nova znanja in veščine ter razvoj ustreznih kompetenc, aktivnim v projekt vključenim mladim (od tistih, ki sodelujejo pri pripravi programa, nudijo organizacijsko tehnični suport pri izvedbi, oziroma kot izvajalci nastopijo. 
  • Mladim omogoča kreativno in varno preživljanje prostega časa, druženje in zabavo.
  • V prostoru gostimo različne skupine mladih z manj priložnostmi v družbi katerim nudimo prostore za vajo in javne nastope (npr. skupina Odpisani, ki delujejo v okviru Kraljev ulice, v sodelovanju z istimi omogočamo javne prireditve - npr. dedek Mraz in Božiček za za otroke socialno ogroženih družin: omogočamo nastope v prestolnici mladinskim skupinam in mladim iz drugih krajev Slovenije, ipd).
  • Povezani smo z različnimi partnerskimi skupinami na območju MOLa in tudi širše kar nam omogoča boljšo komunikacijo in unformiranje in s tem dostop do različnih ciljnih skupin mladih, ki omogočajo win - win situacijo za sodelujoče in vključene mlade, njihovo strokovno in osebno rast.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 2017 - 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.pozitiv.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Zvečer, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Poljanska 26
  • Strošek: Brezplačno