Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana

Mestna zveza prijateljev mladine ima dolgoletno tradicijo na področju izvajanja izobraževalnih programov za mlade. Vsi naši programi delujejo po načelu enakih možnosti za vse, kar pomeni, da so za naše uporabnike popolnoma brezplačni. Dostopnost naših programov tudi za mlade z manj priložnostmi (brezplačno vključevanje v naše programe) in kvaliteta naših programov je tisto, za kar se zavzemamo, saj se zavedamo, da so mladi željni novih in uporabnih znanj, druženja, preživljanja kvalitetnega prostega časa, aktivne participacije in aktivnega sodelovanja pri soustvarjanju družbenega življenja.

Prav tako je pomembno, da jim v tistem času, ko so najbolj ranljivi, ko spoznavajo sami sebe, iščejo svoj prostor v družbenem okolju, si oblikujejo samopodobo, samozavest, omogočimo varen in zaupanja vreden prostor. In na Mestni ZPM Ljubljana že vrsto let mladim omogočamo in ponujamo različne izobraževalne delavnice, ustvarjamo pogoje, kjer se mladi lahko razvijajo, kjer spoznavajo sami sebe, kjer spoznavajo druge, kjer svoja znanja in veščine lahko implicirajo v vsakdanjik, kjer dobivajo potrdila, da so sposobni in da zmorejo. Prav tako jih aktivno vključujemo v samostojno izvedbo naših programov in projektov, kar jim prinaša neprecenljive lastne izkušnje. Na ta način jih usposabljamo in zvišujemo njihove kompetence, kar pripomore, da so na trgu delovne sile čim bolj konkurenčni, opremljeni z uporabnim znanjem in veščinami, ki so pri današnjih delodajalcih zelo pomembni: samostojnost, odgovornost, samoiniciativnost, fleksibilnost, delo v timu in lastna aktivnost.

 • Finance za mlade

  Program Finance za mlade odgovarja na problematiko finančne nepismenosti mladih (bodočih odraslih) v želji, da jih opolnomoči in okrepi s posebnimi znanji, kako s financami racionalno in varno upravljati.

  Projekt je sestavljen iz niza interaktivnih izobraževalnih delavnic, zajema pa naslednja vsebinska področja, vezana na finance:

  • Finančna pismenost: Poznavanje osebnih financ ali finančna pismenost predstavlja sposobnost, da zna posameznik poiskati in razumeti finančne informacije in se na podlagi tega odgovorno odloča o upravljanju lastnih financ;
  • Nasveti pri ravnanju z denarjem: Osebni finančni cilji so posameznikove želje in potrebe, ki jih ima v določenem življenjskem obdobju, z izdelovanjem osebnostnega načrta za porabo svojih financ (kratkoročni in dolgoročni cilji);
  • Kako poslovati z banko: glede na to, kdaj in kako želi posameznik poslovati z banko, izbere ustrezno pot (bankomati, spletne aplikacije);

  Projekt odgovarja tudi na vprašanja:

  • Kaj me žene v življenju;
  • Kako postavljam cilje;
  • Kako se lansiram na trg dela.
  • Ciljna skupina: 14 - 18
  • Trajanje projekta: Januar - december 2019
  • Spletna stran projekta: www.mzpm-ljubljana.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Dimičeva 9 in lokacije srednjih šol
  • Četrtna skupnost: BežigradVse
  • Strošek: Brezplačno